Archívum - 2020
Lakossági tájékoztató!
2020. december 28

Tisztelt Taktaharkányiak!

Tájékoztatom a tisztelt taktaharkányiakat, hogy dr. Kiss Gábor ügyeletvezető főorvos úr felmondta a háziorvosi ügyeleti feladat-ellátási szerződést 2020 év végével. Köszönöm ezúton is főorvos úr eddigi munkáját, valamint a Gemma-med Bt. által működtetett ügyeleten dolgozó többi orvos, az ápolók és a gépkocsi-vezetők munkáját.
2021. január 1-től az ACUTMED 2001 Kft. által szerencsi székhellyel működtetett orvosi ügyelet fogja ellátni a taktaharkányi betegeket is.
Az orvosi ügyelet címe: Szerencs, Rákóczi út 51., telefonszáma: 06-47/364-300.

Boldog új évet kívánok!

Dr. Szemán Ákos
polgármester


Advent 4. gyertyagyújtás!
2020. december 21.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. december 17.


Lakossági tájékoztató!
2020. december 17.

Az ünnepekhez kapcsolódó nyitvatartási és hulladékszállítási rend
További részletek letölthetők.*pdf


Adventi Kisfilm!
2020. december 14.

LEVÉLÍRÓ PÁLYÁZAT - FELHÍVÁS!
2020. november 04.


Levél a Mikulástól
2020. december 2.

Kattintson a képre

Advent első vasárnapja
2020. november 30.


Képgaléria

Bár idén a járványhelyzet miatt nem szervezhetőek rendezvények, de advent első vasárnapjára a Művelődési Házzal szembeni parkolóban hagyományosan kollégáink felállították a település karácsonyfáját. Felállították a Betlehemet és az adventi koszorút, melyen meggyulladt az első gyertya. A település forgalmasabb utcáinak villanyoszlopaira is elhelyezték a díszkivilágításokat. Ezzel elkezdődött az ünnepvárás időszaka, mely alkalmat ad arra, hogy ebben a nehéz helyzetben lélekben felkészüljünk Jézus Krisztus születésének ünnepére. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3, 16)

Idén elhelyeztünk egy Mikulás-házat is, a kerékpártároló pedig jókívánság házzá alakult. A tér meglátogatói levehetnek egy borítékot, melyben egy jókívánság és egy kis ajándék található.

Áldott adventet kívánok!

Dr. Szemán Ákos polgármesterTÁJÉKOZTATÓ
2020. november 11.
A képre kattintva a palkát nagyobban is letölthető!TÁJÉKOZTATÓ!
2020. november 04.


II. RÁKÓCZI FERENC ÚJRATEMETÉSÉNEK 114. ÉVFORDULÓJA
2020. október 30.


Képgaléria

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2020. október 28-án II. Rákóczi Ferenc újratemetésének 114. évfordulójára emlékezve szervezett fáklyás felvonulást és koszorúzást. A felvonuláson részt vevők a Zöld ABC-től indultak, melynek falán levő Rákóczi-emléktábla 2016-tól a koszorúzás helyszíne volt. A menet a Rákóczi utcán sétált végig, majd a részt vevők fáklyákat a Rákóczi-szobor mellé helyezték el.

A szobor mellett dr. Szemán Ákos polgármester ismertette Rákóczi hamvainak hazahozatalát. Ebben elhangzott, hogy II. Rákóczi Ferenc utolsó magyarországi diadalútjából Harkány is kivette részét. A hamvakat szállító vonat október 28-án éjféltájban hagyta el Miskolc pályaudvart és községünk határában 12:30 perckor robogott át, éjfél után. A község lakossága az állomásnál 70 fáklyafény mellett néma hódolattal üdvözölte a hazatért dicső hősök hamvait, a toronyban pedig zúgtak egyházunk harangjai, míg a vonat határunkon áthaladt. Szép, csendes, holdvilágos, bárányfelhős őszi éjszaka volt ez, melynek történelmi jelentőségét misztikus fénnyel ragyogták be a tokaji, tarcali, mádi, tállyai, szerencsi, bekecsi hegyek tetőin rakott örömtüzek lobogásai. A vonat reggelre ért Kassára.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2019-ben, a Rákóczi-emlékévben nyújtott be kérelmet prof. dr. Kásler Miklós miniszter úrhoz szoborállítás céljából, melyet Miniszter úr támogatott, ezért idén Ekker Róbert szobrászművész elkészítette a szobrot, melyet megkoszorúzni ezen az alkalommal fognak először.

A megemlékezés végén az Önkormányzat nevében koszorút helyeztek el dr. Szemán Ákos polgármester, Nagy Attiláné és Dojcsák Barna képviselők.


Október 23. Taktaharkányban
2020. október 24.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére szervezett koszorúzási megemlékezést az 1956-os emlékműhöz 2020. október 23-én 16.00 órára.

A megemlékezés kezdetén Filáné Bodó Erzsébet Páskándi Géza Nem igaz! című versét mondta el, majd dr. Szemán Ákos polgármester ismertette Kis József Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1956, Sátoraljaújhelyi és Szerencsi járás című történelmi kutatásainak Taktaharkányra vonatkozó részét. Ebből a hallgatóság megtudhatta, hogy 1956. október 27-én Taktaharkányban is felvonulást tartottak, amelyen a település majdnem minden lakója részt vett. A felvonulás a temetőben lévő I. világháborúban elesett hősök sírjának megkoszorúzásával kezdődött, majd a községháza előtti téren megválasztották a munkástanács 29 tagját. A munkástanács üdvözlő táviratot küldött a Nagy Imre-kormánynak. A következő napokban a rend védelmére 20 tagú nemzetőrséget állítottak fel, majd élelmiszergyűjtést szerveztek. November 7-én a munkástanács kifogást emelt az ellen, hogy a Kádár-kormány nem demokratikus, nem a nép választotta. A tanács nem azonosítja magát az újságban föltételezett olyan megállapítással, hogy a forradalmi harcosok nyilas-fasiszta rabló bandák. A szabadságharcosokat nem lehet fasisztáknak nevezni, ezt a tanácsülés visszautasította. December 11-én a tanács termében tartott ülésen ismertették a Kádár-kormány rendelkezéseit, valamint a szovjet csapatok jelenlétét a rend teljes helyreállításáig. Sem az új, sem a régi megválasztott tanácstagok nem ismerték el a Kádár-kormányt, továbbá helytelenítették a szovjet csapatok jelenlétét. 1957-ben többeket letartóztattak, majd el is ítéltek. A polgármester kiemelte, hogy ebből a történetből is megállapítható, hogy a taktaharkányiak a szabadság oldalán álltak.

A megemlékezés végén dr. Szemán Ákos polgármester, Nagy Attiláné és Dojcsák Barna képviselők elhelyezték Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata koszorúját.Lakossági tájékoztató!
2020. október 21.


Meghívó
2020. október 15.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését 2020. október 19-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Művelődési Ház nagy termébe összehívom.
Meghívó letölthető.*pdf


Ünnepi hulladékszállítás
2020. október 15.


Országgyűlési képviselőt választottunk
2020. október 14.
A 2020. október 11-én megtartott időközi választáson Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókerülete dr. Koncz Zsófiát (Fidesz-KDNP) választotta meg országgyűlési képviselővé 17.597 szavazattal, amely 50,87%-nak felel meg. Bíró László (PM-MSZP-DK-Momentum-LMP) 15.875 (45,9%), Tóth Ádám (független) 770 (2,23%), Váradi Gábor (független) 264 (0,76%), Sóváriné Bukta Erika (Demokrata Párt) 83 szavazatot (0,24%) kapott.

A választáson a választókerület választópolgárainak 45,5%-a vett részt.

Taktaharkányban dr. Koncz Zsófia 782 (59,1%), Biró László 493 (37,3%), Tóth Ádám 34 (2,6%), Váradi Gábor 10 (0,8%), Sóváriné Bukta Erika 4 (0,3%) szavazatot kapott. A választáson Taktaharkány választópolgárainak 47,5%-a vett részt.Letették az esküt a szavazatszámláló bizottság tagjai
2020. október 09.

A 2020. október 11-i időközi országgyűlési választás során az 1. szavazókör a Könyvtárban (Béke u. 19.), a 2. szavazókör az Iskolában, a 3. és a 4. szavazókör a Megyaszói utcai óvodában lesz. Szerdán az időközi országgyűlési választásra megválasztott új póttagok és a pártok delegáltjai letették az esküt dr. Szemán Ákos polgármester előtt. Majd dr. Béni Gyula jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője felkészítette a szavazatszámláló bizottságokat a vasárnapi teendőkre.ÚJABB ESZKÖZ ÉRKEZETT
2020. október 09.

A Magyar Falu Program Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című pályázatán 1.200.000 Ft összegű támogatást nyert Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata egy rézsűkasza beszerzésére, mely úgy belterületen, mint külterületen a traktorhoz csatlakoztatva segíteni fogja a fűnyírást, gaztalanítást.TÁJÉKOZTATÓ
2020. október 08.

Tisztelt Taktaharkányiak!

Idén is lehetőség nyílik szociális célú tüzelőanyag szétosztására, mert a Belügyminisztériumtól 8.557.260 Ft-ot nyertünk el 2246 mázsa barnakőszén beszerzésére. Összehasonlításképpen 2019-ben 1732 mázsa barnakőszén állt rendelkezésünkre, melytől idén 514 mázsával oszthatunk szét többet.

A szociális célú tüzelőanyag-támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület a 2020. október 19-i ülésén fogja megalkotni. A pályázatok utána lesznek benyújthatóak.

A Belügyminisztérium másik pályázatán, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen is sikeresen szerepeltünk, így 20.000.000 Ft-ot nyertünk el az Iskola utca és az Alkotmány utca még el nem készült részének aszfaltozására. A munkálatokra tavasszal kerülhet sor.

Dr. Szemán Ákos
polgármesterBURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 2021.
2020. október 06.

TISZTELT TAKTAHARKÁNYI HALLGATÓK/ LEENDŐ HALLGATÓK!!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. .
További részletek letölthetők *pdf

“A” típusú pályázat:letölthető pdf*
“B” típusú pályázat:letölthető pdf*

Helyi Önkormányzatok Napja
2020. október 5.


Képgaléria

2000-ben az Országgyűlés a helyi önkormányzati rendszer létrejöttének tizedik évfordulója tiszteletére szeptember 30-át, az első helyhatósági választások napját a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította. A demokratikus jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles eseményének 30. évfordulóján Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata is szűk megemlékezést szervezett. A Helyi Önkormányzatok Napjára dr. Szemán Ákos polgármester meghívta mindazokat, akik 1990 óta polgármesteri, önkormányzati képviselői, jegyzői tisztséget töltöttek be.

Képviselők voltak 1990-től: Bárány Zoltán (1998–2006), dr. Berzi József (1990–1994), Boros Zoltán (1990–2002, 2003–2006), Bukovenszki János (1994–2002), Demján Zsolt (2002–2010), Dojcsák Barna (2019-től), Fükő Csaba (2010–2019), Jakabné Madarasi Ilona (2006–2010), Juhász István + (1990–1994), Juhász Károly (1990–2002, 2003–2010, közben polgármester: 1992–1994), dr. Kiss Gábor (1990–2003, 2006–2014, 2019-től, közben alpolgármester 2014–2019), id. Kobolák Gábor (1994–1998), Nagy Attiláné (1994–1998, 2002-től), Nemes Dezső (2014-től), Pájer Mihály (1990–1994), Pásztor Lászlóné (1990–1994), Répási Dezsőné (1993–1994), Répási János + (1990–1994, 1998–2005), dr. Sipos Attila (1998–2006), Sipos Sándorné (1990–1994), dr. Szakos Andrásné (2005–2006), id. Szász Elek + (1990–1993, 1994–1998), ifj. Szász Elek (2002–2010), Szász Elekné (1998–2014), Szatmári Gyula + (polgármester: 1990–1992, 1994–1998, képviselő: 1998–2002) Szatmári Melinda (2006–2014), dr. Szemán Ákos (képviselő: 2006–2010, polgármester: 2014-től), Szeretva János (2002–2006), dr. Szikszai Elek Sándor (1990–2003, 2006-tól, közben alpolgármester: 1991–1994, 2006–2014), Tóth Dezső + (1994), Tóth János (1994–1998), Vámosi László (1994–2010, 2014-től, alpolgármester: 2014-től), Varga László (képviselő: 1994–1998, 2014–2019, polgármester: 1998–2014), Vincze József + (2002–2006)

A fentiekből kitűnik, hogy a 30 év alatt 34-en vettek részt választott tisztségviselőként, képviselőként az önkormányzat munkájában, közülük sajnos 6-an már elhunytak.

A rendezvény elején dr. Szemán Ákos polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület 2020. szeptember 21-i ülésén Taktaharkány Nagyközség posztumusz Tiszteletbeli Polgára kitüntetést adományozta néhai országgyűlési képviselőnk, Koncz Ferenc részére Taktaharkány fejlődésének előmozdítása és a polgárok boldogulásának elősegítése, Magyarország erős és sikeres országgá formálása, valamint a nemzeti, keresztény értékek hiteles képviselete érdekében végzett lelkiismeretes, áldozatos munkássága elismeréséül.

Dr. Szemán Ákos ismertette Koncz Ferenc életútját, elmondta, hogy október 2-án lett volna 61 éves, ezért is ezen az alkalmon adják át az elismerést.

A polgármester kiemelte, hogy Koncz Ferenc 1998. évi országgyűlési képviselővé választását követően rendszeresen eljött Taktaharkányba, hogy segítségét felajánlja. Ugyan a megye 11. választókerületének akkor Kupa Mihály volt az egyéni képviselője. Koncz Ferenc megyei listás képviselőként nyert mandátumot, de annak tudatában, hogy kormánypárti képviselőként nagyobb segítségére lehet a térségnek, mint a független Kupa Mihály, vagy mint az ellenzéki, akkor éppen listás képviselő Szabó György, felvállalta a választókerület kormánypárti képviseletét.

2000-ben itt volt, amikor Simicskó István államtitkár átadta a millenniumi zászlót, majd ő avatta fel a taktaharkányi származású szobrászművész, Török Ibolya alkotását a Szent István-szobrot. Segített többek között az iskola eszközök, a táborok anyagi hátterének előteremtésében.

Közreműködött a sportöltöző 2000-2001-ben történt felújításánál és az avatóra elhozta a parlamenti válogatottat is. Segített a református templom 2001-2002-es felújításánál.

2002 márciusában, amikor egy vihar az iskola előző éven felújított tetejét lefújta és az utcára dobta, ő volt az első, aki a helyszínre érkezett és intézkedésére napokon belül az önkormányzat számláján volt a megyei önkormányzat által biztosított vis maior támogatás.

2004-ben a Fidesz országos listáján újra országgyűlési képviselő lett. Ekkortól újra, amiben tudott, segített, bár nyilván ellenzékiként kisebb mozgástere volt, de ha meghívták, a rendezvényekre eljött, ha segítséget kértek tőle, igyekezett helytállni. Az akkor működő nagycsaládos egyesülethez például szívesen jött el és amikor a kézi kaszálást kellett bemutatni, ő vágta a rendet. Ugyanúgy eljött mindig a lövészklub rendezvényeire, hősök napjára és minden másra.

2006-ban újra a szocialisták alakítottak kormányt, Koncz Ferenc nem lett képviselő, de ősszel a Megyei Közgyűlés alelnökévé választották. Ezt a megbízatását is arra használta, hogy segítsen a településeken. A Megyei Önkormányzat gondozásában levő pályázatokon keresztül, vagy személyes lobbijával mindig igyekezett támogatni az itt élőket.

2010-ben egyéni kormánypárti országgyűlési képviselő lett, így már újra könnyebb, de felelősségteljesebb lett a munkája. Ekkortól újra igyekezett minden kormányzati kapcsolatát latba vetni, hogy a települések fejlődése felgyorsuljon pályázatokon keresztül. Ebben az időszakban Szerencs polgármestere is volt, így a város adóssághegyének eltüntetése is komoly idejét vette el, de a választókerület többi településére is igyekezett odafigyelni. Ebben az időszakban indult el Taktaharkányban is a várva várt szennyvízberuházás, vagy az orvosi rendelő felújítása.

2014-től összeférhetetlenné vált az országgyűlési képviselői és a polgármesteri megbízatás, így ő a polgármesterséget választotta.

2018-tól pártja visszahívta az országos politikába, így a választópolgárok bizalmából újra országgyűlési képviselő lett. Taktaharkányban a polgárok 62,1%-a szavazott rá.

Közreműködött a településfejlesztési operatív programos fejlesztések elnyerésében: 7 épület energetikai korszerűsítése, csapadékvíz-elvezető pályázatok, a családsegítő felújítása, hűtőház építése. Szerepe volt abban, hogy a Tankerület az önkormányzat együttműködésével elnyerhesse az iskolafelújításra az összeget. Támogatta a Magyar Falu Program fejlesztéseit: művelődési ház, a két egyház fejlesztései, védőnői szolgálat építése, eszközbeszerzések.

Nagyon sokat jelent Taktaharkánynak is, hogy elkezdődött a taktaközi (Tokaj-Taktaharkány közötti) út felújítása, mely a szívügye volt és néhány éven belül el fogja érni Taktaharkányt is. Szintén sokat jelent Taktaharkánynak is, hogy rövidesen négysávos lesz a 37-es főút. Fontos, hogy megépülhet Szerencsen a szigetelőanyag-gyár.

Ez a lista nem teljes, de látszik, hogy nagy munkát kezdett el Koncz Ferenc, de a gyümölcseit csak részben láthatta, a nagy álmainak megvalósulását már nem láthatja meg.

A kitüntetést Koncz Ferenc lánya, dr. Koncz Zsófia vette át és emlékező gondolatait osztotta meg édesapjáról.

A rendezvény az elmúlt ciklusokra való emlékezéssel folytatódott. Dr. Szemán Ákos ismertette a választási eredményeket, a képviselők neveit, a bizottságok vezetőit. Felszólalt Juhász Károly volt polgármester, volt és jelenlegi képviselők: Dojcsák Barna, Jakabné Madarasi Ilona, Nagy Attiláné, Nemes Dezső, Sipos Sándorné, Szász Elekné, Szatmári Melinda, Vámosi László.

A felszólalók egyetértettek abban, hogy a képviselő-testületek mindegyike azon dolgozott, hogy az adott körülmények között Taktaharkány fejlődését előmozdítsa.


KSH - tájékoztatás
2020. október 2.
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is olvashatók!

HIRDETMÉNYEK
2020. szeptember 25..

NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN
További részletek letölthetők *pdf

Legeltetési tilalom és ebzárlat/ Letölthető.*pdf


VÉRADÁS
2020. szeptember 21.Meghívó
2020. szeptember 18.


Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését 2020. szeptember 21-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
a Községháza tanácstermébe összehívom.
Meghívó letölthető.*pdf


AGRÁRCENZUS 2020
2020. szeptember 16.Tájékoztatás
2020. szeptember 08.Tanévkezdési célú települési támogatás
2020. szeptember 02.Tanulmányi ösztöndíj pályázat
2020. szeptember 02..Meghívó
2020. augusztus 30.Meghívó
2020. augusztus 26.


Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel
a Községháza tanácstermébe összehívom.
Meghívó letölthető.*pdf


Augusztus 20. Taktaharkányban
2020. augusztus 21.


Képgaléria

Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére tartott nemzeti ünnepünk alkalmából ökumenikus istentiszteleten gyűltek össze a hívők a református templomban. Igét hirdetett Fodorné Mészáros Klára lelkipásztor, majd Szarvas Péter római katolikus plébános, érdemes esperes mondta el ünnepi gondolatait, majd mindketten megáldották az új kenyeret.

Az igei szolgálat után a Taktaharkányi Községi Kórus szolgálata következett.

Az ökumenikus istentiszteletet a Szent István-szobor koszorúzási ünnepsége követte. A megemlékezőket köszöntötte Dojcsák Barna önkormányzata képviselő, koszorút helyeztek el az Önkormányzat nevében dr. Szemán Ákos polgármester, dr. Béni Gyula jegyző, Dojcsák Barna és Nagy Attiláné képviselők. A koszorúzást követően a Taktaharkány Népdalkör ünnepi műsorát hallgathatták meg a részt vevők. A Népdalkör vezetője: Bárány Zoltán.

Az ünnepség a Művelődési Házban folytatódott. „Mert kell egy ország” címmel ünnepi műsort adtak Domokos László, Dézsenyi Zsófia és Czető Ádám színművészek.

Majd dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte a részt vevőket. Elmondta, hogy a nap egyrészt államalapításunk ünnepe, másrészt pedig hét középületünk energetikai korszerűsítését célzó 220 millió Ft-os pályázatunk befejezését is ünnepeljük és ezáltal használatba vesszük a Művelődési Házat és az új Könyvtárat.

Rögös út vezetett idáig, hiszen az úgynevezett kulturális településrész kialakítását még 2015-ben kezdtük el azzal, hogy megvásároltuk a szemben levő házat és parkolót alakítottunk ki a helyén, 2016-17-ben rendbe tettük a Tájházat, majd 2018-ban szobrot állítottunk településünk egykori lakója, Gárdonyi Géza emlékére miniszteri támogatásból. A kulturális épületek kialakítása pedig most valósulhatott meg. Több irányból kellett pénzügyi forrásokat ide csatornáznunk. Többek között a már említett energetikai pályázat, másrészt a Művelődési Ház esetén a Magyar Falu Program pályázata, a Könyvtár esetén a Nemzeti Kulturális Alap berendezési pályázata és természetesen a közfoglalkoztatási programokat. Ezek mind-mind kormányzati támogatások, amelyek eredményeként ma egy felújított Művelődési Háznak örülhetünk. Újdonság, hogy a mellékhelyiségeket ezen túl a főbejárat mellett keressék, a színpad mögött két zuhanyzóval felszerelt öltözőt, a kisterem mellett pedig egy kis mosogató konyhát alakítottunk ki. A termekben ingyen internet is elérhető. Újak a nyílászárók, a székek és a függönyök. Így az 1938-ban a Hangya Szövetkezet Népházának államsegélyből épült kultúrházunk 2003 után újra a Széchenyi Terv segítségével újulhatott meg.

A Könyvtár épületében helyezték el a könyvtári helyiségeket, olvasótermet, raktárat, mellékhelyiségeket, konyhát és a művelődésszervező irodáját is, így bár mindkét épületet szigeteltük és napelemmel láttuk el, de télen a Művelődési Házat csak temperálni szeretnék és csak rendezvényekre felfűteni. Ez a lépés a kultúrával foglalkozó kollégák együttműködését is elősegíti.

Elmondta, hogy a település első könyvtára 1899-ben alakult meg a mai református gyülekezeti házban, akkori iskolában 21 fő adakozásából. Az induló könyvállomány 66 kötet volt. Ma több, mint 9000 kötettel rendelkezünk és a tudomány széles tárházát hordozza az internet is, mely szintén elérhető a Könyvtár számítógépein egy modern, szép, tágas és világos épületben.

Megköszönte mindenkinek, aki részt vett a munkában. Képviselőtársai támogatását, jegyző úr és a hivatali munkatársaknak a pályázatok gondozását, a kivitelező cég vezetőjének, Molnár Lajosnak és csapatának az igényes munkát, Nyikes Tibor mérnök úrnak a terveket és az önkormányzati dolgozók munkáját. Megköszönte Magyarország Kormányának a jelentős támogatást. Végezetül megköszönte néhai Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úrnak is a támogató közreműködését.

Köszönte a jó Istennek, hogy megadta nekünk azt, hogy így itt lehettek. A zsoltárok könyvéből tudjuk, hogy „Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” Kiemelte, hogy nem felejthetjük el, hogy Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség.

A köszöntő után dr. Fülöp Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkárának ünnepi beszédét hallgathatták meg a jelen levők, aki megemlékezett Szent Istvánról, majd kiemelte, hogy komoly összegből újulhatott meg az 1938-ban épült Művelődési Ház és az 1899-es múltra visszatekintő Könyvtár. A két kulturális épület a későbbiekben koncentráltan, egymáshoz közel nyújtja a kulturális közszolgáltatásokat.

A beszéd után Rontó Rózsa Margaréta pedagógus Pósa Lajos Magyar vagyok című versét szavalta el.

Az ünnepség folytatásaként kitüntetések, elismerések átadása következett.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2020. határozatával Taktaharkány háziorvosi alapellátása keretén belül 45 éven át folytatott tartósan magas színvonalú tevékenységének, valamint Taktaharkány közéletében három évtizeden keresztül végzett áldozatos munkássága elismeréséül díszpolgári címet adományoz dr. Szikszai Elek Sándor úr, az általános orvostan és az üzemorvostan szakorvosa, címzetes főorvos, önkormányzati képviselő, volt alpolgármester részére.

A méltatásban elhangzott, hogy dr. Szikszai Elek Sándor 1948. január 7-én született Tiszalúcon. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban tett érettségi vizsgát. Ezt követően került a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, ahol 1974-ben szerzett általános orvosi diplomát.

Frissdiplomásként, 1974-ben Ragályon dolgozott egy évig körzeti orvosként. 1975. május 1-ével került Taktaharkányba, ahol azóta lát el háziorvosi feladatokat. 1983-ban lett az általános orvostan, 1997-ben az üzemorvostan szakorvosa. Később jogosult lett a címzetes főorvosi cím használatára.

1972-ben kötött házasságot Galkó Vilmával, aki azon túl, hogy 48 éve hűséges házastársa, a háziorvosi rendelőben ellátja a körzeti ápolói és szakasszisztensi feladatokat is. Két gyermekük született, 1974-ben Zsuzsa, majd 1977-ben Hajnalka. 2019 óta egy unokája van, Bence.

Több, mint két évtizeden át volt a Magyar Vöröskereszt helyi elnöke, illetve ügyeletvezető orvos.

1990 óta önkormányzati képviselő Taktaharkányban. 1991 és 1994, 2006 és 2014 között alpolgármesteri megbízatást is betöltött, valamint 1991 decemberétől 1992 júniusáig alpolgármesterként Taktaharkány polgármesteri feladatait is ellátta. Időközben volt bizottsági elnök is. Közéleti szerepvállalásával is igyekszik a polgárokért tenni a nagyközség fejlődésének előmozdítása, a polgárok boldogulásának elősegítése érdekében, emellett támogatja a település civil szervezeteit. 2019-től szociális ügyekért felelős tanácsnok.

Igyekszik a betegekért mindent megtenni. Munkájára a lelkiismeretesség, elkötelezettség jellemző. A továbbképzéséken való részvételek során az új ismeretek megszerzésére törekszik. Taktaharkány és a térség köztiszteletben álló polgára.

Református vallású, keresztyén ember.

Főorvos urat az emberi erőforrások minisztere 2017-ben a Pro Sanitate Díjjal tüntette ki.

A díszpolgári címről szóló oklevelet és egy hollóházi vázát dr. Szemán Ákos polgármester és dr. Béni Gyula jegyző adta át.

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 40 éven keresztül végzett magas színvonalú pedagógusi munkájáért és a Taktaharkány közösségei érdekében végzett közéleti tevékenységéért Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz Nagy Attiláné nyugalmazott tanító részére.

A méltatásban elhangzott, hogy Nagy Attiláné Bukovenszki Katalin 1958. október 7-én született Szerencsen, férjezett, egy gyermeke van.

Általános iskolába Taktaharkányba járt, majd 1977-ben érettségizett a szerencsi Bocskai István Gimnázium gyors- és gépíró tagozatán.

1981-ben szerzett diplomát tanító szakon népművelés–rajz szakkollégiumon a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán.

1999-ben felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens végzettséget szerzett.

2003-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatás-vezetői szakvizsgát tett.

Az előzőeken túl 1992-ben a Tolnai-módszer Heurisztikus olvasás–írástanítás haladó tanfolyamát végezte el, majd 1994-ben sakkoktatói képesítést szerzett.

Pályáját 1977-ben kezdte a Miskolci Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalatnál.

1980 és 2019 között volt a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola tanítója. Tanítói pályáján legtöbbször osztályfőnökként dolgozott, volt a Diákönkormányzat patronáló pedagógusa, 1992-től sakkoktató és a Tolnai-féle program szaktanácsadója. A Tolnai-féle matematika tankönyv szerkesztésében vett részt. Minisztériumi felkérésre egy matematika program elemzési munkájában is közreműködött.

Szaktanácsadóként módszertani előadásokat tartott Budapesten, Miskolcon, Szegeden, Kisterenyén és a felvidéki Nyitrán.

Jótékonysági bálok, nyári táborok szervezője és támogatója volt.

2006-ban zenetanár gyermekével megalakították a Taktaharkány Községi Kórust, melynek oszlopos tagja és támogatója. Rendezvényeik megszervezésében, lebonyolításában és koordinálásában bizonyítja aktivitását.

2016-ban polgármesteri kezdeményezésre a taktaharkányi Tájház felújításának lebonyolítását segítette a Múzeumok Éjszakája rendezvényre.

1994-től egy ciklus kivételével önkormányzati képviselő Taktaharkányban. A 22 év képviselőség alatt volt a Jogi és Ügyrendi Bizottság, majd két cikluson keresztül a Szociális Bizottság elnöke. 2019-től a Költségvetési és Szociális Bizottság elnöke.

A Miniszteri Elismerő Oklevelet dr. Fülöp Péter helyettes államtitkár adta át, virággal gratulált dr. Szemán Ákos polgármester.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2020. határozatával Taktaharkány fogorvosi alapellátásban három éven át folytatott színvonalas munkavégzéséért Elismerő Oklevelet adományoz dr. Spak Miklós a fog- és szájbetegségek szakorvosa, címzetes főorvos részére.

Az oklevelet dr. Szemán Ákos polgármester és dr. Béni Gyula jegyző adta át.

Taktaharkány nagyközség polgármestere tartósan magas színvonalú köztisztviselői munkája és közösségi szerepvállalása elismeréseként Polgármesteri Dicséretben részesíti Filáné Bodó Erzsébetet, a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal főtanácsosát, szociális és gyámügyi ügyintézőjét, csoportvezetőjét.

Az oklevelet dr. Szemán Ákos polgármester adta át, virággal gratulált dr. Béni Gyula jegyző adta át.

Az ünnepség után a Könyvtárban Zágonyiné Szarvas Beatrix, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese egy festményt adott át dr. Szemán Ákos polgármesternek, mely a Könyvtár olvasótermében kerül majd a falra.MEGHÍVÓ
2020. augusztus 14ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
2020. augusztus 18.


Képgaléria

A Zempléni Fesztivál taktaharkányi rendezvényét 2020. augusztus 15-én hallgathatták meg az érdeklődők a felújított Művelődési Ház első rendezvényeként. A fellépő a Budafoki Dohnányi Zenekar fúvósötöse (Villányi Péter – oboa, Sándor Balázs – klarinét, Kotroczó Szabolcs – fagott, Börzsönyi Máté – kürt, Bánki Berta – fuvola) volt, akik ilyen formában Taktaharkányban adtak először hangversenyt Könnyed fúvós kamarazene címmel.

A rendezvény kezdetén dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte a részt vevőket és kiemelte, hogy a Zempléni Fesztiválhoz való újra csatlakozásunk óta ez a negyedik koncert Taktaharkányban, mely a nyugati kapuja a rendezvénysorozatnak. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánt.

A fellépők a következő műveket adták elő:

Wolfgang Amadeus Mozart: F-dúr Andante
Franz Danzi: g-moll fúvósötös
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok
Bartók Béla: Parasztdalok (Kesztler Lőrinc átirata)
Bartók Béla: Román népi táncok (Bánki Berta átirata)

Megtiszteltetés volt a sajtó érdeklődése is, hiszen a helyszínen forgatott a Zemplén Televízió.


ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
2020. augusztus 14Testvér-települési megállapodás
2020. augusztus 12


Képgaléria

2020. július 14-én testvér-települési megállapodást kötött egymással a kárpátaljai Salánk Község Önkormányzata és Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata.

A testvér-települési kapcsolat létesítését és az együttműködés kialakítását – az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva – az a cél vezérli, hogy polgáraink és közösségeink kölcsönösen megismerjék településeink és azok környezeti, természeti és kulturális értékeit, hagyományait.

Szándékunk, hogy a két település polgárai – a fentiek szellemében – ápolják a személyes kapcsolatokat, a települések önkormányzati testületei pedig aktív közreműködésükkel segítsék a kölcsönös megvalósítást.

A megállapodást a polgármesterek, Alyohin Viktor és dr. Szemán Ákos írták alá Taktaharkányban, mellyel megerősítették a Salánkon, 2020. február 26-án aláírt szándéknyilatkozatot. Ezt követően a vendéglátók körülvezették a salánki delegáció tagjait Taktaharkányban.


Tájékoztató
2020. augusztus 12

A mai naptól új gépkocsi segíti az Önkormányzat munkáját, egy pályázati támogatásból beszerzett Dacia.Meghívó
2020. augusztus 10


Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2020. augusztus 10-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel
a Községháza tanácstermébe összehívom.
Meghívó letölthető.*pdf


Lakossági tájékoztató
2020. augusztus 10.Tájékoztató
2020. augusztus 04.Tájékoztatás
2020. július 30

Értesítés szúnyoggyérítésről
További részletek letölthetők.*pdf


Tájékoztatás
2020. július 29

Felhasználói tájékoztató az ivóvízellátás időszakos szüneteltetéséről csomópont építési munkák miatt
További részletek letölthetők.*pdf


Tájékoztatás
2020. július 21

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója az alábbiakról tajékoztatja. Tekintettel arra, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ismételten emelkedik az új tipusú koronavirussal megfertőződöttek száma, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan a korábban kiközölt eljárásrendek továbbra is érvényben vannak melyek az alábbiak.
A hulladék elszállítása a hazi karanténnal érintett ingatlanhasználóktól:
További részletek letölthetők.*pdf


Tájékoztatás
2020. július 20

Tisztelt Taktaharkányiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy Taktaharkány területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020. július 21-én (kedden) a napnyugta utáni órákban.
Tartaléknapok: július 22., 23.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Üdvözlettel:

Dr. Szemán Ákos
polgármester


Tájékoztatás
2020. július 14


Tájékoztatás a személyes ügyfélszolgálati irodák nyitvatartásáról.
További részletek letölthetők.*pdf


Tájékoztató
2020. július 10.Tájékoztató
2020. július 08.Meghívó
2020. július 04.


Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 10-én (pénteken) 17.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart az önkormányzatati Étkezdében. Meghívó letölthető.*pdf


TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL
2020. július 04.

Tisztelt Taktaharkányiak!

Magyarország Kormánya elrendelte az ország területén történő csípőszúnyogok gyérítését, melyhez fedezetet is biztosít. A szúnyoggyérítések koordinálásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központját bízta meg, amely a szervezésre és lebonyolításra a Szerocor Konzorciumot, mint kivitelezőt és a Pannon-Bio-Kalibra Konzorciumot, mint szakértőt választotta ki.
Tájékoztatom Önöket, hogy Taktaharkány területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020. július 8-án (szerdán) a napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. július 9-én vagy 10-én ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Üdvözlettel:

Dr. Szemán Ákos
polgármesterLakossági tájékoztató!
2020. június 30.Meghívó
2020. június 30.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését2020. július 6-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.

Napirendi javaslat: További részletek letölthetők *pdf


III. Rákóczi Emlékfutás
2020. június 30.


Képgaléria

2020. június 27-én rendezték meg a III. Körömi Rákóczi Emlékfutást, melynek kiindulópontja a szerencsi Rákóczi-vár, célpontja a körömi Rákóczi-emlékpark volt. Az eseményt Tóth Tibor Köröm polgármestere, valamint Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg.

Ezt követően a futók Bekecsen, Taktaharkányon és Tiszalúcon át futva érték el Köröm községet, ahol Tállai András parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, Tóth Tiborral, Köröm polgármesterével, majd Szabó István, Szerencs alpolgármestere, dr. Bodnár László, Bekecs polgármestere, dr. Szemán Ákos, Taktaharkány polgármestere, Siri Norbert, Tiszalúc polgármestere helyezték el a megemlékezés koszorúit II. Rákóczi Ferenc fejedelem szobra előtt. A díszebédet megelőzően Tállai András, Bánné dr. Gál Boglárka és Tóth Tibor gratulált a versenyben résztvevőknek és adták át díjaikat a legjobbaknak.

Az emlékfutás ötlete 2018-ban fogalmazódott meg annak kapcsán, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelem Szerencsről indult Köröm irányába, az 1707. május 31. – június 22. közötti időszakra meghirdetett országgyűlés helyszínére, Bekecs, Taktaharkány és Tiszalúc érintésével.

Taktaharkányt a sportegyesület tagjai képviselték a váltófutáson.


Meghívó
2020. június 29.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését2020. július 3-án (pénteken) 14.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.

Napirendi javaslat: További részletek letölthetők *pdf


Tájékoztató!
2020. június 25.


 
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2020. június 24.

Diákmunka tájékoztató!
2020. június 24.
Nyári diákmunka
A korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdetésre került a nyári diákmunka program. A programban az a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diák vehet részt, akit a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán közvetítés kérőként nyilvántartásba vettek. Kérünk minden érdeklődő diákot, hogy 2020. június 30. jelezze munkavállalási szándékát Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 47/378-221-es telefonszámán. A jelentkezéskor a pontos személyi adatok megadása (születési idő, születési hely, anyja neve, lakcím és telefonszám) szükséges. Kérjük továbbá, hogy előzetes regisztráció érdekében az idő rövidsége miatt haladéktalanul keresse a járási hivatal foglalkoztatási osztályát. A regisztrációhoz szükségesek a személyes okmányok, és az érvényes diákigazolvány, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolás.
Taktaharkány, 2020. június 24

Meghívó
2020. június 19..

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését2020. június 26-án (pénteken) 14.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.

Napirendi javaslat :További részletek letölthetők *pdf


Nemzeti Összetartozás Napja
2020. június 8.


Képgaléria

Száz éve, 1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 16.30 órakor szervezett megemlékezést a trianoni emlékműhöz. Ekkor, úgy, ahogy 100 évvel ezelőtt, zúgtak a harangok. A részt vevők a Himnusz eléneklése után dr. Szemán Ákos polgármester beszédét hallgatták meg, aki arról beszélt, hogy 1918-tól leszerelt hadsereggel jutott el az ország 1920-ig, hogy sem Károlyi Mihály, sem Kun Béla idején nem engedték tárgyalóasztalhoz a magyarokat. Horthy Miklós idején már igen, de mindössze egy beszéd erejéig. Apponyi Albert elgondolkodásra késztette a döntéshozókat, de a végeredményt már nem tudta befolyásolni és a határainkon kívül került magyarok másodrendű polgárai lettek az utódállamoknak.

A rendszerváltoztatás után Antall József gyakorolt gesztust, amikor lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnökének nevezte magát. Aztán 2001-ben létrejött a szomszédos államokban élő magyarokról szól, ún. státusztörvény. 2004-ben sajnos a népszavazás az akkori kormánypárt ellenkampánya miatt nem adta meg az állampolgárságot a határon túli magyaroknak.

2010-ben aztán június 4-ét az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította, lehetővé tette a kettős állampolgárságot. Ma már 1.100.000 új állampolgára van hazánknak és bebizonyosodott, hogy nem teljesültek be a 2004-ben harsogott bántó vádak…

A beszéd után az Önkormányzat nevében Vámosi László alpolgármester, Nagy Attiláné képviselő és dr. Béni Gyula jegyző helyeztek el koszorút.

Az emlékezők átvonultak a turul szoborhoz, ahol Nagy Attila karnagy mondott el egy visszaemlékezést, majd koszorúzás következett. Az Önkormányzat nevében dr. Szemán Ákos polgármester, Dojcsák Barna és Nemes Dezső képviselők helyeztek el koszorút, őket követte a Református Egyház nevében Fodorné Mészáros Klára lelkipásztor és id. Nagy Attila gondnok.

A koszorúzás után a magyarok világhimnuszát énekelték el a jelen levők.

A rendezvény este folytatódott a Művelődési Ház parkolójában. Taktaharkány is csatlakozott, a tűzgyújtáshoz, melyet a cserkészek kezdeményeztek, ezért 20 óra 20 perckor meggyújtottuk Összetartozásunk Tüzét, közben a jelen levők elénekelték Szarka Tamás Kossuth-díjas énekes Kézfogás című dalát, majd a Székelyhimnuszt.


Hősök napja Taktaharkányban
2020. június 2.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2020. május 31-én koszorúzási megemlékezést tartott a temetőkertben a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából.

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Bukovenszki Liza mondott verset. Őt követte dr. Szemán Ákos polgármester köszöntője, aki elmondta, hogy május 27-én este jelent meg a kormányhatározat, amely lehetővé tette szabadtéri rendezvények megtartását, ezért nem sok idejük volt a szervezésre.

A polgármesteri köszöntő után Koncz Ferenc országgyűlési képviselő emlékezett a hősökre. Elmondta, hogy a nagyapja is harcolt az I. világháborúban.

A köszöntők után dr. Szemán Ákos polgármester Koncz Ferenc országgyűlési képviselővel helyezte el az első koszorút, majd a hozzátartozók helyeztek koszorút, virágot az emlékműre.

1917-ben született az első törvény, mely emléket állít a még tartó háború hőseinek, ezt követően 1924-ben hoztak törvényt, mely már május utolsó vasárnapját nevezi a hősök emlékünnepének. Ezután 1945-től nem emlékezhettek a hősökre. A rendszerváltás után csak 2001-ben, az első Orbán-kormány idején alkottak törvényt a Magyar Hősök Emlékünnepéről. Taktaharkányban 1937-ben állítottak emlékművet, ez a sírkőtárban van, ennek mását 1981-ben helyezték a jelenlegi helyére. Ezt egészítette ki 1989-ben a második világháború hőseinek és áldozatainak emlékműve. A teljes emlékművet kormányzati támogatásból idén újította fel az Önkormányzat, melyre ez alkalommal helyezzük el az első koszorúkat.


MAGHÍVÓ!
2020. május 29

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2020. május 29

Lakossági tájékoztató!
2020. május 25.

Lakossági tájékoztató!
2020. május 21
ELLÁTÁS A RENDELŐINTÉZETBEN 2020.05.25-tól 2020.05.29-ig MINISZTERI UTASÍTÁS ALAPJÁN KIZÁRÓLAG TELEFONON ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN LEHET SZAKRENDELÉSEIKEN BETEGET FOGADNI. VIZSGÁLATRA JELENTKEZNI LEHET:
47-361-758; 06-20-999-5159; 06-20-999-5225 telefonszámokon a szakrendelés mellett feltüntetett melléken, A SZAKRENDELŐ RENDELÉSI IDEJÉBEN! További részletek*pdf

Lakossági tájékoztató!
2020. május 20.

Lakossági tájékoztató
2020. május 18.

ELLÁTÁS A RENDELŐINTÉZETBEN 2020.05.18-tól 2020.05.22-ig
MINISZTERI UTASÍTÁS ALAPJÁN KIZÁRÓLAG TELEFONON ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN LEHET SZAKRENDELÉSEIKEN BETEGET FOGADNI. VIZSGÁLATRA JELENTKEZNI LEHET: 47-361-758; 06-20-999-5159; 06-20-999-5225 telefonszámokon a szakrendelés mellett feltüntetett melléken, A SZAKRENDELŐ RENDELÉSI IDEJÉBEN
/További részletek letölthetők* pdf


Lakossági tájékoztató
2020. május 17.

Tisztelt Adózók!
A következő taktaharkányi székhelyű civil szervezetek nevében kérem a tisztelt adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék munkájukat. Az adó felajánlására 2020. május 20-ig van lehetőség.

A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT Alapítvány
3922 Taktaharkány, Béke u. 40.
Adószám: 19332211-1-05

Actio Catholica Alapítvány
3922 Taktaharkány, Kossuth u. 32.
Adószám: 18659733-1-05

MTTSZ Taktaharkányi Lövészklub
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 7.
Adószám: 18403893-1-05

TAKTAHARKÁNYI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPITVÁNY
3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 7.
Adószám: 18437997-1-05

Taktaharkányi Polgárőr Szervezet
3922 Taktaharkány, Deák u. 18.
Adószám: 18422278-1-05

Taktaharkányi Sportegyesület
3922 Taktaharkány, Sport u. 1.
Adószám: 18401853-1-05

Kérem, hogy adóbevalláskor ne feledkezzenek meg sem a civil szervezetek, sem az egyházak támogatásáról. Talán önmagában nem tűnik soknak néhányszáz, vagy néhányezer forint, amelyet a már befizetett adójából utal át az adóhatóság, de sok kicsi sokra mehet. Önnek csak egy nyilatkozatba kerül. Kérem, hogy 2020. május 20-ig tegye meg, támogassa a taktaharkányi civil szervezetek működését.

Dr. Szemán Ákos
polgármester


MEGHÍVÓ!
2020. május 29

MAGHÍVÓ!
2020. május 29

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2020. május 29

Lakossági tájékoztató!
2020. május 25.

Lakossági tájékoztató!
2020. május 21
ELLÁTÁS A RENDELŐINTÉZETBEN 2020.05.25-tól 2020.05.29-ig MINISZTERI UTASÍTÁS ALAPJÁN KIZÁRÓLAG TELEFONON ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN LEHET SZAKRENDELÉSEIKEN BETEGET FOGADNI. VIZSGÁLATRA JELENTKEZNI LEHET:
47-361-758; 06-20-999-5159; 06-20-999-5225 telefonszámokon a szakrendelés mellett feltüntetett melléken, A SZAKRENDELŐ RENDELÉSI IDEJÉBEN! További részletek*pdf

Lakossági tájékoztató!
2020. május 20.

Lakossági tájékoztató
2020. május 18.

ELLÁTÁS A RENDELŐINTÉZETBEN 2020.05.18-tól 2020.05.22-ig
MINISZTERI UTASÍTÁS ALAPJÁN KIZÁRÓLAG TELEFONON ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN LEHET SZAKRENDELÉSEIKEN BETEGET FOGADNI. VIZSGÁLATRA JELENTKEZNI LEHET: 47-361-758; 06-20-999-5159; 06-20-999-5225 telefonszámokon a szakrendelés mellett feltüntetett melléken, A SZAKRENDELŐ RENDELÉSI IDEJÉBEN
/További részletek letölthetők* pdf


Lakossági tájékoztató
2020. május 17.

Tisztelt Adózók!
A következő taktaharkányi székhelyű civil szervezetek nevében kérem a tisztelt adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék munkájukat. Az adó felajánlására 2020. május 20-ig van lehetőség.

A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT Alapítvány
3922 Taktaharkány, Béke u. 40.
Adószám: 19332211-1-05

Actio Catholica Alapítvány
3922 Taktaharkány, Kossuth u. 32.
Adószám: 18659733-1-05

MTTSZ Taktaharkányi Lövészklub
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 7.
Adószám: 18403893-1-05

TAKTAHARKÁNYI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPITVÁNY
3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 7.
Adószám: 18437997-1-05

Taktaharkányi Polgárőr Szervezet
3922 Taktaharkány, Deák u. 18.
Adószám: 18422278-1-05

Taktaharkányi Sportegyesület
3922 Taktaharkány, Sport u. 1.
Adószám: 18401853-1-05

Kérem, hogy adóbevalláskor ne feledkezzenek meg sem a civil szervezetek, sem az egyházak támogatásáról. Talán önmagában nem tűnik soknak néhányszáz, vagy néhányezer forint, amelyet a már befizetett adójából utal át az adóhatóság, de sok kicsi sokra mehet. Önnek csak egy nyilatkozatba kerül. Kérem, hogy 2020. május 20-ig tegye meg, támogassa a taktaharkányi civil szervezetek működését.

Dr. Szemán Ákos
polgármester


Lakossági tájékoztató
2020. május 15.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet lakossági ingatlanok rákötéséhez, a víz-és a szennyvízhálózatra való csatlakozásának elősegítéséhez a következők szerint:Pályázati felhívás
/Letölthető pdf
Pályázati kérelem/Letölthető *pdf word


Tájékoztató a házhozmenő hulladékszállításról
2020. május 07..
A képekre kattintva a tájékoztatók nagyobban is letölthetők!

Orvosi rendeléssel kapcsolatos tájékoztató/*pdf
2020. május 06.

A járványveszélyre való tekintettel, május 4-től a háziorvosi rendelés az alábbiak szerint történik:

• Amennyiben problémáját a háziorvossal való telefonos konzultációval meg lehet oldani, NEM kell bejönni a rendelőbe.

• Ha ez nem megoldható, akkor telefonon előre egyeztetett időpontban, óránként maximum 4 beteget fogadhatunk.

• A váróban maszk használata kötelező és tartsanak egymástól 1,5 méteres távolságot!

• Gyógyszerfelírás továbbra is telefonon történik.

dr. Kiss Gábor dr. Szikszai Elek Sándor háziorvosok


MÁJUS 1 HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND
2020. április 27.
A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is letölthető!SAJTÓKÖZLEMÉNY
2020. április 17.TAKTAHARKÁNY INFO
2020. április 07..
A képre kattintva a dokumentum pdf-be is letölthető!

Lakossági tájékoztató
2020. április 09.Takarékszövetkezeti hírek
2020. április 02.

Tisztelt Taktaharkányiak!

A Takarékszövetkezet 2020. április 6-án, hétfőn ZÁRVA tart.
2020. április 3-én, pénteken 9:00-13:00 mobilfióki kiszolgálás a Takarékszövetkezet épülete előtt.

2020. április 9-én, csütörtökön 13:30-15:00 mobilfióki kiszolgálás a Takarékszövetkezet épülete előtt.


Lakossági tájékoztató
2020. március 31.Lakossági tájékoztató
2020. március 31.

HULLADÉKKEZELÉS A HÁZI KARANTÉN ESETÉN*pdf


Lakossági tájékoztatók
2020. március 27.

Tisztelt Taktaharkányiak! 2020. március 11-én a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. Az erre alapuló összes hatályban levő helyi intézkedést a következők szerint foglalom össze./További részletek*pdf
A Kormány a kijárási tilalomról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete 2020. március 28-tól hatályos: Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Vendéglátó üzletben tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására alapos indokkal kerülhet sor.
További részletek*pdf


Lakossági tájékoztató
2020. március 23.

Változások a borsod megyei hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban *pdf


Helyi intézkedések
2020. március 23.

Önkéntes karantén /LETÖLTHETŐ *JPG
Veszélyhelyzet /LETÖLTHETŐ *JPG


Felhívás
2020. március 23.Felhívás /*pdf
2020. március 21.

Tisztelt Taktaharkányiak!

A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.
Kérjük ezért mi is az idős állampolgárokat, hogy szíveskedjenek otthonaikban, legfeljebb udvarukon maradni a saját egészségük érdekében.
Kérjük, ne járjanak a boltokba, postára, gyógyszertárba. Segítséget elsősorban gyermekeiktől, fiatalabb szomszédoktól, unokáktól kérjenek.
Amennyiben erre nincs lehetőségük, kérjük, jelezzék a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központba, hétközben a 06-47/378-780, hétvégén a
06-47-578-006 telefonszámon.
A jelentkező idősek számára az önkormányzati alkalmazottak megoldják a vásárlást, gyógyszerkiváltást, postai csekkek befizetését. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Kérjük, hogy a fiatalabbak közül is csak akkor menjenek közösségbe, ha az elkerülhetetlen.
Vigyázzunk magunkra, egymásra.
Taktaharkány, 2020. március 20.


Dr. Szemán Ákos
polgármester
Dr. Kiss Gábor                                           Dr. Szikszai Elek Sándor
háziorvos                                                             háziorvos


Tájékoztatás
2020. március 20.

Tájékoztatás 10 hónapos rendőrképzésről /LETÖLTHETŐ *JPG


Tájékoztatás
2020. március 20.

Kormányablak ügyfélfogadás rendje  /LETÖLTHETŐ *PDF.


Polgármester utasítása
2020. március 18.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata polgármesterének
4/2020. (III. 18.) utasítása *PDF

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában foglalt jogkörömben eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – a következi utasítást adom:
Temető
1. Tekintettel a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének 2020. március 16-án megjelent közleményére és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én megjelent közleményére a taktaharkányi köztemetőben a temetési szertartások ravatalozó használatának kizárásával, a sírnál történnek.
2. Kérem, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.
3. Ez az utasítás a közzétételével lép hatályba.
Taktaharkány, 2020. március 18.

Dr. Szemán Ákos
polgármester


Tájékoztatás
2020. március 18.

Tájékoztatás a pedagógiai szakszolgálati intézmények átmeneti működéséről
TOVÁBBI RÉSZLETEK LETÖLTHETŐK *PDF
.

Szerencs Járási Hivatal elérhetőségek:
Tisztelt Ügyfeleink! A koronavírus-fertőzés kapcsán a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az ügyfélszolgálatokon személyes ügyintézésre 2020. március 19. napjától csak előre foglalt időponttal rendelkező ügyfeleknek van lehetősége. Szerencsi Járási Hivatal elérhetőségei: 
/ TOVÁBBI RÉSZLETEK LETÖLTHETŐK *PDF
.

KAB Módosított tájékoztató!
Tisztelt Ügyfeleink! A koronavírus-fertőzés kapcsán a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a kormányablakban személyes ügyintézésre 2020. március 18. napjától csak előre foglalt időponttal rendelkező ügyfeleknek van lehetősége. Időpont foglalása: - ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek esetén a www.magyarorszag.hu oldalon az Időpontfoglalás kormányablakba, okmányirodába menüpont alatt, - ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek esetén telefonon a 1818 kormányzati ügyfélvonalon vagy a 47/795-249 telefonszámon Az elkészült okmányokat levélküldeményben kézbesítjük ügyfeleinknek. Személyes átvételre nincs lehetőség! TOVÁBBI RÉSZLETEK LETÖLTHETŐK *PDF


Tájékoztató anyagok
2020. március 18

COVID19_várandósok_kismamák_csecsemők_EMMI_20200311.pdf
COVID19_gyermekek_EMMI_20200311.pdf
COVID19_kontaktszám csökkentés_EMMI_20200311.pdf
COVID19_szervezet_védekezőképesség_EMMI_20200313.pdf
COVID19_tájékoztató_gyógyszerkiváltásról_EMMI_20200313.pdf
COVID19_TAJ_nélkül_EMMI_20200314.pdf
COVID19_priorizalt_teendők_EMMI_20200315.pdf
COVID19_idősek_segítése_EMMI_20200315.pdf
COVID19_magasabb_kockázatú_csoportok_EMMI_20200311.pdf
COVID19_általanos_óvintézkedések_EMMI_20200311.pdf
COVID19_elkülönités_megfigyelés_EMMI_20200312.pdf
COVID19_táppénztájékoztató_EMMI_20200311.pdf
COVID19_munkáltatói lehetőségek_EMMI_20200311.pdf
COVID19_szülők_nagyszülők_védelme_EMMI_20200311.pdf
COVID19_gyógyszer_kiváltása_20020315.jpg
COVID19_megelőzés_12pontja_20200315.pdf
COVID19_megelőzés_12pontja_20200315.jpg
COVID19_gyógyszerkiváltás_infografika_20200314.pdf
COVID19_kézmosás_menete_gyerek_20020315.pdf
COVID19_helyes_köhögés_gyerek_20200315.pdf
COVID19_kézmosás_menete_gyerek_20020315.jpg
COVID19_kézmosás_menete_gyerek_297×420_20020315.pdf
COVID19_helyes_köhögés_gyerek_20200315.jpg
COVID19_helyes_köhögés_gyerek_297×420_20200315.pdf
COVID19_társasházban_karantén_20200315.pdf
COVID19_kézmosás_menete_1_20020314.jpg
COVID19_kézmosás_menete_1_20020314.pdf
COVID19_maszk_viselése_20020315.pdf
COVID19_maszk_viselése_20020315.jpg
COVID19_gyógyszer_kiváltása_20020315.pdf
COVID19_gyógyszerkiváltás_folyamatábra_20020314.pdf
COVID19_gyógyszerkiváltás_folyamatábra_20020314.jpg


Letölthető nyomtatványok
2020. március 18

Polgármester tájékoztatója/*pdf
2020. március 17.

Tisztelt Taktaharkányiak!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján
a 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.
Ha a 70. életévét betöltött személy vállalja, hogy lakóhelyét vagy tartózkodási helyét nem hagyja el és erről a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatát a 06-47-578-013 telefonszámon tájékoztatja, az idős lakos ellátásáról való gondoskodás az Önkormányzat feladata.
A kormányrendelet 4. §-a alapján rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.
A Magyar Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy a labdarúgó bajnokságok mérkőzéseit határozatlan időre felfüggeszti.
A kormányrendelet 5. §-a alapján tilos a könyvtár látogatása.
Taktaharkány, 2020. március 16.

Dr. Szemán Ákos
polgármester


Polgármester tájékoztatója/*pdf
2020. március 17.

Tisztelt Taktaharkányiak!

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – védőnőkkel való egyeztetést követően – visszavonásig a következő döntéseket hoztam és tájékoztatást adom.

Védőnői ellátás

A tanácsadások szünetelnek, ez vonatkozik az oltásokra és a státuszvizsgálatokra is. A várandós tanácsadásokra telefonon előre megbeszélt időpontokban sor kerül.
A látogatások indokolt esetben történnek. A kapcsolatot a védőnők elsősorban telefonon tartják az ellátottakkal.
Az iskolai tanácsadások és oltások a tantermen kívüli, digitális munkarend idején szünetelnek.
A védőnői szolgálat elérhetősége: 06-47-378-010.
Taktaharkány, 2020. március 16.

Dr. Szemán Ákos
polgármester


Ajánlás pácienseinknek
2020. március 15.

Hogyan óvjuk meg magunkat és szeretteinket az új típusú koronavírus-fertőzéstől (COVID-19)?Ahhoz, hogy a koronavírus-járvány veszélyeit a minimálisra csökkentsük a következő hetekben, nagyon fegyelmezetten be kell tartani több szabályt, mely első pillanatra túlzónak tűnhet, de nem az.
Folyamatosan kövessük nyomon és tartsuk be az Operatív Törzs utasításait!
Munkába, csak akkor menjünk, ha teljesen egészségesek vagyunk. A legenyhébb légúti fertőzéses tünet (torokfájás, nátha, köhögés), egyéb akut betegség (hasmenés, hányinger) hőemelkedés, láz esetén maradjunk otthon és TELEFONON kérjünk segítséget a háziorvostól. Ne menjünk a rendelőbe, csak abban az esetben, ha ezt a háziorvos kéri. A megnövekvő telefonhívások miatt legyünk türelmesek a rendelő hívásakor.
Láz (38 C fölött), hirtelen kezdődő erős köhögés, légzési nehezítettség esetén azonnal hívjuk telefonon a háziorvosi rendelést, vagy az orvosi ügyeletet. Semmiképp ne menjünk személyesen oda, csak telefonon konzultáljunk az orvossal, aki egy részletes kikérdezést követően dönt a teendőkről.
A járvány idején semmilyen adminisztratív feladatot (jogosítvány, igazolások, közgyógy-igazolvány-hosszabbítás) nem intéznek a rendelő dolgozói, ilyen ügyben se menjen senki sem a rendelőbe. A lejáró gépjárművezetői jogosítványok, gyógyszer javaslatok automatikusan érvényben maradnak a járványügyi vészhelyzet alatt, emiatt hátrányt senki sem szenved.
A rendszeresen használt gyógyszerek felírását is telefonon lehet intézni, a rendelők dolgozói mindenkinek segítségére lesznek, hogy megkapja azokat. Vegyék igénybe az e-recept adta lehetőségeket: szokásos receptjei kiváltásához nem kell receptért bemennie a rendelőbe: az ön telefonos igénylése után azt az orvos internetes kapcsolattal a gyógyszertár felé láthatóvá teszi, ön pedig a személyi igazolványával kiválthatja a saját és hozzátartozója gyógyszereit a patikából.
Hangsúlyozottan ajánljuk a kisebb, nem sürgős kórházi beavatkozások lehetőség szerinti elhalasztását. A kórházakat kizárólag feltétlenül fontos esetekben keressék fel. Kerüljék az egészségügyi intézményeket, ne kérjenek kivizsgálásokat, kizárólag orvosuk általi beutalások esetén keressék fel a kórházi osztályokat, szakrendelőket.
Mossunk gyakran kezet meleg szappanos vízzel, szellőztessünk gyakran, fertőtlenítsük az ajtók kilincseit. Hazaérkezést követően azonnal mossunk mindig kezet. Mossuk a kezeinket szappannal legalább 1 percig, majd meleg vízzel alaposan öblítsük le. Kézmosást követően tanácsos az arcunkat is megmosni. Nyilvános helyeken történő kézmosást követően csak papírtörölközőt használjunk, melyet kézmosás után ne dobjunk el, azzal fogjuk meg a mosdó ajtajának kilincsét.
Tartózkodjunk otthon, amikor csak tudunk. Idős emberek egyáltalán ne hagyják el otthonukat, a munkaképes korúak csak a munkába menjenek, majd a halaszthatatlan ügyintézéseket követően ők is tartózkodjanak otthon gyermekeikkel együtt.
Ne menjünk moziba, színházba, hangversenyre, sporteseményre, piacra, ne üljünk be vendéglőbe, kávézóba, kocsmába, még a kocsmaudvaron se ácsorogjunk, akkor sem, ha csak néhányan vagyunk, mert minden csoportosulás növeli a vírusterjedés veszélyét. Legyünk viszont sokat a szabad levegőn, kiránduljunk, kertészkedjünk, túrázzunk.
Halasszuk el a családi rendezvényeket (születésnap, névnap, lakodalom, házassági évforduló, keresztelő…), ne menjünk senkihez sem beteglátogatóba, ne látogassuk meg az újszülötteket és a fiatalok se szervezzenek és tartsanak most semmilyen baráti összejövetelt, bulit.
Ha haláleset történik a családban, csak a legközvetlenebb családtagok vegyenek részt az elhunyt temetésén, a távolabbi rokonok, barátok, ismerősök otthonukban emlékezzenek az elhunytra. Amennyiben részt veszünk a temetésen, úgy tartsunk több, mint 1 méter távolságot a többi gyászolótól.
Valamennyi egyház hiszi és hirdeti, hogy a Jóisten mindenhol jelen van életünkben. Ennek tudatában, ezekben a hetekben imáinkat, fohászainkat otthonunkban mondjuk el és kérjük segítségét a járvány leküzdésére. A misék, istentiszteletek, egyházi liturgiák eseményeit csak a televízión és rádión keresztül kövessük most. Az időskorú hívők esetén kiemelten fontos, hogy ne hagyják el otthonukat.
Minden olyan helyen, ahol idegenekkel együtt kell hosszabb-rövidebb ideig tartózkodnunk, tartsunk 1 méternél nagyobb távolságot a másik embertől. Különösen figyeljünk erre a boltok pénztárainál történő sorban állásoknál, várakozásoknál boltokban, gyógyszertárban, orvosi rendelőben, vagy a rendelő előtt történő várakozásnál, autóbusz megállóban és a munkahelyeinken is.
A szükséges bevásárlásokat előre tervezett bevásárló listával, célirányosan végezzük, a lehető legkevesebb időt töltve a boltokban.
Mindenféle gazdasági kár, pénzügyi veszteség a járvány lezajlását követően pótolható. A járvány során áldozattá váló családtagjainkat, szeretteinket soha, senki sem tudja pótolni majd.
Közösen, a szabályok folyamatos betartásával, egymásra figyelve tudunk azért a legtöbbet tenni, hogy megóvjuk magunkat és szeretteinket a járványtól.
Vigyázzunk egymásra!

Dr. Kiss Gábor
háziorvos


MÁRCIUS 15.
2020. március 15.

Nemzeti ünnepünk, március 15., az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc emlékére Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete koszorút helyezett el a Petőfi utcán található Petőfi-emléktábla alá.


Veszélyhelyzeti megbeszélés
2020. március 15.

2020. március 15-én 9 órára dr. Szemán Ákos polgármester összehívta az önkormányzati képviselőket, a jegyzőt és az intézményvezetőket, hogy a veszélyhelyzet miatti döntések meghozatalában egyeztessenek. A polgármester a döntéseket az egyeztetések alapján hozta meg az óvoda és a bölcsőde, a közétkeztetés, az ügyintések és egyéb ügyekben.


Tájékoztatás a koronavírusról
2020. március 15.

Tisztelt Taktaharkányiak!/*pdf
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a alapján – az önkormányzati képviselőkkel és az intézményvezetőkkel való egyeztetést követően – visszavonásig a következő döntéseket hoztam és tájékoztatást adom.
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda ás Bölcsőde
Kérjük, hogy az óvodás és bölcsődés gyermekek a veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16. napjától maradjanak otthon. A hiányzást az intézmény igazoltnak tekinti. Amennyiben indokolható és igazolható, hogy a szülők nem tudják megoldani az otthoni gyermekfelügyeletet, ügyeleti rendben az intézmény fogadja a gyermekeket. Az intézmény csak láztalan, egészséges gyermeket vesz át. Bővebb felvilágosítás Kisné Lovas Ilona óvodavezetőtől kérhető a 06-47-378-362, vagy a 06-30-351-5897 telefonszámon.
Közétkeztetés
A gyermekek esetében a szünidei gyermekétkeztetéshez hasonlóan az étkeztetést biztosítjuk azok számára, akik azt nyilatkozatban kérik. Az egyszeri étkezés a Konyhán (Taktaharkány, Magtár u. 17.) vehető át. Az intézményt nem látogató óvodások és bölcsődések 11.30-12.00 között, az alsó tagozatosok 12.00-12.30 között, a felső tagozatosok 12.30-13.00 között, a vendégétkezők 13.00 órától jelentkezhetnek az ételért. Az ételhordó edényt mindenkinek magának kell biztosítania. Akinek nincs, korlátozott számban a Konyha tud biztosítani.
Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetést továbbra is biztosítjuk az eddigi ellátottak részére.
Taktaharkány, 2020. március 15.

Dr. Szemán Ákos
polgármester

Tisztelt Taktaharkányiak!*pdf
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – az önkormányzati képviselőkkel és az intézményvezetőkkel való egyeztetést követően – visszavonásig a következő döntéseket hoztam és tájékoztatást adom.
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés módja a következők szerint alakul: az ügyfél keresse az ügyintézőt a 06-47-378-001, vagy a 06-47-378-003 telefonszámon. Személyes találkozóra csak azt követően kerülhet sor, ha a telefonos egyeztetést követően erre az ügyintéző kéri az ügyfelet.
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
A Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál az ügyintézés módja a következők szerint alakul:
az ügyfél keresse a családsegítőt a 06-47-578-013 telefonszámon. Személyes találkozóra csak azt követően kerülhet sor, ha a telefonos egyeztetést követően erre az ügyintéző kéri az ügyfelet.
Taktaharkány, 2020. március 15.

Dr. Szemán Ákos
polgármester

Tisztelt Taktaharkányiak!*pdf
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – az önkormányzati képviselőkkel és az intézményvezetőkkel való egyeztetést követően – a következő döntéseket hoztam és tájékoztatást adom.
Fogorvos
A kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet 2. §-a alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.
Egészségügy
Kérünk minden külföldről hazatérő taktaharkányit, hogy hazatérése után telefonon tájékoztassa háziorvosát és lehetőség szerint 14 napra vonuljon önkéntes karanténba.
A betegség leggyakoribb tünetei

  • A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés.
  • Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.
  • Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
  • Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek.

Mit tegyen, ha Ön potenciálisan fertőzöttnek érzi magát?
Ha Ön vagy egy Önnel szoros kapcsolatban álló személy fertőzött területen (pl. Észak-Olaszország) járt, vagy Ön akár itt Magyarországon fertőzött személlyel érintkezett és a fenti tünetei jelentkeznek, akkor az első legfontosabb teendők:

  • Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
  • Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel háziorvosát!

Dr. Kiss Gábor: 06-47-378-550. Dr. Szikszai Elek Sándor: 06-47-378-544.

  • A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.
  • Ha felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, akkor a háziorvos értesíti a mentőket és a mentő kórházba szállítja Önt.
  • A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot végeznek, amely kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy nem.
  • Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, akkor kórházi megfigyelés (karantén) alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású.

Nagyon fontos tudni, hogy ha még meg is fertőződik valaki, a legtöbb esetben – az influenzához hasonló tünetekkel – enyhe lefolyású a betegség.
A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből.
A koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes. Rájuk kell legjobban vigyáznunk! Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az idősebbeknél.
Idősek segítése
Fokozottan figyelnünk kell az idősekre. Az idősek lehetőleg tartózkodjanak otthon, a másokkal való találkozást szorítsák minimálisra. Ne menjenek közösségbe. Ehhez kapcsolódóan kérem a hozzátartozókat, hogy elsősorban ők segítsék az időseket a mindennapokban, különösen bevásárlásban, ügyintézésben.
Amennyiben az idős honfitársunknak nincs közvetlen segítsége, a bevásárlást, a szükséges gyógyszerek beszerzését nem tudja megoldani, akkor a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ segítséget nyújt részére. Kérem, hogy amennyiben erre irányuló kérésük van, azt a 06-47-578-013 telefonszámon jelezzék. Taktaharkány, 2020. március 15.

Dr. Szemán Ákos
polgármester


Tájékoztatás
2020. március 11.

Tisztelt Taktaharkányiak!

A mai napon 12 óra 30 perctől egyeztettem az önkormányzati képviselőkkel és arra a döntésre jutottunk, hogy az Operatív Törzs javaslatát figyelembe véve nem tartjuk meg a március 15-i megemlékezést.

Kérjük a lakosságot, hogy kísérje figyelemmel a híradásokat. Vigyázzon mindenki az egészségére, különösen figyeljünk a veszélyeztetett honfitársainkra.

Taktaharkány, 2020. március 11.

Dr. Szemán Ákos
polgármester


Tájékoztatás
2020. március 11.

Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírussal kapcsolatban követendő eljárásrendje /LETÖLTHETŐ *PDF.


Varga Lajosné 100 éves
2020. március 11.

Varga Lajosné Juhász Margit néni 2020. március 9-én ünnepelte 100. születésnapját. Ez alkalomból a családja körében dr. Szemán Ákos polgármester, Vámosi László alpolgármester, a Községi Kórus tagjai, gondozói és lakótársai köszöntötték.

Margit néni jó egészségnek örvend és születésnapján életbölcsességeit is megosztotta az őket köszöntőkkel. Isten éltesse Margit nénit.


MÁRCIUS 15.
2020. március 10.

Tájékoztatás
2020. március 10..

Tájékoztatás a házhoz menő lomtalanításról. További részletek letölthetők *pdf


Nőnap Taktaharkányban
2020. március 8.

2020. március 6-án, pénteken köszöntötte a település női lakosait Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata az iskolában megtartott nőnapi rendezvényen.

A részt vevő több, mint 200 hölgyet dr. Szemán Ákos polgármester üdvözölte, aki kiemelte, hogy ez már a 6. alkalom, hogy a település férfi vezetői is igyekeznek köszönetet mondani egy ilyen ünnepséggel a nagyközség lányainak, asszonyainak.

A köszöntő után Rabócz Dávid szavalt el egy verset.

Az ünnepség meghívott vendége Peter Srámek előadóművész volt, aki remek hangulatú műsorral lepte meg a hallgatóságot.

A rendezvény végén a Képviselő-testület férfi tagjai csokoládéval és virággal kedveskedtek a hölgyeknek.


NŐNAP
2020. március 02.


Testvér-települési szándéknyilatkozat
2020. február 29.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata delegációja 2020. február 25-26-án járt a kárpátaljai Salánkon, ahol II. Rákóczi Ferenc fejedelem Salánkon tartott utolsó országgyűlésének 309. évfordulójára emlékeztek.

A rendezvényen jelen volt dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosa, valamint Kuti László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzula és Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzula.

Az emlékműsorban a helyi kórus és gyermekek szerepeltek, köszöntőt Alyohin Viktor polgármester, beszédet dr. Grezsa István miniszteri biztos mondott. Szót kapott Csirpák József görög katolikus parókus és Balogh Attila református lelkipásztor.

A műsor után Alyohin Viktor, Salánk polgármestere és dr. Szemán Ákos, Taktaharkány polgármestere szándéknyilatkozatot írtak alá, melyben kifejezték céljukat, hogy idén Salánk és Taktaharkány testvér-településekké válnak. Az aláírás után mindkét polgármester beszédet mondott. Dr. Szemán Ákos kiemelte, hogy ez a szándéknyilatkozat is egy lépés a magyar nemzet határokon átívelő újraegyesítése felé.

Az emlékműsor után megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc fejedelem Salánkon tartott utolsó országgyűlésének emléktábláját. Koszorút helyeztek el: a miniszteri biztos és a diplomáciai képviselők, Salánk Önkormányzata, Taktaharkány Önkormányzata, az egyházak képviselői, a helyi erőgazdaság képviselői.

Taktaharkányt dr. Szemán Ákos polgármester, Nagy Attiláné és Dojcsák Barna önkormányzati képviselők képviselték a rendezvényen.

 


A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
2020. február 29.

2020. február 25-én tartotta meg az Önkormányzat a megemlékezést a kommunista diktatúrák áldozataira, mely a himnusz eléneklésével kezdődött, majd verset mondott Szabó Zsombor 7. osztályos tanuló.

Dr. Szemán Ákos emlékező beszédében elmondta, hogy Közép- és Kelet-Európában elsőként Magyarország döntött úgy, hogy legyen emléknapja a kommunizmus áldozatainak, mely február 25-e lett, mert 1947. február 25-én hurcolták el a Szovjetunióba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárt, a második világháború utáni hazai politikai élet egyik legjelentősebb kommunistaellenes szereplőjét.

E szomorú, ámde sorsfordító esemény és Kovács Béla tiszteletre méltó bátorságának emlékére az Országgyűlés az első Orbán-kormány idején, 2000-ben február 25-ét a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjává nyilvánította.

Kelet-Közép-Európában a rendszer áldozatainak száma elérheti az egymilliót, ennyi ember vesztette életét kivégzés, éhínség miatt vagy kényszermunkatáborban. Jóval magasabbra tehető azoknak a száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg nyomorított meg. A rendszer áldozata volt az is, akit vallattak és kínoztak, megbélyegeztek, kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akit csoport- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, mindenki, akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.

Magyarországon a 2015-ös évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévének nyilvánították, amelyet 2017. február 25-ig meghosszabbítottak, ennek keretében állítottuk mi is ezt az emléktáblát, emlékezésül azokra, akiket a második világháború végén vagy azt követően deportáltak.

A beszéd után Nagy Attiláné és Dojcsák Barna képviselők helyezték el az Önkormányzat koszorúját az emléktáblánál, majd a részt vevők elénekelték a Szózatot.


MEGHÍVÓ
2020. február 19.


Paktum partnerségi megbeszélés Taktaharkányban
2020. február 1.

A „Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című TOP projekt keretében szerdán délelőtt Taktaharkányban megtartották az év első partnerségi megbeszélését, amelyen részt vett és köszöntőt mondott Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke, Koncz Ferenc, a térség országgyűlési képviselője és dr. Szemán Ákos, polgármester, mint házigazda.

"Az új befektetések olyanok a gazdaságnak, mint halnak a friss víz. Szüksége van rá az élethez, a gazdaságnak pedig befektetésekre a fejlődéshez"- jelezte az első napirendi pont, a befektetés ösztönzés és kézikönyv tájékoztató fontosságát Bánné dr. Gál Boglárka. Kitért rá, hogy a népi értékeken alapuló helyi termékek katalógusba foglalása is fontos feladat, akárcsak a helyi jó gyakorlat tovább adása, megismertetése - amelyek ugyancsak szerepeltek a tanácskozás programjában. 

Bánné dr. Gál Boglárka köszöntője, balra Koncz Ferenc, jobbra dr. Szemán Ákos

Az első két témával kapcsolatban Tisza Orsolya, a Bora '94 KFt. vezető projektmenedzsere tartott tájékoztatót, a harmadik témakörben pedig az Edelényi Foglalkoztatási Paktum és Közép-Borsodi Foglalkoztatási Paktum területén címmel Osgyáni Gábor projektmenedzser, Szendrák Dóra ügyvezető (ReCIK) tájékoztatott.


Tanácskozás közben


Újévi köszöntők
2020. február 1.

2020. januárban a közszolgálati dolgozók, a civil szervezetek és öntevékeny körök tagjai, továbbá a helyi vállalkozók és vállalkozások számára tartott évértékelővel egybekötött újévi köszöntőt Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata. A hagyománnyá vált rendezvényeken dr. Szemán Ákos értékelte a 2019. évet, kitérve az Önkormányzat munkaügyi helyzetére, elmúlt, folyamatban levő és tervezett fejlesztéseire. A közszolgálati dolgozók köszöntésén részt vett Koncz Ferenc országgyűlési képviselő is.


Tanulmányi ösztöndíj pályázat
2020. január 23.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata PÁLYÁZATOT ÍR KI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE. További részletek letölthetők *pdf
Kérelem letölthető:*pdf


Meghívó
2020. január 15.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését2020. január 20-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.

Napirendi javaslat :További részletek letölthetők *pdf


Bursa Hungarica Ösztöndíj
2020. január 10.

Bursa Hungarica Ösztöndíj a 2019/2020 tanév II, és a 2020/2020. tanév I félévére vonatkozóan és papír alapon is benyújtott "A és Btípúsú" pályázatok bírálata megtörtént. A pályázatok megfeleltek a kiírásnak. A Költségvetési és Szociális Bizottság az alábbi pályázókat 3000Ft/hó támogatásban részesíti.
A lista letölthető


Tájékoztatás a kidobott fenyőfák gyűjtéséről
2020. január 7.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a BMH Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák begyűjtését vízkereszt után, azaz 2020. január 6-át követően végzi. Családi házas övezetben a fenyőfák begyűjtése minden település esetén január végéig a vegyes hulladék gyűjtési napjain folyamatosan történik.

Társasházi övezetekben azonban a kidobott örökzöldeket a vegyes gyűjtéstől eltérő napon szállítjuk el. Miskolc és Mezőkövesd társasházi övezeteiben szombati napokon, 2020. január 11-én, 18-án, 25-én és február 1-jén; Ózd, Kazincbarcika, Putnok, Sajószentpéter és Edelény esetén január végéig hétfői napokon, Tiszaújváros társasházi övezeteiben pedig 2 időpontban 2020. január 16-án és január 30-án történik a fenyőfák elszállítása.

Amennyiben településükön van társasházi övezet, kérjük a társasházak és a lakásszövetkezetek képviselőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében a fenyőfákat egy helyre gyűjtsék össze.

A dísz és talp nélküli fenyőfákat oly módon kérjük a hulladékgyűjtő edenyek mellé kihelyezni, hogy azok a közlekedést ne akadélyozzák.

Kérjük, hogy a lakosság körében a fenyőfák gyűjtésének módját és idejét a helyben szokásos módon kihirdetni szíveskedjenek.

Együttműködésüket megköszönve.

Üdvözlettel:
Csehovitsné Nagy Zsuzsanna
ügyvezető
BMH Nonprofit Kft.
www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató