"Az Egész Életen Át Tartó Tanuláshoz Hozzáférés Biztosítása - Tanulási esélyek javítása Taktaharkányban"

Pályázat címe: „AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA – Tanulási esélyek javítása Taktaharkányban”
Pályázati azonosító: EFOP – 3.7.3 – 16 – 2017 – 00186
Támogatás összege: 60 M Ft
Pályázat megvalósításának kezdete: 2018.01.01.
Pályázat megvalósításának befejezése: 2021.03.31.
Támogatás mértéke: 100 %
Megvalósítási helyszínek:
- Művelődési Ház, 3922 Taktaharkány, Béke u. 19.
- Nagyközségi Könyvtár, 3922 Taktaharkány, Béke u. 21.

Kedvezményezett neve: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a megvalósuló pályázattal a felnőtt lakosság hátrányos helyzetben élő rétege számára kíván kompetenciafejlesztő, tanulást segítő projekteket megvalósítani. A projekt célja az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, új tanulási formák kialakítása, a hátrányos helyzetű emberek megszólítása és bevonása a sokszínű tematikájú projektbe. Célunk az alapkompetenciák fejlesztése, a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése, a munkaerő-piaci versenyképesség szempontjából fontos kompetenciafejlesztés megvalósítása a hátrányos helyzetű célcsoport számára, innovatív tanulási lehetőségek megismertetése a felnőttekkel, a szakmai együttműködések megerősítése, a nyelvi kompetenciák fejlesztése és a funkcionális analfabetizmus visszaszorítása. A pályázat célcsoportját a településen élő aktív korú népesség regisztrált álláskereső tagjai alkotják, a szolgáltatásainkat elsősorban az ő igényeikre építve dolgoztuk ki.

További információ:
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.
Tel./fax: 06-47/378-001; 06-47/378-003
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu


SAJTÓKÖZLEMÉNY

„AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA – Tanulási esélyek javítása Taktaharkányban”

A Széchenyi 2020 program keretében Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata  sikeresen pályázatot nyert EFOP – 3.7.3 – 16 – 2017 – 00186 azonosító számon – „AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA – Tanulási esélyek javítása Taktaharkányban” címmel. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a projekt eredményeként 60 M Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült.

A projekt megvalósítási időszaka:

Célunk a „life long learning” elérhetővé tétele, a hátrányos helyzetű csoportok fejlesztése. Hosszú távú hatás a helyi intézményrendszer fejlődése lesz. A projekt megvalósításával beépül az emberek mindennapjaiba a helyi kulturális intézmények sokoldalúsága, az, hogy itt mindig információhoz lehet jutni és segítséget lehet kapni azoknak, akik nyitottak a tanulásra, a fejlődésre vagy a munkaerő-piacra való visszatérésre. Hatásként továbbá az informális- és nem informális tanulási formák ismerete is megjelenik, mely segíti az itt élők személyes- állampolgári és társadalmi fejlődését, az előítéletesség csökkentését, csökkentve a szociokulturális különbségeket. Fejlődnek az itt élők alapkompetenciái, informáltabbak, felkészültebbek lesznek a formális oktatásba való visszatérésre, növekszik az aktív korúak foglalkoztatottsági aránya – kiemelten a pályakezdő korosztályt.

Vissza a pályázatokhoz


www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2021 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.