Közérdekű adatok-Szervezeti,személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat,
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
1.8 Szerv által alapított közalapítványok
1.9 Szerv által alapított lapok
1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4.
Tel./fax: 47/378-001, 47/378-003
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu

Választási eredmények

Dr. Szemán Ákos polgármester
Vámosi László alpolgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Dr. Szemán Ákos polgármester
Vámosi László alpolgármester
Dojcsák Barna képviselő
Dr. Kiss Gábor képviselő
Nagy Attiláné képviselő
Nemes Dezső képviselő
Dr. Szikszai Elek Sándor képviselő


Költségvetési és Szociális Bizottság
Nagy Attiláné elnök
Dojcsák Barna tag
Dr. Kiss Gábor tag
Nemes Dezső tag
Dr. Szikszai Elek Sándor tag

Tanácsnokok

Dr. Kiss Gábor egészségügyért felelős tanácsnok
Dr. Szikszai Elek Sándor szociális ügyekért felelős tanácsnok
Nemes Dezső közbiztonsági ügyekért felelős tanácsnok
Dojcsák Barna sportért felelős tanácsnok

Taktaharkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Rontó Lajos elnök
Horváth Zoltán elnökhelyettes

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.
Tel.: 47/378-001, 47/378-003
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu

Ügyintézők ügyfélfogadása:
Hétfő: 8:00–12:00
Szerda: 7:30–12.00 és 13:00–17:00
Péntek: 8:00–12:00

A polgármester és a jegyző ügyfélfogadása:
Szerda: 15:00–17.00, ezen túl bejelentkezés alapján előre egyeztetett időpontban.

POLGÁRMESTER
Dr. Szemán Ákos
E-mail: polgarmester@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

ALPOLGÁRMESTER
Vámosi László

JEGYZŐ
Dr. Béni Gyula
E-mail: jegyzo@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001


Igazgatási és Ügyviteli Csoport

Filáné Bodó Erzsébet
főtanácsos, szociális és gyámügyi ügyintéző, csoportvezető
E-mail: szocialis@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

Juhászné Lengyel Krisztina
főtanácsos, anyakönyvvezető, népesség-nyilvántartási ügyintéző

E-mail: nepesseg@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

Túrócziné Szabó Zsuzsanna
vezető-főtanácsos, munkaügyi ügyintéző

E-mail: munkaugy@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

Szilágyi Petra
titkársági munkatárs
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

Bodnár Petra
pályázati és szociális munkatárs

E-mail: palyazat@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

Csizmár Emőke
munkaügyi ügyintéző

E-mail: munkaugy@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

Sinkáné Kiss Ágnes
szociális munkatárs

E-mail: sinkane@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

Csorba Lászlóné
civil szervezeteket segítő munkatárs

E-mail: keszlet@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001


Költségvetési és Vagyongazdálkodási Csoport

Petróné Vízkeleti Ágota
vezető-főtanácsos, gazdálkodási ügyintéző, csoportvezető

E-mail: gazdalkodas@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

Nagyné Bukovenszki Ágnes
főelőadó, gazdálkodási ügyintéző

E-mail: gazdalkodas@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

Kovács Georgina
tanácsos, gazdálkodási ügyintéző

E-mail: info@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

Taksás Irén
pénzügyi ügyintéző

E-mail: gazdalkodas@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

Kertész Réka
pénzügyi munkatárs

E-mail: gazdalkodas@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001

Urbánné Varga Andrea
főelőadó, adóügyi ügyintéző

E-mail: ado@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001


Közfoglalkoztatási ügyintézés

Cím: 3922 Taktaharkány, Honvéd u. 32.
Tel.: 
47/378-221
E-mail: kozmunka@taktaharkany.hu

Szabó Enikő
közfoglalkoztatási munkatárs


Kanalas Adrienn
közfoglalkoztatási munkatárs

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Cím: 3922 Taktaharkány, Béke u. 19.
Telefon: 47 / 578 – 047

KÖNYVTÁR

Cím: 3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8.
Telefon: 47 / 578 – 020; 47 / 578 - 021
E-mail: tharkany.konyvtar@citromail.hu
Könyvtáros: Pilián Delila
Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek: 12:00 – 18:00
Szombat: 8:00 – 12:00

TAKTAHARKÁNYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!Intezmenykereso/Intezmeny/Index/028829

Igazgató: Kalina Edina
Igazgatóhelyettes: Nógrádiné Szabó Csilla

Székhely: 3922 Taktaharkány, Megyaszói u. 1/A
Telefon: 47/378-362
E-mail: ovoda@taktaharkany.hu

Telephely: 3922 Taktaharkány, Iskola u. 18.
Telefon: 47/378-361 (óvodai rész), 47/578-039 (bölcsődei rész)

EGÉSZSÉGÜGY

I. számú háziorvosi praxis:

Háziorvos: dr. Kiss Gábor
címzetes főorvos, az általános orvostan, az üzemorvostan és az egészségbiztosítás szakorvosa, az OEP felülvéleményező főorvosa
Szakdolgozók: dr. Kiss Gáborné szakasszisztens, Bárány Tiborné körzeti ápoló
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 5.
Telefon: 47/378-550
Rendelési idő:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7:00–11:00
Szerda: 13:00–17:00

II. számú háziorvosi praxis:

Háziorvos: dr. Szikszai Elek Sándor
címzetes főorvos, az általános orvostan és az üzemorvostan szakorvosa
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 5.
Szakdolgozók: dr. Szikszai Elek Sándorné körzeti ápoló, szakasszisztens, Tóthné Oláh Mónika körzeti ápoló
Telefon: 47/378-544
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 7:00–11:00
Kedd: 13:30–17:30

Háziorvosi ügyelet
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51.
Telefon: 1830
Igénybe vehető: hétköznap 16 óra másnap reggel 8 óra között, hétvégén 0-24 órában.

Fogorvosi rendelő:

Rendel: dr. Spak Miklós fogorvos, a fog- és szájbetegségek szakorvosa, címzetes főorvos
Szakdolgozó: Madarász Orsolya fogászati asszisztens
Cím:
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 2.
Telefon: 47/378-404
Rendelési idő:
Hétfő: 11:00–19:00
Kedd:
6.00–14.00
Csütörtök: 11:00–19:00
Péntek: 7.00–13.00

Védőnői ellátás:

Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 7.
Tel.: 47/378-010
E-mail: vedonok@taktaharkany.hu


I. körzet: Pásztor-Patvaros Nikolett

II. körzet: Varga Eszter Anna

Fogadóóra: Hétfő–Csütörtök: 8:00–9:00

Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
Csütörtök: 9:00–11:30

Várandós tanácsadás:
Hétfő: 9:00–11:30

Iskolai tanácsadás: Péntek: 8:00–12:00

Fogadóóra: Hétfő–Csütörtök: 8:00–9:00

Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
Szerda: 9:00–11:30

Várandós tanácsadás:
Csütörtök: 12:00–14:00

Iskolai tanácsadás: Péntek: 8:00–12:00

Gyógyszertár:

Szent Mihály Gyógyszertár
Gyógyszertár vezető: dr. Harda Kristóf PfD szakgyógyszerész
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 5.
Telefon: 47/378-012
Nyitvatartás:
Hétfő,csütörtök, péntek: 7:30–16:00
Kedd, szerda: 7:30–17:00

TAKTAHARKÁNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT


Mb. igazgató: 
Filáné Bodó Erzsébet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családgondozók:
Kristófné Tóth Emese, Lamosné Szabó Melinda
Cím: 3922 Taktaharkány, Honvéd u. 32.
Telefon: 47/378-013
E-mail: szocszolg66@freemail.hu

Idősek Klubja
Vezető gondozó: Horváthné Ádám Szilvia
Cím: 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 38.
Telefon: 47/378-780

Idősek Otthona
Részlegvezető:
Kobolákné Kovács Eleonóra
Cím: 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 36.
Telefon: 47/378-006

Konyha és Étkezde
Élelmezésvezető:
Csizmár Béláné

Cím: 3922 Taktaharkány, Magtár u.17.
Telefon: 47/378-055

TAKTAHARKÁNYI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Igazgató: Vízkeletiné Juhász Judit
Igazgatóhelyettes: Bukovenszkiné Bodnár Éva

Cím: 3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8.
Telefon:
47/378-022
E-mail: taktaiskkvt@freemail.hu

Honlap: http://www.taktaisk.hu

 1.9 Szerv által alapított lapok

TAKTAHARKÁNY HONLAPJA

IMPRESSZUM

Kiadó, tartalomszerkesztő: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.
Telefon: 47/378-001
Fax: 47/378-014
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu
Web: http://www.taktaharkany.hu
Felelős kiadó: dr. Szemán Ákos polgármester


Webszerkesztő: Me-NET Kft.
Cím: 3516 Miskolc, Kőműves u.29.
Telefon: 46/555-344
E-mail:menet@menet.hu
Web:http://www.menet.hu
Ügyvezető: Mezővári Attila
Mobil:
70/295-88-59www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató