Hulladékszállítás

A hulladékszállítást végző közszolgáltató: BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.)

Ügyfélszolgálat:
Telefonszám: +36 21 3500 111
E-mail cím: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583.

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 20:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00

 A vegyes hulladékszállításának rendje:
Kedd (Taktaharkány Kazinczy utca felöli része)
Szerda (Taktaharkány Dózsa utca felöli része)

A közszolgáltatás igénybe vétele:
A közszolgáltatási szerződés szerint az ingatlanhasználó a rendszeresített és hirdetményben közölt járat szerinti gyűjtőnapon, legkésőbb reggel 6 óráig, egyébként a járat szervezéstől függően a közszolgáltató által közölt időpontig a gyűjtőedényzetet vagy zsákot köteles az útpadkára, illetve az úttest mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára kitenni és ezzel az eseti szolgáltatás igénybevételét kezdeményezni.

Házhoz menő szelektív hulladék szállítása:
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést a közszolgáltató minden páratlan hét péntekén végzi.
A szelektív hulladékot (papír, műanyag, fém) a kapu elé helyezze ki a sárga kukában. (Az üveg hulladékot a gyűjtőszigeteken helyezheti el.)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok közül a vegyesen (együtt) gyűjtött anyagáramok, mint papírt, műanyag, fém, társított hulladékok gyűjtése kétheti rendszerességgel történik.

Az együtt gyűjtött csomagolási hulladékok közül a sárga gyűjtőedénybe kerülhet:
papírhulladék: vegyes újságpapír, szórólap, kisebb papírdobozok;
fémhulladék: kiöblített italos dobozok, konzervdobozok, egyéb fém, élelmiszer csomagolások;
műanyag hulladék: műanyag (PET) palackok, fóliák (szatyrok, zacskók, zsugorfóliák) kiöblített flakonok (kozmetikai és tisztítószer flakonjai)
italos karton dobozok: gyümölcsleves, tejes stb. dobozok.

Házhoz menő zöld hulladék szállítása:
A házhoz menő zöld hulladék gyűjtését az ÉMRHK Kft. minden páros hét péntekén végzi. A zöld hulladékot a kapu elé helyezze ki zsákban.

A zöldhulladék gyűjtését március és december között kétheti rendszerességgel biztosítja a közszolgáltató. A zsákokba helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb két centiméter átmérőig és egy méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsák(ok) mellett.

Házhoz menő üveghulladék szállítása:
Az üveg hulladékok gyűjtése házhoz menő rendszerben havi egy alkalommal,a hónap utolsó péntekén, zsákos formában történik. A szolgáltatás az év teljes egészében elérhető.

Hulladékgyűjtési naptár:
https://bmhnonprofit.hu/wp-content/uploads/2023HULLNAP/Taktaharkany.pdf

Hulladékszállítás lakossági ára (bruttó):
60 literes edény: 342 Ft
110/120 literes edény: 472 Ft

Hulladékszállítás vállalkozói ára (bruttó):
110/120 literes edény: 673 Ft
240 literes edény: 1346 Ft
770 literes edény: 4318 Ft
1100 literes edény: 6170 Ft

Lomtalanítás

http://bmhnonprofit.hu/szolgaltatasaink/lomtalanitas/
http://bmhnonprofit.hu/lomtalanitas/lomigenybejelmirehukoz/

A lomtalanítás az egyedi házhoz menő rendszerű lomtalanítás szabályai szerint elérhető a lakosok számára. A lomtalanítás egyedi megrendelés alapján történik a szolgáltatóval egyeztetett időpontban, keletkező mennyiségekhez igazodva amennyiben a fogyasztó részéről annak feltételei (évi kétszeri alkalommal, számlatartozása nincs a fogyasztónak stb.) biztosítottak.

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a hulladék mennyisége és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. Ezért kéri a szolgáltató, hogy folyamatosan jelentkezzenek igényeikkel, mivel azokat csak ütemezve tudják elvégezni.

Miután beérkezett Öntől az igény, a cég egyezteti az Ön igényeit és a cég lehetőségeit, majd visszajeleznek Önnek a megadott elérhetőségeinek valamelyikén. A visszaigazolt napra Ön kikészíti a lom hulladékot ingatlanja elé, és munkatársak a megjelölt napon 6-14 óra között begyűjtik a hulladékot.

A lom nem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles, hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-, szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épületbontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat a társaság nem szállítja el.

A lomtalanítás kapcsán a 362-852 telefonszámon érdeklődhet.

HULLADÉKUDVAR
A hulladékudvar célja, hogy a lakosság számára elérhető, ingyenes, környezetvédelmi szempontból kielégítő elhelyezési lehetőséget biztosítson azon elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékok számára, melyek a közszolgáltatás részeként nem kezelhetőek vagy képződésük eseti jellegű.
A hulladékudvarban átvehető hulladékok minőségét és egy lakostól/háztartástól évente befogadható mennyiségét, a létesítmény működését, illetve az igénybevételre jogosultak körét a vonatkozó 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályozza. A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni, valamint igazolni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette (utolsó esedékes befizetett közszolgáltatási díj feladóvevénye).

A természetes személy ingatlanhasználók által a hulladékudvarba leadható hulladék mennyisége esetenként nem haladhatja meg a 200 kg tömegmértéket, és naptári évenként a 400 kg tömegmértéket.

A HULLADÉKUDVARBA BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK KÖRE:
elektronikai és lomhulladékok, szárazelemek, fáradt olajok, egyes háztartási veszélyes hulladékok, szelektíven gyűjthető papír-, műanyag, üveghulladékok, háztartási zöldhulladék, részletesen:

http://www.zhk.hu/files/GZS/szerencsi_hulludvar_atveheto.pdf

A háztartásokban keletkező VEGYES KOMMUNÁLIS HULLADÉK BESZÁLLÍTÁSA a Hulladékudvarba szigorúan TILOS!

A HULLADÉKUDVAR MŰKÖDÉSI RENDJE:
A hulladékok csak szelektíven válogatva, fajtájuknak megfelelően zsákolva, elkülönítetten kerülhetnek beszállításra. A létesítmény kezelőszemélyzete szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy a hulladék fogadható-e. Mérlegelést követően az átvételről és a mérlegelésről a kezelőszemély bizonylatot állít ki a beszállító részére. A lemért hulladékot – a kezelőszemély tájékoztatásának megfelelően – a lakosnak kell elhelyeznie a megfelelő, feliratozott konténerben vagy helyiségben. A beszállított hulladékok további sorsáról a hulladékudvar üzemeltetője, a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. gondoskodik.

HULLADÉKUDVAR:
3900 Szerencs, Eperjes u. 7.

Nyitva tartás:
Hétfő: zárva
Kedd–péntek: 10.00–18.00
Szombat: 8.00–16.00

 


www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató