Archívum - 2019
Advent IV. vasárnapja
2019. december 23.

Advent negyedik vasárnapján, a negyedik adventi gyertyagyújtáson Rontó Rózsa Margaréta tanítónő szavalt, majd Fodorné Mészáros Klára református lelkipásztort mondta el ünnepi gondolatait.

A negyedik adventi gyertyát Fodorné Mészáros Klára református lelkipásztor és dr. Szemán Ákos polgármester gyújtották meg az adventi koszorún.

A szervezők most is szeretettel hívta mindenkit egy forró teára és egy kis mézes kalácsra.


LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!
2019. .december 11.

Az ünnepekhez kapcsolódó nyitvatartási és hulladékszállítási rend.
További részletek letölthetők -pdf


SZERENCSI KORMÁNYABLAK ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE/ Letölthető -pdf
2019.december 03.
Meghívó
2019.december 17.

Advent III. vasárnapja
2019. december 20

Advent harmadik vasárnapján Szarvas Péter római katolikus plébános, érdemes esperes, majd Koncz Ferenc országgyűlési képviselő mondta el ünnepi gondolatait, végül meggyújtották a 3. gyertyát, majd a jelen levők együtt énekeltek.

Az alkalom végén egy forró teára és egy kis süteményre vártak mindenkit a szervezők.


Mindenki Karácsonya, 2019
2019. december 20

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2014 óta szervezi meg a Mindenki Karácsonyát. Idén az iskola adott otthont a rendezvénynek melyen dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte az ünneplőket.

Az ünnepi műsort a Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Napocska csoport óvodásai kezdték. Felkészítőjük: Bódogh Bernadett és Nógrádiné Szabó Csilla óvodapedagógusok.

Őket a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak karácsonyi műsora követte. Felkészítőjük: Kovács Jánosné és Rontó Rózsa Margaréta osztályfőnökök. A táncot Ördög Melinda pedagógus tanította be, az ünnepi dekorációt Rontó Rózsa Margaréta pedagógus készítette.

Az ünnepi műsor folytatásaként Nachladal István, Nahi énekét hallgathatták meg.

A rendezvény ideje alatt kézműves foglalkozás várta a gyerekeket.


Adventi hangverseny
2019. december 20

13. alkalommal került megrendezésre az adventi hangverseny, melyen közreműködött a Rátkai Hagyományőrző Népdalkör, a Mezőzombori Községi Kórus és a Taktaharkányi Községi Kórus.

A műsor előtt dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte a vendégeket.

A hangversenyünk első részében szent énekeket hallhattak a részt vevők a három kórus előadásában. A műsor további részében a Taktaharkányi Községi Kórus Isten szívén megpihenve című éneket adta elő, majd a Mezőzombori Községi Kórustól: Hálás szívvel áldunk című éneket, a Rátkai Hagyományőrző Népdalkör előadásában: Eljött a nap, mit várva vártunk dalt hallhatták. Végül közös éneket adtak elő a kórusok: Jöjj el, jöjj el Emánuel címmel.

Bukovszki Lászlóné Karácsony virgiliája című verset adta elő.

Folytatásként a Rátkai Kórus előadásában Kit sok boldog pásztor dicsér című adventi éneket, a Taktaharkányi Kórus előadásában a Fel barátim drága Jézus énekeket hallhatjuk, őket követte a Mezőzombori Kórus Óh jöjjetek hívek című dallal, majd közösen énekelték a kórusok az Érted szól a dal című éneket.

Bárány Zoltánné Történetek a szent család életéből című saját versét adta elő.

A műsor további részében a Mezőzombori Községi Kórus előadásában Lennék bár kis harang című dalt hallhatták, szólót énekelt Tokárné Paskó Gyöngyi. Őket a Rátkai Hagyományőrző  Népdalkör követte az Én mindig bíztam benned című dallal, a Taktaharkányi Községi Kórus előadásában a Magyarok Asszonya című imát hallhatták. A kórusok közösen a Ne félj, mert megváltottalak című éneket adják elő.

Bárány Zoltán előadásában egy Áprily Lajos verset hallgathattak meg melynek címe Aranykapu.

Az adventi hangversenyen az Ave Mariat a Taktaharkányi Községi Kórus előadásában hallhatták, őket követte a Rátkai Hagyományőrző Népdalkör: Fel nagy örömre című énekkel, majd a Mezőzombori Községi Kórustól Te csak az Istennek országát keresd című éneket hallgathatták meg.

Végezetül a kórusok közös előadásában a Szeretethimnusz című dalt hallgathatták, melyet Szarvas Péter atya írt, illetve az ő szerzeménye a Taktaharkányi Községi Kórustól hallott Magyarok Asszonya című ima is. Szólót énekelt: Tokárné Paskó Gyöngyi, Filáné Bodó Erzsébet, Balázs Józsefné, Juszku Gergő. Zárásként a hagyomány a közönséggel együtt énekelték a kórusok a Csendes éj című dalt.


Meghívó
2019. december 11.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését2019. december 16-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.

Napirendi javaslat :További részletek letölthetők *pdf


Advent II. vasárnapja
2019. december 15.

Advent második vasárnapján a Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alma csoportjának ünnepi műsorát tekinthették meg a részt vevők. Felkészítőjük: Szepesvári Andrea óvodapedagógus.

Az óvodások műsora után dr. Szemán Ákos polgármester mondta el ünnepi gondolatait, majd dr. Kiss Gábor és Dojcsák Barna képviselők gyújtották meg az adventi koszorú második gyertyáját.

Végezetül a szervezők ezúttal is szeretettel hívtak mindenkit egy forró teára és egy kis süteményre.


Meghívó
2019. december 13.

Meghívó
2019.december 10.

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!
2019. .december 11.

TÁJÉKOZTATÓ Sajó-híd garanciális munkálatainak végzéséről.
További részletek letölthetők -pdf


LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!
2019. .december 03.

Meghívó
2019.december 02.

Gyertyagyújtás Advent első vasárnapján
2019.december 3.

Az alkalom elején Vargáné Barna Andrea tanító ismertette az Advent jelentését. Az Advent az egyházi év kezdete és egyben Jézus eljövetelének várakozási időszaka is. Advent első vasárnapján kezdődik az egyházi esztendő. Az elkövetkezendő négy hét pedig a várakozás időszaka, lelki felkészülés Jézus születésére, második eljövetelére.

Az első adventi koszorút egy német, protestáns lelkész állította 1839-ben, 28 gyertyát tűzött rá: 24 pirosat a hétköznapokra és 4 fehéret a vasárnapokra.

A koszorú kör alakja Isten végtelen szeretetére, mindent átölelő karjaira utal.

Az egymással szemben álló gyertyák Isten szeretetének a jelét, egy keresztet alkotnak. A koszorú zöld ágai annak az életnek és a reménynek a jelképei, amit Jézus Krisztus ajándékoz nekünk. Ezért úgy kell hozzá ragaszkodnunk, mint az ágak a fa törzséhez. A négy gyertya Advent négy hetét szimbolizálja, melyek közül három lila színű – az ima, a bűnbánat és a készülődés színe –, egy pedig rózsaszín, ami a harmadik vasárnap kerül meggyújtásra, amikor a készülődés és várakozás félúton átlépett. A vasárnaponként meggyújtott gyertyák jelképezik a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.

Őt követte Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus, aki ünnepi gondolatait mondta el.

A Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 5. a osztálya ünnepi műsorát hallgathatták meg a nagy számú részt vevők, végül dr. Szemán Ákos polgármester és Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus meggyújtották az első adventi gyertyát.

Végezetül a szervezők, hogy még hangulatosabbá tegyék ezt az estét, mindenkit szeretettel vártak egy forró teára és egy kis süteményre.


Meghívó
2019. november 25.

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA!
2019. november 21.
A képre kattintva
a meghívó nagyobban is letölthető!

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!
2019. .november 28.

A képre kattintva a tájékoztató szövege nagyobban is olvasható!

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!
2019. .november 20.

Sertéstartók járványvédelmi készültségének javítása./További részletek letölthetők -pdf


II. Rákóczi Ferenc újratemetésének 113. évfordulója
2019. november 16.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2019. október 28-án II. Rákóczi Ferenc újratemetésének 113. évfordulójának megszervezte a fáklyás felvonulást. A felvonuláson részt vevők a Községháza elől indultak és fáklyákkal vonultak a Zöld ABC falán levő Rákóczi-emléktábláig.

A megemlékezés kezdetén dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte a megjelenteket, méltatta II. Rákóczi Ferencet és elmondta, hogy 2019 a Rákóczi-emlékév és Kásler miniszter úr támogatásával rövidesen Rákóczi-szobrot állítanak.

A köszöntő után a Taktaharkányi Népdalkör műsorát hallgathatták meg a jelen levők Bárány Zoltán vezetésével.

Utánuk Filáné Bodó Erzsébet ismertette Rákóczi hamvainak hazahozatalát. Ebben elhangzott, hogy II. Rákóczi Ferenc utolsó magyarországi diadalútjából Harkány is kivette részét. A szent hamvakat szállító vonat október 28-án éjféltájban hagyta el Miskolc pályaudvart, s községünk határában 12:30 perckor robogott át, éjfél után. A község lakossága az állomásnál 70 fáklyafény mellett néma hódolattal üdvözölte a hazatért dicső hősök hamvait, a toronyban pedig zúgtak egyházunk harangjai, míg a vonat határunkon áthaladt. Szép, csendes, holdvilágos, bárányfelhős őszi éjszaka volt ez, melynek történelmi jelentőségét misztikus fénnyel ragyogták be a tokaji, tarcali, mádi, tállyai, szerencsi, bekecsi hegyek tetőin rakott örömtüzek lobogásai. Az örömtüzek lángjait jól láthatták és megilletődve hódoltak a hősöknek községünk akkor élő lakosai. Szerencsen fél óráig állt a vonat, majd Sárospatak fogadta díszkivilágítással, hogy Kassán, illetve Késmárkon helyezzék a hamvakat örök nyugalomra.

A történet meghallgatása után az emléktábla alatt koszorút helyezett el Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata.


Meghívó
2019.november 06.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését2019. november 11-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.

Napirendi javaslat :További részletek letölthetők *pdf


OKTÓBER 23-I ÜNNEPSÉG
2019. október 25.

Nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 1956-os évi forradalom és szabadságharc 63. évfordulójának emlékére rendezett ünnepi megemlékezést Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata.

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd dr. Szemán Ákos polgármester mondott ünnepi beszédet.

Az ünnepi program első pontjaként Nagy Attila mondott verset, majd a Taktaharkányi Népdalkör előadását hallgathatták meg Bárány Zoltán vezetésével. Utánuk a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak ünnepi műsora következett. Közreműködtek még Bíró Mirjam és Bíró Ingrid. Felkészítőjük: Jakabné Madarasi Ilona és Vargáné Verba Ildikó osztályfőnökök, valamint Ördög Melinda tanárnő. Az ünnepi dekorációt: Vargáné Verba Ildikó és Rontó Rózsa Margaréta tanárnők készítették.

Az ünnepség a Taktaharkányi Községi Kórus műsora következett. Zongorán kísért a kórus vezetője Nagy Attila ének-zenetanár, karnagy.

A Szózat eléneklése után a részt vevők átvonultak az 1956-os emlékműhöz, ahol Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata koszorúját helyezték el a Képviselő-testület tagjai.


Meghívó
2019. október 25.

Meghívó
2019.október 24.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését2019. október 28-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat :További részletek letölthetők *pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. október 22.

A november 1-jei ünnephez kapcsoló nyitvatartási és hulladékszállítási rend/ Letölthető*pdf.


Meghívó
2019 .október 17.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. október 17.

Az október 23-i ünnephez kapcsoló nyitvatartási és hulladékszállítási rend/ Letölthető*pdf.


Megalakult a Képviselő-testület
2019. október 19.
A térségben elsőként Taktaharkányban alakult meg a 2019. október 13-án megválasztott Képviselő-testület.
Az ülés kezdetén a jelen lévők elénekelték a Himnuszt, majd dr. Szemán Ákos polgármester felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökét, Dankó Istvánnét, hogy ismertesse a választás eredményét és adja át a megbízóleveleket.
Dankó Istvánné elmondta, hogy a választáson minden rendben történt, a választópolgárok száma 2793 fő volt, ebből megjelent 1246 fő, mely 44,61% részvétel

A polgármester dr. Szemán Ákos lett, aki 1163 szavazatot kapott, képviselők lettek: Vámosi László 738 szavazattal, dr. Szikszai Elek Sándor 696 szavazattal, dr. Kiss Gábor 573 szavazattal, Nemes Dezső 513 szavazattal, Nagy Attiláné 471 szavazattal, Dojcsák Barna 453 szavazattal. Az eredmény ismertetését követően átadta a megbízóleveleket.

Az 1. napirendi pontban az eskütétel következett, először a képviselők, majd a polgármester tette le az esküt. Az eskütétel után Fodorné Mészáros Klára református lelkipásztor és Szarvas Péter római katolikus plébános kérte Isten áldását a Képviselő-testületre.

Az igei szolgálat után dr. Szemán Ákos polgármester mondott beszédet, melyben megköszönte a támogatást helyi és megyei szinten egyaránt. Megköszönte a család és a munkatársak támogatását is. Ismertette elképzeléseit a következő 5 évre, melyek megegyeztek a választási szórólapján olvasható célokkal. A célja az, hogy Taktaharkány a térség élen járó települése legyen, ahol a jó szándékú, gyermekeiket példásan nevelő, időseikre figyelő, a munkát szerető emberek élnek, akiknek jó itt élni, és ilyen emberek ide is szeretnének költözni. Taktaharkány legyen egy olyan település, ahol egymásra figyelő, egymás gondjainak hordozását segítő, egymást szerető emberek élnek, ahol a közösségek összetartják a polgárokat és ahova jó tartozni.

Elmondta, hogy minden cselekvésében településünk, a taktaharkányi embereknek, a taktaharkányi érdekeknek és a keresztény értékeknek a szolgálata fogja vezérelni. Vallotta, hogy a sikerek mögött mindig ott rejtőzik a jó Isten kegyelme, majd azzal zárta beszédét, hogy soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség.

A 2. napirendi pontban a Képviselő-testület módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyben meghatározta, hogy egy alpolgármestert választ, valamint összevonta a korábbi két bizottságot Költségvetési és Szociális Bizottság néven. Ebben csak képviselők dolgoznak, ezáltal minden képviselő részt tud venni minden képviselő-testületi és bizottsági döntés meghozatalában. Majd önkormányzati feladatok felügyeletére két tanácsnoki tisztséget hozott létre.

A 3. napirendi pontban a Képviselő-testület a polgármester és a jegyző javaslatára módosította a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyben meghatározták, hogy a korábbi havi egy nap helyett, minden szerdán 15.00–17.00 óra között tart a polgármester és a jegyző fogadóórát, ezen túl bejelentkezés alapján bármikor.

A 4. napirendi pontban a Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, egyhangú, 7 igen szavazattal Vámosi Lászlót alpolgármesternek megválasztotta. Ezt követően Vámosi László letette az alpolgármesteri esküt és átvette a megbízólevelet.

Az 5. napirendi pontban a Képviselő-testület megválasztotta a Költségvetési és Szociális Bizottság elnökévé Nagy Attiláné, tagjaivá Dojcsák Barna, dr. Kiss Gábor, Nemes Dezső és dr. Szikszai Elek Sándor képviselőket.

A 6. napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a polgármesteri illetményről és költségtérítésről, valamint alpolgármesteri tiszteletdíjról és költségtérítésről.

A 7. napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet.

A 8. napirendi pontban a Képviselő-testület a Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Tanácsába dr. Szemán Ákost, Dojcsák Barnát, dr. Kiss Gábort, Nagy Attilánét, dr. Szikszai Elek Sándort és Vámosi Lászlót delegálta.

A 9. napirendi pontban a Képviselő-testület az Önkormányzat képviseletében a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola Intézményi Tanácsába 2024. szeptember 30-ig terjedő időszakra dr. Szemán Ákost és Dojcsák Barnát delegálta.

 A 10., Egyebek című napirendi pontban dr. Béni Gyula jegyző felhívta a figyelmet a vagyonnyilatkozatok benyújtására, majd Vámosi László alpolgármester A polgármester úr című könyvet adta át dr. Szemán Ákos polgármesternek egy gratuláló bejegyzéssel, melyet minden képviselő aláírt.


Meghívó
2019.október 16.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését2019. október 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirend előtt
Megbízólevelek átadása

Napirendi javaslat :További részletek letölthetők *pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. október 08.

Tisztelt Lakosok!
A Borsodvíz Zrt. a vízhálózat mosatását végzi a településen 2019. október 8-9. (kedd-szerda) között. A kellemetlenségért szíves elnézésüket kérik.


BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 2020.
2019. október 07.

TISZTELT TAKTAHARKÁNYI HALLGATÓK/ LEENDŐ HALLGATÓK!!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz.
További részletek letölthetők *pdf

“A” típusú pályázat:letölthető pdf*
“B” típusú pályázat:letölthető pdf*

Mobil Kormányablak
2019.október 04.

TÜDŐSZŰRÉS
2019.október 04.
A képre kattintva további részletek is letölthetők!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. október 04..

Legeltetési tilalom és ebzárlat.Tovább *pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. szeptember 26.

Avar és növényi hulladék égetése Tovább *pdf


MEGHÍVÓ
2019. szeptember 25.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. szeptember 20.

ÚJ HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK OSZTÁSA FOLYTATÓDIK Tovább *pdf


Meghívó
2019. szeptember 19.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését2019. szeptember 23-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. szeptember 17.
A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is letölthető

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. szeptember 16.

ÚJ HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK OSZTÁSA Tovább *pdf


Magyarországi Falumegújítási Díj 2019
2019. szeptember 15.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 2019 márciusában meghirdette a Magyarországi Falumegújítási Díj 2019. pályázatot „Magyar falu – Kihívások, helyi válaszok” mottóval.

A pályázatot meghirdetők célja volt, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák“, azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, az információk cseréjével javítani kívánják a falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön.

A pályázat mottója a kiíróknak azt a szándékát fejezi ki, hogy világosan bemutatásra kerüljenek azok

 • az új kihívások, amelyekkel egy-egy falusi közösségnek szembesülnie kell, valamint azok
 • az intézkedések, amelyek a kihívásokra való válaszokként megfogalmazásra kerültek
 • az eredmények, melyek a megtett fejlesztési célú beavatkozások hatására már érzékelhetőek.

A pályázók sorrendjéről, besorolásáról a belügyminiszter által kinevezett, a tárca, a Miniszterelnökség, a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata, az állami főépítészek, és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság döntött

A legmagasabb pontszámot elérő települések esetében a bizottság helyszíni bejárást, konzultációt tartott.

A Magyarországi Falumegújítási Díjat elnyerők:

A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért – 2019.

Környe (Komárom-Esztergom)

Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2019.

 • Bakonyszombathely (Komárom-Esztergom)
 • Budajenő (Pest)
 • Paloznak (Veszprém)
 • Pátyod (Szabolcs-Szatmár-Bereg)
 • Szank (Bács-Kiskun)
 • Varsány (Nógrád)
 • Visonta (Heves)

Magyarországi Falumegújítási Díj a falumegújítás több területén elért kiemelkedő teljesítményért – 2019.

 • Ácsteszér (Komárom-Esztergom)
 • Báta (Tolna)
 • Nagyvenyim (Fejér)
 • Pogányvári Településszövetség (Zala)
 • Szirmabesenyő (Borsod-Abaúj-Zemplén)
 • Taktaharkány (Borsod-Abaúj-Zemplén)

A díjátadó 2019. szeptember 13-án volt Iszkaszentgyörgyön. A rendezvényen a nyertes települések standjainál megismerhetőek voltak az adott községre jellemző sajátosságok, majd a polgármesterek bemutatták a településeket.

A díjakat dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára és Madaras Attila, a Falumegújítási Szakértői Bizottság elnöke adták át.


VÁLASZTÁSI HÍREK
2019. szeptember 11.

A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság Taktaharkányban a következő jelölteket vette nyilvántartásba:

Polgármesterjelölt:
Dr. Szemán Ákos (Fidesz-KDNP)

Képviselőjelöltek (6 képviselő választható):
Borbély Balázs (független)
Bukta Róbert (független)
Dojcsák Barna (független)
Fazekas Péter (független)
Fükő Csaba (független)
Dr. Kiss Gábor (független)
Kobolák Ákos Gábor (független)
Nagy Attiláné (független)
Nemes Dezső (független)
Őri János (független)
Dr. Szikszai Elek Sándor (független)
Tallós Ferenc (független)
Ullik Béla (Fidesz-KDNP)
Vámosi László (Fidesz-KDNP)

Roma nemzetiségi képviselőjelöltek (3 képviselő választható):
Balogh Ferenc (Phralipe)
Bóni György (Lungo Drom)
Horváth Sándor (Lungo Drom)
Horváth Zoltán (Lungo Drom)
Lukács Viktor (Phralipe)
Rontó Lajos (Lungo Drom)
Vadászi Tibor (Phralipe)


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. szeptember 10.

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEKRŐL Tovább *pdf

Tisztelt Lakosok!
Amennyiben a korábban kiküldött és közzétett tájékoztatón meghatározott időpontban (2019. szeptember 11-13. között) személyesen nem tudja átvenni az új hulladékgyűjtő edényt, úgy az alább található meghatalmazás kitöltésével lehetséges megbízni mást.

Meghatalmazás letölthető-jpg


FELHÍVÁS!!!
2019. szeptember 04.

Ismételten a taktaharkányiak segítségét kérjük.
Irányított véradás keretében kérjük a lakosság segítségét, hogy egy taktaharkányi lakosunk műtétjéhez
sürgősen A+ és 0-ás vércsoportú véradókra lenne szükség.

Az irányított véradás keretében kérjük, hogy az alábbi adatokkal jelentkezzenek a B-A-Z Megyei Kórház Csillagpont Vérellátó szolgálatában:
Csorba Lászlóné, született: 1959.09.05., anyja neve: Lengyel Katalin, lakcím: 3922 Taktaharkány, Kazinczy u. 28., TAJ: 071 809 805

B-A-Z Megyei Kórház Csillagpont Mellkas-Sebészeti Osztály.“dr. Tóth Imre főorvos, a műtét időpontja 2019. szeptember 11. (ezek az adatok mindenképp kerüljenek rá a kitöltendő papírra)”
Kérjük sürgősen segítsenek!”


Meghívó
2019. szeptember 04.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését2019. szeptember 9-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2019. szeptember 02.
A képre kattintva a
tájékoztató nagyobban is letölthető!

Átadták a taktaharkányi óvoda és bölcsődét
2019. szeptember 2.

2019. augusztus 30-án ünnepélyes keretek között nyílt meg a Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Iskola utcai épülete. A beruházás a TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00046 kódszámú, Óvoda korszerűsítése és bölcsőde kialakítása, családbarát foglalkoztatás lehetőségének biztosítása Taktaharkányban című projekt keretében valósult meg, melyre 178 millió Ft-ot biztosított a Kormány. Ebben a meglévő óvodai épületrészt átalakítva, felújítva egy tornatermet alakítottak ki, épült egy új bölcsődei rész, modern konyhával és kiszolgáló helyiségekkel, szigetelve, napelemmel, új bútorokkal, kerti játékokkal. A kerítés a közfoglalkoztatottak munkája volt.

Az átadó ünnepségen dr. Szemán Ákos polgármester ismertette a pályázat részleteit, elmondta, hogy először bővíteni kellett a területet, majd kiderült, hogy a nagynak hangzó keret elég szűkös volt és csak a 2. közbeszerzési kiírás után sikerült eredményt hirdetni. Megköszönte mindenkinek a munkáját, aki dolgozott érte, kiemelve Kisné Lovas Ilona óvodavezetőt, dr. Béni Gyula jegyzőt, Nyikes Tibor tervezőt, Batta László műszaki ellenőrt és távollétében a kivitelezőt, Rostás Attilát. Az ünnepségen jelen volt Bánné dr. Gál Boglárka, a Megyei Közgyűlés alelnöke, aki üdvözölte, hogy Taktaharkány ilyen komoly célt tűzött ki, melyben a gyerekek érdekeit tartotta szem előtt. Kisné Lovas Ilona óvodavezető elérzékenyülve köszöntötte a jelen lévőket és emlékezve a sok munkára örömét fejezte ki a beruházás megvalósulásáért. Az épületet Szarvas Péter plébános, érdemes esperes áldotta meg.

A gyerekek szép műsorral csaltak mosolyt a részt vevők arcára. Az óvodások felkészítői Lengyel Miklósné és Szepesvári Andrea óvodapedagógusok voltak.

A szalagátvágást követően a jelen levők megtekinthették az épületet.


ÓVODA ÁTADÓ MEGHÍVÓ
2019. augusztus 29.

III. TAKTAHARKÁNYI LECSÓ FESZT
2019. augusztus 26.
A képre kattintva a plakát nagyobban is letölthető!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2019. augusztus 22.

Tisztelt Taktaharkányiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. augusztus 29-én (csütörtökön) légi szúnyoggyérítés lesz településünkön. Tartaléknap: augusztus 30-31.

Dr. Szemán Ákos
polgármester


2019. augusztus 20.
2019. augusztus 22.

2019. augusztus 20-án állami ünnepünk, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére rendezett megemlékezést Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata.
Elsőként a református templomban ökumenikus istentisztelet keretében Fodorné Mészáros Klára református lelkipásztor hirdetett igét, majd Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus mondta el gondolatait, végül megáldották az új kenyeret.
Ezt követően a Taktaharkányi Községi Kórus adta elő műsorát. A templomból kifelé menet a részt vevők megkóstolhatták az új kenyeret.

A megemlékezés következő állomása a Szent István-szobornál volt, ahol államalapítónkról, Szent István királyunkról szóló énekeket adott elő a Taktaharkányi Népdalkör. Őket Vámosi László alpolgármester követte, aki ünnepi gondolatait osztotta meg.
Végül koszorút helyezett el Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata nevében dr. Szemán Ákos polgármester és dr. Szikszai Elek Sándor képviselő.

Az esemény végül a Turul-szobornál folytatódott, ahol Bárány Zoltánné alkalomra írt versét adta elő, majd a Taktaharkányi Népdalkör énekelt.
Őt követve dr. Szemán Ákos polgármester szólt a részt vevőkhöz. Kiemelte, hogy Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól nyert 4 millió Ft-ból valósult meg a Turul-szobor első világháborús emlékműként, melynek alkotója Ekker Róbert szobrászművész.

A beszédet követően Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata nevében Vámosi László alpolgármester, Nagy Attiláné és Nemes Dezső képviselők helyeztek el koszorút az új emlékműnél.


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2019. augusztus 07.

Az augusztus 20-i ünnephez kapcsolódó nyitvatartási és hulladékszállítási rend.
További részletek letölthetők *pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2019. augusztus 16

TÁJÉKOZTATÓ
2019. augusztus 14.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata PÁLYÁZATOT ÍR KI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE További részletek letölthetők *pdf
KÉRELEM TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA /Letölthető *pdf


III. LecsóFeszt
2019. július 31.
Jelentkezési Lap* word Jelentkezési lap*word
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők!

Meghívó
2019. augusztus 08.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2019. augusztus 12-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf

Igazgatási szünet
2019. július 20.

A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatalban – ahogy a legtöbb közszolgálati szervnél – 2019. július 22. és 2019. augusztus 25. között igazgatási szünet lesz. Az igazgatási szünet célja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a rendes szabadság kiadása. Ennek megfelelően az igazgatási szünet alatt egyes ügyintézők nem lesznek elérhetőek.


Elhunyt Tolnai Gyuláné, Taktaharkány díszpolgára
2019. július 18.

Elhunyt Tolnai Gyuláné Spisák Ilona tanító, tankönyvíró, tankönyvszerkesztő, Taktaharkány díszpolgára. Taktaharkányban született 1932. május 1-én, 1951-ben tett összevont érettségi és képesítő vizsgát az állami tanítóképző intézetben. Tanított Kesznyétenben, Taktaharkányban, Olaszliszkán, Boldván, Miskolcon. Egész tanítói munkássága alatt és nyugdíjas éveiben is az alsó tagozatos nevelő-oktató munka korszerűsítésével, a hangoztatásra, a zene- és mozgásterápiára épülő olvasás- és írástanítással, az etnikai kisebbségek gyermek- és felnőttoktatásával, nevelésével foglalkozott. Létrehozta a heurisztikus programot, amelyet világszerte nagy érdeklődés jellemzett. 1983-ban mintegy húszezer magyar és külföldi pedagógus hospitált óráin. Sok külföldi és hazai meghívást kapott. Részt vett az USA-ban 1990-ben a XIII. Nemzetközi Iskolapszichológiai Konferencián, 1994-ben Sydneyben a Magyarok Világtalálkozóján. Több egyetemen és főiskolán tartott előadást. Nyitrán tanított a tanítóképző főiskolán. Három gyermeke született, mindannyian pedagógusok lettek. Férje a boldvai általános iskola tanára volt. Ötven tankönyv, segédlet szerzője.
Elismerései: Kiváló Munkáért (1978, 1982), Kiváló Újító bronz fokozat (1982), Kiváló Feltaláló arany fokozat (1983), Kiváló Pedagógus (1987), A hét embere a Magyar Televízióban (1987), Apáczai Csere János-díj (1990), Alkotói Díj (1992), Taktaharkány díszpolgára (1992), Pedagógiai Díj (1994), a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1994), Nívódíj (2000), II. Tankönyvfesztivál közönségdíja (2003), Pro Caritate (2005).
1992. március 15-én vette át a díszpolgári címet dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármestertől, amikor Ica néni, vagy ahogy sokan ismerték, Ilka néni a következőt mondta: Az én szerelmem az iskola. Az én szerelmem és életem a kisdiák. Nem abból a fából faragtak, hogy értük bárikor is feladtam volna a harcot. Mert harc volt itt, kemény, de az igaz tanító az elmúlt évtizedekben is azzal a tudattal és elszántsággal dolgozott: a gyermek ne féljen az iskolapadban, ne reszkessen a picurka elsős a hangösszevonástól, az olvasásórától… Kodály Zoltán figyelmeztetett: „Ha nem építünk a magyar nyelv ritmusát adó magánhangzók időtartamára, meghal a beszédünk.” Ezért hoztam létre a tréfás beszédet… És hadd hivatkozzak Joliot-Curie egy gondolatára is: „Az igazág vízum nélkül utazik.” Sok harc, sok támadás után ma boldogan mondhatom, hogy a Tolnai-módszer így „közlekedik” Portugáliától Amerikán át sok országba.
A Taktaharkányi Általános Iskola 1992–1994 között a Tolnai-módszer nemzetközi bázisiskolája volt, ebben az időben mintegy kétezer pedagógus látogatott az iskolába a módszerrel ismerkedni. Hosszú évekig azt követően is a Tolnai-módszert használták. Tolnai Gyuláné 1992-ben alapítványt hozott létre Játékos gyermekkorért! Alapítvány elnevezéssel a Taktaharkányi Általános Iskola színvonalának emelése, a Tolnai-program fejlődésének gyakorlatban történő bemutatása, a határon túli kapcsolatteremtés és a falu kulturális szellemi életének fellendülése céljából.
Isten nyugtassa békében.


Meghívó
2019. július 17.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2019. július 22-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf

Új védőnő Taktaharkányban
2019. július 12.

2019. április 30-ával Fehér Viktória védőnő közalkalmazotti jogviszonya áthelyezéssel megszűnt, ezért pályázatot írt ki a Képviselő-testület. Májusban és júniusban Demeter Erika védőnő látta el mindkét körzetet. A Képviselő-testület 2019. július 1-én bírálta el a pályázatot és kinevezte védőnői munkakörbe Patvaros Nikolettet. Ezáltal két helyi védőnő látja el a feladatokat.


A nyertes pályázatok hete volt
2019. július 05.

A nyertes pályázatok hete volt

2019. július 3-án érkezett a levél prof. dr. Kásler Miklós miniszter úrtól, hogy miniszteri keretéből 5.000.000 Ft-ot biztosít kérelmünkre II. Rákóczi Ferenc-szobor kialakítására, mert 2019 a Rákóczi-emlékév és ezért szeretnénk a nagyságos fejedelemnek emléket állítani.

2019. július 5-én vettük át az értesítést dr. Gulyás Gergely miniszter úrtól és Gyopáros Alpár kormánybiztos úrtól, melyről tájékoztatnak, hogy Taktaharkányba a következő fejlesztésekre nyertünk támogatást a Kormánytól:

 • A Művelődési Ház belső átalakítására, felújítására: 14.997.450 Ft
 • A református gyülekezeti ház felújítására: 14.983.876 Ft
 • A római katolikus plébániaépület felújítására: 14.464.779 Ft.

Dr. Szemán Ákos
polgármester


TÜZÉP
2019. július 02.Július 1.: Semmelweis-nap, Közszolgálati Tisztviselők Napja
2019. június 28.

Július 1-én, Semmelweis-napon az egészségügyi szolgáltatóknál (háziorvos, fogorvos, védőnő, gyógyszertár) munkaszüneti nap. Ekkor egészségügyi tevékenység a munkaszüneti napokra egyébként irányadó rend szerint végezhető, azaz ügyeletes orvosi és gyógyszertári ellátás vehető igénybe.

 Július 1-én, a Közszolgálati Tisztviselők Napján a Polgármesteri Hivatalban munkaszüneti nap lesz.


Értesítő szúnyoggyérítésről
2019. június 27.

Értesítő szúnyoggyérítésről. (Letölthető *pdf)


TÁJÉKOZTATÓ *pdf
2019. június 21.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2019. július 02. (kedd) napján  a
Szerencsi Kormányablakban az ügyfélfogadás technikai okok miatt
szünetel.
Megértésüket köszönjük!

Szerencs, 2019.06.20.

dr. Ináncsi Tünde  s.k. 
járási hivatalvezető 


VÉRADÁS
2019. június 20.
 

 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2019. június 19.
 
A képre kattintva a plakát nagyobban is olvasható!
Meghívó
2019. június 19..

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2019. június 24-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf


Porszemek a sivatagban. Világbajnok Taktaharkányi táncosok
2019. június 15.

Egy hónap leforgása alatt két külföldi táncversenyen vettek részt a taktaharkányi Spry Dance Club tagjai. Hogyan is lehetséges ez? Április 6-án a Ritmuscsapatok nemzetközi táncversenyét megnyerve, két kvalifikációhoz jutott a csapat. Az egyik a május 9-12. között Zágrábban megrendezésre került világbajnokság, a másik pedig június 8-9. között megtartott nyílt nemzetközi verseny volt.
Sosem gondoltam, hogy egy ilyen volumenű versenyen egyszer a dobogó tetejére állhatunk – mondta Kovács Annamária Cini, a csoport vezetője. Nem a kishitűség és nem a negatív szemléletmód végett, hanem mert porszemek vagyunk a sivatagban. Annyi figyelemre méltó táncos és táncos csoport van, országok, akiknél ez az ág különösképp kiemelkedő. Mi, Spry Dance Club egy falu lelkes tagjai vagyunk, akik hódolunk eme választott „hivatásnak”. Különböző stílusú koreográfiáinkkal egy fellépésen minden korosztálynak eleget tudunk tenni és a gyerekek is többféle zenére bárhol képesek megmozdulni. Ugyanakkor egy ilyen megmérettetésen hátrányként szerepel, hogy egyik stílusban sem vagyunk igazán otthon. Ez az, amitől különleges lesz az elért eredmény és mert soha nem válogatott csapattal álltunk ki. Aki jött, azt befogadtuk és egységesen dolgoztunk meg a kitűzött célért! Zágrábban és Novalján is sikerült kategóriánkban a legjobbat elhozni és a dobogó felső fokára állva megmutatni, hogy a kitartás, a tánc iránti szeretet egy faluból jött csoportnak is meghozza gyümölcsét. Mindkét verseny pénzdíjazású volt, mely összegekre jogosultságot csak a gálára bejutottak kaptak. A világbajnokságon nem, de a nemzetközi versenyen mi is kaptunk „golden ticket”-et, mely lehetővé tette, hogy a gálán ismét eltáncoljuk koreográfiánkat. Ugyan pénzdíjazásban nem részesült a csapat, de emelt fővel, még több tapasztalattal és rengeteg élménnyel jöttünk haza.
Eredmények:
Zágráb – Világbajnokság: Törés „A” (profi) színpadi show kategória - 1. hely, Háborgó tenger „B” open kategória 1. hely
Novalja – nyílt nemzetközi verseny: Törés - 1. hely + Golden Ticket, Háborgó tenger - 1. hely


Rákóczi Emlékfutás
2019. június 13.

Úgy tartják Köröm településen, hogy azt az országgyűlést, amelyet II. Rákóczi Ferenc fejedelem Ónodra hívott össze 1707-ben, a sajókörömi fennsíkon tartották meg, ugyanis a Sajó áradása miatt a küldöttek nem tudtak eljutni Ónod várába.
A monda immár a XXI. Körömi Rákóczi Fesztiválnak adott alapot, amelyet összekötöttek egy Rákóczi Emlékfutásra keresztelt sportprogrammal. Az útvonal egy kisebb maratoni távnak felel meg, lévén a rajtnak a körömi Rákóczi Emlék...parkot, a célnak a 30,5 km-re található szerencsi Rákóczi-várat jelölték meg a szervezők – emlékeztetve arra, hogy II. Rákóczi Ferenc Szerencsről indult az országgyűlésre Bekecs, Taktaharkány és Tiszalúc érintésével. Az emlékfutást 1 km-es távokra osztották fel és a staféta zászló Körömről így jutott el Szerencsre. Taktaharkányra a távból 6 km jutott, melyet sorrendben Rabócz Dávid kezdte, aki Tiszalúctól vette át a zászlót, őt követte Rontó Krisztián, Séra Ádám, Kajuha László, Fazekas Péter, végül dr. Szemán Ákos adta át a zászlót Bekecsnek.
Az öt település vezetése tavaly döntött úgy, hogy megszervezik az emlékfutást meghatározott távolságokon belüli váltással. Később maratoni versennyé módosulhat a program, ám már most megtörtént a próbálkozás. A befutókat Koncz Ferenc országgyűlési képviselő fogadta Szerencsen.


Kitüntették az óvodavezetőt
2019. június 13.

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi rőforrások minisztere kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért - dr. Szemán Ákos polgármester felterjesztésére - Brunszvik Teréz-díjban részesítette Kisné Lovas Ilona óvodavezetőt. A díjat Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár és Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár adta át a Pesti Vigadóban.


Hősök Napja
2019. június 13.

2019. május 25-én tartotta megemlékezését Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a Hősök Napja alkalmából. Az emléknapon dr. Szemán Ákos polgármester mondott beszédet, melyben kiemelte, hogy 30 éve állította fel a település az emlékművet. Bejelentette, hogy az I. világháború áldozatainak emlékére rövidesen egy turul szobrot állítanak a Kazinczy utca mellett. Remélte, hogy többé nem kell fegyvert fogni és háborúba menni. Fodorné Mészáros Klára református lelkipásztor, majd Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus igei szolgálata következett. Ezt követően Gréz János Ady Endre versét szavalta el, majd Bárány Zoltán vezetésével a Taktaharkányi Népdalkör és Nagy Attila karnagy vezetésével a Taktaharkányi Községi Kórus műsora következett.
Végül koszorúzás következett: Koszorút helyezett el Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata, Taktaharkányi Református Egyházközség, Taktaharkányi Görög Katolikus Egyházközség, Taktaharkányi Római Katolikus Egyházközség, Taktaharkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola, Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Diószegi József és családja, Szabó József és családja.


TÁJÉKOZTATÓ
2019. május 28.

Pünkösdhöz kapcsolódó nyitvatartási és hulladékszállítási rend. További részletek letölthetők *pdf


Az európai parlamenti választás eredménye
2019. május 27.

2019. május 26-án országosan 43,37%-os részvétel mellett, mely az eddigi legmagasabb, a Fidesz-KDNP 52,26%-os eredménnyel 13 mandátumot, a DK 16,21%-os eredménnyel 4 mandátumot, a Momentum 9,9%-os eredménnyel 2 mandátumot, az MSZP-Párbeszéd 6,67%-os eredménnyel 1 mandátumot, a Jobbik 6,42%-os eredménnyel 1 mandátumot nyert. Mandátumot nem nyert a Mi Hazánk 3,32%-os, az MKKP 2,62%-os, az LMP 2,18%-os, a Munkáspárt 0,42%-os támogatottsággal.

Taktaharkányban 40,1%-os részvétel mellett a következő szavazatokat kapták a pártok: Fidesz-KDNP: 63,97%, DK: 12,84%, Jobbik: 9,92%, Mi Hazánk: 3,82%, MSZP-Párbeszéd: 3,09%, Momentum: 2,82%, MKKP: 2%, LMP: 1%, Munkáspárt: 0,55%.


TÁJÉKOZTATÓ
2019. május 22.

Kormányablak rendkívüli nyitvatartása 2019. május 25-én és május 26-án További részletek letölthetők *pdf


HŐSÖK NAPJA
2019. május 20.

Majális 2019
2019. május 20.


Képgaléria

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata az 5. alkalommal rendezte meg a majálist. Idén az önkormányzati rendezvényeket Taktaharkány első írásos említésének 800. évfordulója köré építi. Taktaharkány első írásos említése a Váradi Regestrumban 1219-ből származik Horkyan néven.

A majális a Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tavaszköszöntő műsorával kezdődött Felkészítőjük: Lengyel Miklósné óvodapedagógus. Őket a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 1. a osztály műsora követte. Címe: Tiszta cirkusz. Felkészítőjük: Vajtóné Szabó Ilona tanítónő.
Bíró Karina előadásában népdalokat hallhattunk. A Szépkorúak Klubja táncos műsora következett.
Következett a Ciráda zenekar műsora, akik félig taktaharkányiak, hiszen két tagjuk, Takács Orsolya (népi hegedű) és Kovács Georgina (dob) taktaharkányiak. A Taktaharkányi Népdalkör műsora következett. 43 évvel ezelőtt 1976-ban alakult meg a taktaharkányi Népdalkör, mely azóta is megszakítások nélkül folyamatosan dolgozik, szerepel különböző rendezvényeken. Szólót énekelt: Dobrosi József és Bárány Zoltán. Gitáron játszott: Bóni György. A Népdalkör vezetője és felkészítője Bárány Zoltán. A Spry Dance Club műsora következett. Felkészítőjük: Kovács Annamária Cini.
A fellépések után a családi vetélkedő eredményhirdetése következett. A vetélkedő értékes díjait dr. Szemán Ákos polgármester adta át, majd megköszönte a részvételt mindenkinek és további jó szórakozást kívánt. A majális zárókoncertje a Show – go – Rock együttes volt, helyi tagjai: Nachladal István (ének), Kovács Georgina (dob), Tamás Tamás (gitár).
A majális alatt a családi vetélkedő programjai mellett három ugráló vár is várta a gyerekeket.


Meghívó
2019. május 15.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2019. május 20-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf


RÁKÓCZI FUTÁS
2019. május 09.
A képekre kattintva a FELHÍVÁS és a JELENTKEZÉSI LAP nagyobban is letölthető!
AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS!
2019. május 05.

MAJÁLIS
2019. április 26.
A képekre kattintva a plakátok nagyobban is letölthetők!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!/FELHÍVÁS ADÓ 1% felajánlására letölthető pdf*
2019. április 23.
Tisztelt Adózók!
A következő taktaharkányi székhelyű civil szervezetek kérik a tisztelt adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék munkájukat.
A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT Alapítvány
3922 Taktaharkány, Béke u. 40.
Adószám: 19332211-1-05
Actio Catholica Alapítvány
3922 Taktaharkány, Kossuth u. 32.
Adószám: 18659733-1-05
MTTSZ Taktaharkányi Lövészklub
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 7.
Adószám: 18403893-1-05
TAKTAHARKÁNYI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPITVÁNY
3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 7.
Adószám: 18437997-1-05
Taktaharkányi Polgárőr Szervezet
3922 Taktaharkány, Deák u. 18.
Adószám: 18422278-1-05
Taktaharkányi Sportegyesület
3922 Taktaharkány, Sport u. 1.
Adószám: 18401853-1-05
Kérem, hogy adóbevalláskor ne feledkezzenek meg sem a civil szervezetek, sem az egyházak támogatásáról. Talán önmagában nem tűnik soknak néhányszáz, vagy néhányezer forint, amelyet a már befizetett adójából utal át az adóhatóság, de sok kicsi sokra mehet. Önnek csak egy nyilatkozatba kerül.

Dr. Szemán Ákos
polgármester


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2019. április 27.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet lakossági ingatlanok rákötéséhez, a víz- és a szennyvízhálózatra való csatlakozásának elősegítéséhez az következők szerint:

 • A támogatás célja: Taktaharkány nagyközség közigazgatási területén lakossági ingatlanok víz- és szennyvíz-csatlakozásának elősegítése
 • Támogatást nyújtja: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Rendelkezésre álló támogatási keret: A Környezetvédelmi Alap, annak kimerüléséig.
 • Támogatás mértéke: A rákötendő lakossági ingatlanon belüli csatornázási munkálatokhoz a költségek 70%-ig. Beállással nem rendelkező ingatlanok esetében a fővezetéktől a tisztítóidomig a költségek 100%-a.
További részletek letölthetők * JPG

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2019. április 23.
A MÁJUS 1-JEI ÜNNEPHEZ KAPCSOLÓDÓ NYITVATARTÁSI ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND.További részletek letölthetők * JPG

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2019. április 10.
A HÚSVÉTI ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ NYITVATARTÁSI ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND.További részletek letölthetők * JPG

Meghívó
2019. április 10..

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2019. április 15-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf


Hálaadó istentisztelet
2019. április 9.

A Kormány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 47millió forinttal támogatta a református templom felújítását. Ennek kapcsán tartottak hálaadó istentiszteletet 2019. március 31-én. Igét hirdetett Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. Az ige a Zsoltárok könyvéből, a 127. zsoltárból való volt: „Zarándokének. Salamoné. Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.”

Az istentiszteleten szolgált és az ünnepi alkalmat vezette Mészáros István, a Zempléni Református Egyházmegye esperese. Bíró Mirjam énekkel, Bukovenszki Liza verssel szolgált. Fodorné Mészáros Klára lelkipásztor beszámolt a felújítás menetéről, a templom történetéről. Elmondta, hogy a templom 1793-1806 között épült nehéz körülmények között. A közelmúlt felújításai közül kiemelte, hogy 1993-ban egy hétéves felújítási időszak zárult le saját erőből, majd 2001-ben a Kormány 7 millió forintos támogatásával külső felújítás valósult meg. A most lezárult beruházás új tetőt, új nyílászárókat, napelemeket, ülésfűtést, falfestést jelentett, a gyülekezet adományaiból pedig új csillárok készültek a templomba. A templom felújítása mellett a parókián is felújítás történt, új tető, új nyílászáró és padlófelújítás valósult meg 15 millió forintos kormányzati támogatásból. Köszönetet mondott Csomós József püspöknek, hogy az Egyházkerület az utófinanszírozott pályázatra kamatmentes kölcsönt biztosított, megköszönte a kivitelezők munkáját, a Presbitérium segítségét, köszönetet mondott dr. Szemán Ákos polgármesternek, aki elindítója volt a pályázatnak és mindenben segítette a beruházást. A részt vevőket köszöntötte Bajusz János, az egyházmegye gondnoka. A környékbeli települések lelkipásztorai – dr. Szemánné Görög Marianna, Vass-Nógrádi Béla, Nagy Károly, Nagyné Szilágyi Andrea, Mácsiné Varga Gyöngyi, dr. Börzsönyi József, dr. Börzsönyi Józsefné, Czetőné Hegedűs Aranka, Burkus Bernadett – egy-egy igével köszöntötték a gyülekezetet. Koncz Ferenc országgyűlési képviselő gratulált az egyházközségnek és felidézte a 2001. évi felújítást, amikor már képviselőként segíthette a gyülekezetet. Örömét fejezte ki, hogy a munkálatok sikeresen megtörténtek, a kivitelezők jó munkát végeztek. Dr. Szemán Ákos polgármester elmondta, hogy 2016-ban kezdetek gondolkozni arról, hogy a pályázat segítségével felújíthatják a templomot. Akkor még Fodor József megboldogult lelkipásztorral együtt készítették a terveket. A település lakossága nevében, hiszen minden taktaharkányi a sajátjának tekinti a templomot, megköszönte mindenkinek a segítséget, bármit, amit nyújtott a beruházások sikeréért. Megköszönte Fodorné Mészáros Klára lelkipásztor, Nagy Attila gondnok és a presbitertársak munkáját, a gyülekezeti tagok munkáját és türelmét, a kivitelező Molnár Lajos és munkatársai szép munkáját. Megköszönte a Képviselő-testületnek azt, hogy támogatják abban, hogy az egyházakat segíti az Önkormányzat, hiszen ehhez a beruházáshoz is adtak különféle segítséget. Elmondta, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy az Úr Isten indította arra a Kormányt, hogy támogassa az egyházakat és tette alkalmassá őket is, hogy megvalósítsák a felújításokat. Felszólalását azzal zárta, hogy egyedül Istené a dicsőség. A hálaadó alkalom végén Nagy Attila gondnok meghívta a gyülekezetet a Művelődési Házba az Önkormányzat és a Gyülekezet közös fogadására.

A hálaadó istentiszteleten több, mint 160 fő vett részt, meghívott vendégként jelen volt Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és dr. Ináncsi Tünde járási hivatalvezető, valamint a kivitelezésben részt vevő vállalkozók.


Meghívó
2019. április 09.
A képre kattintva a meghívó nagyobban is olvasható!

Meghívó
2019. március 29.

Tisztelt Taktaharkányiak!

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 5-én (pénteken) 17.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom a település lakosságát! További részletek letölthetők *pdf


FELHÍVÁS
2019. március 29.

Legeltetési tilalom és ebzárlat elrendelése További részletek letölthetők *pdf


TÁJÉKOZTATÓ-ÚTRAVALÓ
2019. március 20.
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is olvashatók!

Meghívó
2019. március 14.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2019. március 18-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2019. március 14.

FELHÍVÁS!
2019. március 13.
A képre kattintva a felhívás nagyobban is olvasható!

FELHÍVÁS!
2019. március 13.

A kislétszámú (háztáji) sertésállományok tulajdonosai és felelős állattartói részére a beteg és az elhullott házi sertések bejelentésének kötelezettségéről.
További részletek letölthetők*pdf


Március 15.
2019. március 15.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata nemzeti ünnepünk, az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc kitörésének 171. évfordulója alkalmából 2019. március 14-én tartotta ünnepi megemlékezését.
Az ünnepség elején dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte a jelen lévőket és felkérte Szalay-Bobrovniczky Vincét, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárát ünnepi beszéde elmondására. Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár beszédében méltatta az 1848-as hősöket, megemlítette, hogy 1848-ban Taktaharkány is gyülekező hely volt.
Az államtitkári beszéd után a Taktaharkányi Apáczai Csere János Iskola tanulóinak műsora következett. A gyerekeket Bíró Tímea, Gremsperger Zsoltné és Ördög Melinda pedagógusok készítették fel. A műsorban az 5. a és 5. b osztályos tanulók, valamint az énekkar tagjai vettek részt. Közreműködött Bíró Karina középiskolai tanuló.
Az iskolások műsora után Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kitüntetéseinek átadása következett. Az Önkormányzat nevében a kitüntetéseket dr. Szemán Ákos polgármester és dr. Béni Gyula jegyző adták át. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – 35/2019. (III. 8.) határozatával – a vállalkozásfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés, valamint a település fejlesztése terén Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata részére jelentős számban biztosított segítségnyújtás elismeréséül Pro Communitas Taktaharkány Díjat adományozott Tóth János, a TAKTATRANS Kft. tulajdonos-ügyvezetője részére.
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 36/2019. (III. 8.) határozatával – a közösségteremtő és hagyományőrző tevékenységéért, valamint a helyi kulturális életben évtizedeken keresztül való kiemelkedő közreműködéséért Elismerő Oklevelet adományozott Bárány Zoltánné nyugalmazott óvodapedagógus részére. 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 36/2019. (III. 8.) határozatával – Taktaharkányban a közbiztonság és a közrend fenntartásában több éven át a legaktívabb polgárőrként való közreműködéséért Elismerő Oklevelet adományozott Bodnár Károly, a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet titkára részére. 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 36/2019. (III. 8.) határozatával – a helyi közösségi programok szervezésében és lebonyolításában, valamint a nemzeti kulturális örökségünk részét képező Tájház megóvásáért és fenntartásáért tanúsított kiemelkedő munkájáért Elismerő Oklevelet adományozott Kovácsné Borbély Katalin, a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógusa részére.

Taktaharkány nagyközség polgármestere a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjeként a pénzügyi és vagyongazdálkodási feladatok ellátásában tanúsított kiemelkedő tevékenységéért dicséretben részesítette Petróné Vízkeleti Ágotát, a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal vezető-főtanácsosát, csoportvezetőjét.

Taktaharkány nagyközség polgármestere az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés kegyeleti rendeltetésének érvényesítése, valamint a temető és temetkezési kultúra fejlesztése érdekében tanúsított kiemelkedő tevékenységéért dicséretben részesítette Vajdi Sándor nyugalmazott temetőgondnokot.

A kitüntetések átadása után a Taktaharkányi Községi Kórus műsora következett.

Előadásukban a következő dalok hangzottak fel:

 • Magyarország az én Hazám
 • Charpentier: Preludes
 • Magyar földet magyar szívvel védi a huszár
 • Áldott e föld és áldott szó
 • Kell még egy szó

A kórus vezetője: Nagy Attila ének-zenetanár, karnagy.


Nőnap a Művelődési házban
2019. március 15.

2019. március 8-án szervezte meg Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a települési nőnapot a Művelődési Házban.

A nőnapon dr. Szemán Ákos köszöntötte a megjelent hölgyeket. Elmondta, hogy ez az 5. alkalom, hogy önkormányzati szinten szerveznek nőnapot, hiszen ez a hagyomány 2015-ben indult el.

Taktaharkány férfi lakosai nevében megköszönte azt a szeretetet, törődést, gondoskodást, amelyet a nők tesznek a párjukért, gyerekeikért, unokáikért, családjukért.

A köszöntőt követően Kovács Annamária Szikra Tánciskolájának növendékei, Lipták Lara és  Földvári Noel adták elő táncukat.

A gyerekek tánca után Feke Pál előadóművész műsora következett.

A műsor után minden megjelent hölgynek egy jácinttal kedveskedtek a település férfi vezetői és képviselői.


MEGHÍVÓ
2019. március 08.
A képre kattintva a meghívó nagyobban is olvasható!

TÁJÉKOZTATÓ!
2019. március 07.

A március 15-i ünnephez kapcsolódó nyitvatartási és hulladékszállítási rend.
További részletek letölthetők*pdf


Közgyűlést tartott a Polgárőrség
2019. március 10.

2019. március 9-én ülésezett a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet Közgyűlése. A napirenden a 2018. évi beszámoló, a 2019. évi költségvetés elfogadása és a tisztújítás volt.

Nemes Dezső elnök nőnap alkalmából köszöntötte az egyesület hölgy tagjait, majd a 2018. évi beszámolóban ismertette, hogy az egyesület tagjai több, mint 3200 szolgálati órát teljesítettek 2018-ban, a legaktívabb polgárőr Bodnár Károly volt. Anyagilag is nagyon jó évet zártnak, hiszen 2018-ben 2.000.000 Ft kormányzati támogatást nyertek egy pályázaton, melynek elnyeréséért, valamint azért, hogy az Önkormányzat vállalja a Polgárőrség rezsijét, köszönetet mondott dr. Szemán Ákos polgármesternek, a polgárőr szolgálatokért pedig minden szolgálatot vállaló polgárőrnek. A Közgyűlés a beszámolót és a költségvetést elfogadta.
Az ülésen dr. Szemán Ákos polgármester, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese köszönetet mondott a polgárőröknek azért a szolgálatért, amelyet szabad idejükben vállalnak a település közbiztonságának erősítéséért és a rendezvénybiztosításokért, így a labdarúgó mérkőzések biztosításáért is. Reményét fejezte ki, hogy a pályázati források a későbbiekben is elérhetőek lesznek. Elmondta, hogy megyei szinten az egyik legjobban működő egyesület a taktaharkányi.
Az ülésen dr. Sipos Attila, aki 2018. októbertől a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség szerencsi járási koordinátora ismertette, hogy idén a közterületek biztonságának éve lesz. Emlékezett azokra a kezdeti évekre, amikor együtt vettek részt a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet megalakításában, melynek első elnöke Vámosi László, elnökhelyettese ő volt.
A tisztújítást jelölő bizottság előtti jelölés előzte meg. A választás során elnökké Nemes Dezsőt, alelnökké Mátyás Lajost, Fofrovics Mátét, id. Juhász Józsefet és Bukta Róbertet választotta meg a Közgyűlés. Az Elnökség az alakuló ülésén Bodnár Károlyt titkárrá választotta. A tisztségviselők megbízatása 2 évre szól.


MEGHÍVÓ
2019. március 04.
A képre kattintva a meghívó nagyobban is olvasható!

TÁJÉKOZTATÓ!
2019. február 26.


Evangelizációs hét a református egyháznál
2019. március 5.

A Taktaharkányi Református Egyházközség 2019. február 26. és 28. között evangelizációs hétre várt a gyülekezeti házba az érdeklődőket, melynek témája volt: Gyülekezetünk jelene, jövője.

2019. február 26-án (kedden) Mácsiné Varga Gyöngyi tiszalúci lelkipásztor szolgált közöttünk, február 27-én (szerdán) Balázs Pál szerencsi lelkipásztor, február 28-án (csütörtökön) dr. Szemánné Görög Marianna tiszaladányi lelkipásztor.


BMH Munkaerőhiány!
2019. február 28.

A BMH Nonprofit Kft. munkaerőt keres a Bodrogkeresztúri Hulladékkezelő Központba. A munkaerő
igényünk folyamatos.
Az alábbi feladatkörökbe keresünk munkavállalókat:.További részletek letölthetők*pdf


TÁJÉKOZTATÓ!
2019. február 25.

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről.További részletek letölthetők*pdf


MEGHÍVÓ!
2019. február 22.

A Taktaharkányi Református Egyházközség szeretettel meghívja evangelizációs hetére a gyülekezeti házba, melynek témája: Gyülekezetünk jelene, jövője.
Az evangelizációs hét programja:

 • 2019. február 26. (kedd) 17.00, szolgálattevő: Mácsiné Varga Gyöngyi tiszalúci lelkipásztor
 • 2019. február 27. (szerda) 17.00, szolgálattevő: Balázs Pál szerencsi lelkipásztor
 • 2019. február 28. (csütörtök) 17.00, szolgálattevő: dr. Szemánné Görög Marianna tiszaladányi lelkipásztor


Lakossági tájékoztató!
2019. február 21..
Tájékoztatás a házhoz menő zöldhulladék gyűjtéséről ! Letölthető*pdf

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. február 20.

Tisztelt Adózók!
A következő taktaharkányi székhelyű civil szervezetek kérik a tisztelt adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék munkájukat.

A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT Alapítvány
3922 Taktaharkány, Béke u. 40.
Adószám: 19332211-1-05
Actio Catholica Alapítvány
3922 Taktaharkány, Kossuth u. 32.
Adószám: 18659733-1-05
MTTSZ Taktaharkányi Lövészklub
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 7.
Adószám: 18403893-1-05
TAKTAHARKÁNYI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPITVÁNY
3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 7.
Adószám: 18437997-1-05
Taktaharkányi Polgárőr Szervezet
3922 Taktaharkány, Deák u. 18.
Adószám: 18422278-1-05
Taktaharkányi Sportegyesület
3922 Taktaharkány, Sport u. 1.
Adószám: 18401853-1-05

Kérem, hogy adóbevalláskor ne feledkezzenek meg sem a civil szervezetek, sem az egyházak támogatásáról. Talán önmagában nem tűnik soknak néhányszáz, vagy néhányezer forint, amelyet a már befizetett adójából utal át az adóhatóság, de sok kicsi sokra mehet. Önnek csak egy nyilatkozatba kerül.

Dr. Szemán Ákos
polgármester


Meghívó
2019. február 14.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2019. február 18-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf


BENTLAKÁSOS IDŐSEK OTTHONA
2019. február 06.
A képekre kattintva a tájékoztató anyag nagyobban is olvasható!

Lakossági tájékoztató!
2019. január 25.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíj elnyerésére

Kérelmet nyújthatnak be a felsőoktatásban részt vevő, taktaharkányi állandó lakcímmel rendelkező hallgatók.
A támogatási kérelem a Polgármesteri Hivatalban elérhető.
Mellékelni kell:

 • 2018/19. tanév II. félévi hallgatói jogviszony igazolása
 • 2018/19. tanév I. félévi tanulmányi eredmény igazolása (leckekönyv stb.)

Benyújtási határidő: 2019. február 15.
Taktaharkány, 2019. január 25.

Dr. Szemán Ákos
polgármester

Pályázat Letölthető*pdf Kérelem tanulmányi ösztöndíjra word* Kérelem tanulmányi ösztöndíjra *pdf

Meghívó
2019. január 19.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2019. január 21-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf


Lakossági tájékoztató!
2019. január 18.
Bursa Hungarica Ösztöndíj 2019/2020. tanév I. félévére "A és B típusú" pályázatok támogatottjainak névsora Letölthető*pdf

Lakossági tájékoztató!
2019. január 08.
Tájékoztatás a kidobott fenyőfák gyűjtésére!
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön a BMH Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák gyűjtését
vízkereszt után, 2019. január 7-től február 1-ig a vegyes hulladék gyűjtési napján végzi..
A fenyőfákat oly módon szükséges az edények mellé kihelyezni, hogy a közlekedést, illetve a gyalogos
forgalmat ne akadályozzák. További részletek letölthetők *pdfwww.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató