Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztése Taktaharkányban

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00131
Kedvezményezett: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021. év 11. hó 01. nap.
Projekt összköltsége: 99.718.000,- Ft.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00131

Taktaharkány Község Önkormányzata a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága közreműködésével valósítja meg a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra benyújtott, és támogatást nyert pályázatát.
A község közigazgatási területén állóvizet nem tartunk nyilván, a nyílt vízelvezető árkok hivatottak megoldani a felszíni vizek elvezetését, de állapotuk változó képet mutat. A nyílt földmedrű árkok sok helyen feliszapolódtak, elgazosodtak, részben kezeletlenek, lefolyástalanok. Az út melletti árkoknál az átereszek hiányoznak, nincs meg az összefüggő, folyamatos felszíni vízelvezetés. A burkolt árkok állapota elfogadható, de van ahol alulméretettségük miatt nem képesek elvezetni a vízgyűjtő területről lefolyó vizeket. A település belterületi felszínivíz-elvezető rendszerét szinte kizárólag nyílt felszínű, zömében földmedrű, árkok és kisebb részben burkolt árkok alkotják, amelyek jelenleg csak részben képesek a burkolt felületekről összegyülekező felszíni vizek elvezetésére. Az útburkolatok, illetve egyéb burkolt felületek alatti átereszek legtöbbje hordalékkal, illetve különböző hulladékokkal eltömődött; az árokrendszer lejtésviszonya, illetve hidraulikai jellemzői a karbantartások hiánya miatt teljesen megváltozott, sok helyen ellenlejtések alakultak ki, ezáltal vízelvezető funkcióját nem tudja ellátni, a felszíni vizeket sok esetben pangó vízzé alakítja. Jelenleg a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék hatására a település csapadékvíz elvezető árkai megtelnek, lefolyástalanná válnak és nem képesek a leömlő vizet elvezetni, mivel a befogadók (árkok, patak) nem tudja fogadni a csapadékvizeket. Ennek hatására az árkokból kilépő víz magántulajdonú lakóingatlanokat veszélyeztet. A nagy mennyiségű csapadék megrongálta az utcákat, valamint a külterületi részekről nagy mennyiségű hordalékot, iszapot hozott magával és eltömítette az átereszeket. A korábbi években, illetve 2019. nyári hónapban bekövetkezett rendkívüli csapadékos időjárás miatt a település belterületén lévő befogadók (vízelvezető árkok, patak meder) az összegyülekező vizeket nem tudta károkozás nélkül elvezetni, így az ingatlanokat árvízzel veszélyeztette.

A nagyközség területi, domborzati elhelyezkedéséből adódóan több irányú csapadékvíz rendezési feladatot kell együttesen kezelnie. A magasan fekvő településrészeken a külterületi lejtőkről érkező, iszapelöntésekkel jelentkező külvizekkel szemben kell védekezni, illetve a belterületen összegyűlő csapadékvizek külterületi mezőgazdasági területekre áramlását kell megakadályozni. Az alsó mélyfekvésű részeken - ahol a talajvíz időszakonként a felszíntől megközelítőleg 50 cm-en állandósul – a településrészeket terhelő nagy intenzitású esők szabályozott vízelvezetése a legfőbb feladat, mert a beszivárgás a felszín közeli kőzetek telítettsége miatt minimális. Visszatérő probléma, hogy nagyobb esőzések alkalmával a meglévő rendszer nem tudja a szükséges mértékben betölteni funkcióját, a földmedrű árkok részben feliszapolódtak, a nagyobb lejtésű szakaszokon kimosódtak, az érintett útszakaszokon gyakori az iszapelöntés ami komoly károkat okoz az útban és veszélyezteti a közlekedést is Jelen helyzetben elsősorban nyílt vízelvezető árkok formájában és változó hatékonysággal működik a meglévő vízfolyás- és árok rendszer. Alapvetően javítani kellene az állapotukat, mélyiteni, betonelemekkel ellátni és ahol nincs ott kiépíteni a vizek kártételeinek csökkentése, valamint a vízhasználatok feltételeinek javítása és a jó ökológiai állapot elérése/fenntartása érdekében.

A projekt általános célja rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék-, illetve belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét. A projekt megvalósításával hozzájárul az ember által létrehozott települési infrastruktúra és az épített környezet védelméhez. Cél a Kazinczy utcában a csapadékvíz elvezető árok korszerűsítése, kialakítása, a belvízvédelmi rendszer fejlesztése

Épülő vízelvezető létesítmények: CS-1-0 jelű csatorna 830,0 m:

  • 830,0 fm KV-60/200 elemekkel burkolt árok, ebből 155,0 m KVF60 fedett kapubejáró, 30,0 m KVF60 fedett áteresz,
  • 10,0 m betonba rakott terméskő mederburkolat, 2,0 száraz kőszórás,
  • 1 db vasbeton hordalékfogó műtárgy.
  • Befogadó: meglévő burkolt levezető árokhoz, lásd: részletes helyszínrajz.
  • A tervben feltüntett előregyártott vasbeton elemek, termék típus javasolt ezzel műszakilag egyenértékű alkalmazási engedéllyel rendelkező is tervezhető, beépíthető.

 


Vissza a pályázatokhoz


www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató