Közérdekű adatok-Szervezeti,személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat,
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
1.8 Szerv által alapított közalapítványok
1.9 Szerv által alapított lapok
1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4.
Tel./fax: 47/378-001, 47/378-003
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu

Választási eredmények

Dr. Szemán Ákos polgármester
Vámosi László alpolgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Dr. Szemán Ákos polgármester
Vámosi László alpolgármester
Dojcsák Barna képviselő
Dr. Kiss Gábor képviselő
Nagy Attiláné képviselő
Nemes Dezső képviselő
Dr. Szikszai Elek Sándor képviselő


Költségvetési és Szociális Bizottság
Nagy Attiláné elnök
Dojcsák Barna tag
Dr. Kiss Gábor tag
Nemes Dezső tag
Dr. Szikszai Elek Sándor tag

Tanácsnokok

Dr. Kiss Gábor
Dr. Szikszai Elek Sándor


Taktaharkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Bóni György elnök
Horváth Zoltán elnökhelyettes
Horváth Sándor képviselő

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.
Tel.: 47/378-001, 47/378-003
Fax: 114 mellék
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu

Ügyintézők ügyfélfogadása:
Hétfő: 8:00–12:00
Szerda: 7:30–12.00 és 13:00–17:00
Péntek: 8:00–12:00

A polgármester és a jegyző ügyfélfogadása:
Minden hónap első szerdája: 15:00–17.00, ezen túl bejelentkezés alapján előre egyeztetett időpontban.

POLGÁRMESTER
Dr. Szemán Ákos
E-mail: polgarmester@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 101 mellék

ALPOLGÁRMESTER
Vámosi László

JEGYZŐ
Dr. Béni Gyula
E-mail: jegyzo@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 101 mellék


Igazgatási és Ügyviteli Csoport

Filáné Bodó Erzsébet
főtanácsos, szociális és gyámügyi ügyintéző, csoportvezető
E-mail: szocialis@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 105 mellék

Juhászné Lengyel Krisztina
főtanácsos, anyakönyvvezető, népesség-nyilvántartási ügyintéző

E-mail: nepesseg@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 111 mellék

Túrócziné Szabó Zsuzsanna
vezető-főtanácsos, munkaügyi ügyintéző

E-mail: munkaugy@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 106 mellék

Szilágyi Petra
titkársági munkatárs
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 101 mellék

Bodnár Petra
pályázati és szociális munkatárs

E-mail: palyazat@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 105 mellék

Csizmár Emőke
munkaügyi ügyintéző

E-mail: munkaugy@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 107 mellék

Sinkáné Kiss Ágnes
szociális munkatárs

E-mail: sinkane@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 105 mellék

Csorba Lászlóné
civil szervezeteket segítő munkatárs

E-mail: keszlet@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 107 mellék

Kobolák Anna
közösségi együttélési ügyek munkatársa

E-mail: keszlet@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 107 mellék


Költségvetési és Vagyongazdálkodási Csoport

Petróné Vízkeleti Ágota
vezető-főtanácsos, gazdálkodási ügyintéző, csoportvezető

E-mail: gazdalkodas@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 110 mellék

Nagyné Bukovenszki Ágnes
főelőadó, gazdálkodási ügyintéző

E-mail: gazdalkodas@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 109 mellék

Kovács Georgina
tanácsos, gazdálkodási ügyintéző

E-mail: info@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 109 mellék

Taksás Irén
pénzügyi ügyintéző

E-mail: gazdalkodas@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 109 mellék

Kertész Réka
pénzügyi munkatárs

E-mail: gazdalkodas@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 109 mellék

Urbánné Varga Andrea
főelőadó, adóügyi ügyintéző

E-mail: ado@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 112 mellék

Urbán Bence
készlet-nyilvántartási munkatárs

E-mail: ado@taktaharkany.hu
Tel.: (47) 378-001 / 112 mellék


Közfoglalkoztatási ügyintézés

Cím: 3922 Taktaharkány, Honvéd u. 32.
Tel.: 
47/378-221
E-mail: kozmunka@taktaharkany.hu

Szabó Enikő
közfoglalkoztatási munkatárs


Kanalas Adrienn
közfoglalkoztatási munkatárs

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Cím: 3922 Taktaharkány, Béke u. 19.
Kulturális referens:Kovács Bernadett

Telefon: 47 / 578 – 047

KÖNYVTÁR

Cím: 3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8.
Telefon: 47 / 578 – 020; 47 / 578 - 021
E-mail: tharkany.konyvtar@citromail.hu
Könyvtáros: Pilián Delila
Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek: 12:00 – 18:00
Szombat: 8:00 – 12:00

TAKTAHARKÁNYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!Intezmenykereso/Intezmeny/Index/028829

Óvodavezető: Kisné Lovas Ilona
Óvodavezető-helyettes: Nemes Sándor Csabáné

Székhely: 3922 Taktaharkány, Megyaszói u. 1/A
Telefon: 47/378-362
E-mail: ovoda@taktaharkany.hu

Telephely: 3922 Taktaharkány, Iskola u. 18.
Telefon: 47/378-361 (óvodai rész), 47/578-039 (bölcsődei rész)

EGÉSZSÉGÜGY

I. számú háziorvosi praxis:

Háziorvos: dr. Kiss Gábor
címzetes főorvos, az általános orvostan, az üzemorvostan és az egészségbiztosítás szakorvosa, az OEP felülvéleményező főorvosa
Szakdolgozók: dr. Kiss Gáborné szakasszisztens, Bárány Tiborné körzeti ápoló
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 5.
Telefon: 47/378-550
Rendelési idő:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 7:00–11:00
Szerda: 13:00–17:00

II. számú háziorvosi praxis:

Háziorvos: dr. Szikszai Elek Sándor
címzetes főorvos, az általános orvostan és az üzemorvostan szakorvosa
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 5.
Szakdolgozók: dr. Szikszai Elek Sándorné körzeti ápoló, szakasszisztens, Tóthné Oláh Mónika körzeti ápoló
Telefon: 47/378-544
Rendelési idő:
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 7:00–11:00
Kedd: 13:30–17:30

Háziorvosi ügyelet

Ügyeletvezető: dr. Kiss Gábor
Cím: 3565 Tiszalúc, Alkotmány u. 29.
Telefon: 46/398-337, 20/990-5844

Fogorvosi rendelő:

Rendel: dr. Spak Miklós fogorvos, a fog- és szájbetegségek szakorvosa, címzetes főorvos
Szakdolgozó: Madarász Orsolya fogászati asszisztens
Cím:
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 2.
Telefon: 47/378-404
Rendelési idő:
Hétfő: 11:00–19:00
Kedd:
6.00–14.00
Csütörtök: 11:00–19:00
Péntek: 7.00–13.00

Védőnői ellátás:

Védőnők: Müller Erika Tünde
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 5.
Telefon: 47/378-010
E-mail: vedono@taktaharkany.hu

I. körzet:Patvaros Nikolett II. körzet: Müller Erika Tünde
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
Kedd: 9:00-11:30
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
Szerda: 9:00-11:30
Várandós tanácsadás:
Csütörtök: 12:00-14.00
Várandós tanácsadás:
Hétfő: 9:00-11:30
Iskolai tanácsadás napja:
Kedd: 8:00-12:00

Gyógyszertár:

Szent Mihály Gyógyszertár
Gyógyszertárvezető: dr. Spak Éva szakgyógyszerész
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 1/B
Telefon: 47/378-012
Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 7:30–16:00
Péntek: 7:30–13:30

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT


Intézményvezető: Kristófné Tóth Emese

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családgondozók:
Kristófné Tóth Emese, Lamosné Szabó Melinda
Cím: 3922 Taktaharkány, Honvéd u. 32.
Telefon: 47/378-013
E-mail: szocszolg66@freemail.hu

Idősek Klubja

Vezető gondozó: Horváthné Ádám Szilvia
Cím: 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 38.
Telefon: 47/578-013

Konyha

Élelmezésvezető: Lajcsák Istvánné
Cím: 3922 Taktaharkány, Magtár u. 17.
Telefon: 47/378-055

TAKTAHARKÁNYI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Mb. igazgató: Vízkeletiné Juhász Judit
Mb. igazgatóhelyettesek:

Bukovenszkiné Bodnár Éva
Szabó Mónika

Cím: 3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 8.
Telefon:
47/378-022
E-mail: taktaiskkvt@freemail.hu

Honlap: http://www.taktaisk.hu

 1.9 Szerv által alapított lapok

TAKTAHARKÁNY HONLAPJA

IMPRESSZUM

Kiadó, tartalomszerkesztő: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
Cím: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.
Telefon: 47/378-001
Fax: 47/378-014
E-mail: hivatal@taktaharkany.hu
Web: http://www.taktaharkany.hu
Felelős kiadó: dr. Szemán Ákos polgármester


Webszerkesztő: Me-NET Kft.
Cím: 3516 Miskolc, Felhő utca 7 sz.
Telefon: 46/555-344
E-mail:menet@menet.hu
Web:http://www.menet.hu
Ügyvezető: Mezővári Attila
Mobil:
70/295-88-59www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

© 2014-2020 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.