Falugazdász

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdásza: Kiss Gábor

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászának ügyfélfogadása

Ügyfélfogadás helye: Községháza
Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8.00–12.00

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara agrárigazgatási hatósági feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:

a) nyilvántartásba veszi a mezőgazdasági őstermelőket, melynek keretében kiadja, érvényesíti és visszavonja az őstermelői igazolványt,

b) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben, és az annak végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltaknak megfelelően felméri a mezőgazdasági káreseményt, és jogszabályokban valamint megállapodásban meghatározott adattartalommal jegyzőkönyvet állít ki,

c) közreműködik a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokban,

d) a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és szabályaira kiadott jogszabályban foglaltaknak megfelelően közreműködik a meg nem munkált termőföldterületek felmérésében, amely során információt szolgáltat a földművelésügyi hatóság számára,

e) ellátja a jogszabályban, illetve az egyéb szervezetekkel kötött megállapodásban meghatározottak szerinti feladatokat.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyéb agrárigazgatási feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:

a) folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a mezőgazdaságot érintő agrárpolitikai és kormányzati döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről,

b) technikai közreműködőként segítséget nyújt az agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben, valamint biztosítja a szükséges nyomtatványokat,

c) információ adásával, a szükséges nyomtatványok, illetve elektronikai segítségnyújtás biztosításával segíti a gazdálkodók egyes adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését,

d) ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat,

f) kérelemre igazolást ad ki a földművesekről és a mezőgazdasági termelőszervezetekről vezetett nyilvántartásba való bejegyezéshez szükséges, jogszabályban meghatározott feltétel fennállásáról.

 


www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató