Korszerű Egészségügyi Alapellátás Taktaharkányban

Regionális Operatív Program
Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című komponens ÉMOP-4.1.1/A-12

Fejlesztés célja

A fejlesztés célja, hogy Taktaharkány Nagyközségben élők a XXI. század követelményeinek megfelelő színvonalú egészségügyi szolgáltatásban részesüljenek. A rendelő Taktaharkány, gépállomás utca 5 szám alatti épületben található, amely több mint 50 éves épület és több évtizede a legszükségesebb karbantartási és felújítási feladatokat sem végezték el rajta. A rendelőben két háziorvosi és két védőnői körzet működik. A településen üres praxis nincsen. Az egyes körzetekben ellátott betegek száma meghaladja az 1000 főt. a település nem rendelkezik aktív fekvőbeteg ellátással. A beruházás biztosítja az önkormányzat alapellátásainak a háziorvosi és a védőnői szolgálat infrastruktúrájának fejlesztését és a munkafeltételek minőségi javítását. Az esélyegyenlőség elveinek megfelelően a beruházás megvalósítja a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférését. A lakosság kisarányú létszámcsökkenése az orvosi ellátásra megjelenők számában nem tükröződik, mivel a település korösszetétele, jövedelmi színvonala miatti kedvezőtlen hatások ellensúlyozzák azt. A háziorvosi és a védőnői rendelőben megjelenő paciensek száma évről-évre növekszik. A település lakosság megtartásában kiemelkedő szerep jut az egészségügyi szolgáltatások színvonalának, amely a jelenlegi infrastrukturális háttér miatt gyakran elmarad az elvárt szinttől. Taktaharkány, Gépállomás utca 5. szám alatt található orvosi rendelő az 1950-es években épült és az azóta eltelt időben több alkalommal bővítették. Az utolsó felújításra több mint 20 éve került sor. A folyamatos bővítgetések, átalakítások az épület funkcióit összemosták, a használathoz szükséges
alapterületnél nagyobb területen működik, amely igen költségigényes. A pazarló helykihasználás az indokoltnál magasabb rezsiköltséget jelent a fenntartó számára. Az épületben nem volt megoldható az esélyegyenlőség biztosítása, mivel nem volt mód az akadálymentesítésre. A beruházás megvalósításának eredményeként az alapterület a korábbi 322,46 m2-ről 283,75 m2-re csökken, amely 12%-os megtakarítást eredményez. Természetesen az alapterület csökkenés nem jár funkciócsökkenéssel. A funkciók optimális elhelyezésének köszönhetően az épületben továbbra is helyet kap a két háziorvosi rendelő, valamint a védőnői körzet. Az épületben kialakításra kerül a vonatkozó rendelkezés alapján előírt valamennyi kiszolgáló helyiség. A fenntartási költségek csökkentését tovább fokozza a fűtéskorszerűsítés, illetve a megújuló energia használata. A beüzemelésre kerülő napkollektorok a használati meleg vízellátásban nyújtanak szolgálatot. Az önkormányzat több éve tervezi az egészségügyi rendelő felújítását, amelyre eddig a megfelelő forrás rendelkezésre állásának hiánya miatt nem kerülhetett sor. A beruházás tervezett bruttó költsége 59 983 eFt, amely döntő része 51 523 eFt az épület felújítását és bővítését szolgálja. Felújításra kerül a két háziorvosi és a védőnői rendelő. A betegeket ellátó orvosi részlegben a két rendelő mellett adminisztrációs helységek, személyzeti és beteg nemenkénti WC, valamint betegváró került kialakításra. Az épületrészben helyet kapott az előírásoknak megfelelően a betegfektető, amelyhez külön vizesblokk kapcsolódik. A beteg orvosi részlegtől elkülönítve kerül kialakításra a védőnői részleg, ahol a tanácsadói helyiség és terhes gondozó helyiség mellett a személyzeti öltöző és váróhelyiség, valamint a szükséges vizesblokkok kerültek kialakításra. Mindkét részlegben akadálymentes WC épült. Az építés beruházás mellett a projektben a várók berendezését kívánta beszerezni az önkormányzat, mivel a korábbi várószékek már rendívül rossz állapotban voltak, használhatóságuk megkérdőjelezhető. A váróhelyiségek korszerűsítése után alkalmassá vált az egészséges életmódot elősegítő bemutatók, kiállítások megtartására is. Az épületben dolgozó egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szakemberek kommunikációjának megkönnyítése érdekében számítógéppark korszerűsítés valósult meg. A beszerzendő informatikai eszközök kielégítik a pályázati kiírásban meghatározott specifikációt. A projekt 100%-os Európai Uniós Támogatással valósult meg. A projekt többszörösen hátrányos településen élő emberek életkörülményeit jelentős mértékben javítja és esélyt biztosít az egészségügy területén meglévő hátrányok csökkentésére.

Vissza a pályázatokhoz


www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató