Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért -
A Taktaköz gyermekeiért

A projekt megnevezése:
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – A Taktaköz gyermekeiért
Támogatás összege: 23.634.983 Ft
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00220
A projekt kezdete: 2018. 03. 01.
A projekt befejezése: 2020. 08. 31.

2017. április 1-től 2019. szeptember 30 között megvalósuló projekttel Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat célja elősegíteni a bevont gyermekek és fiatalok személyiségfejlődését, képességeik kibontakoztatását, önbizalmuk növelését. Fejlődik a gyerekek kreativitása, kapcsolatteremtő-, önkifejező-, problémamegoldó és konfliktuskezelési képességük. A projekt megvalósítása során hozzájárulunk az előítéletesség csökkentéséhez, a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez. A projektben együttműködő intézmények közötti kapcsolatok megerősödnek, a köznevelésben és közoktatásban résztvevő gyermekek tudásának és készségeik fejlesztése érdekében. A projekt megvalósítója az a partnerei közösen lépnek fel az előítéletesség csökkentéséért. Közvetlen célunk: 11 programelem megvalósításával a bevont 150 fő kompetenciafejlesztése valósul meg, a családi napok megrendezésével, mely az Intézmény tanulói és pedagógusai mellett a szülők, családtagok számára is elérhetőek lesznek, alkalmanként további 100 főt kívánunk elérni. Megszólítjuk emellett a helyi Óvoda 7 éven aluli kisgyermekeit is. Hosszú távú célunk az, hogy megvalósul a térségben élő gyermekek kompetenciafejlesztése, az „Életre nevelés”, az egyéni képességek, készségek személyre szabott fejlesztése. Tanulóink a projektnek köszönhetően tudatosabban figyelnek majd az egészséges életmódra, arra, hogy óvják a környezetüket. Kevesebb konfliktusuk lesz és tudatosabban tervezik majd meg a jövőjüket. A szakkörökön elsajátított ismeretekkel több esélyük lesz a sikeres továbbtanulásra. A kompetencia-felméréseink eredménye javul. A szülők motiválásával, bevonásával a közösségi programokba pedig a motiváló, támogató családi légkör kialakulását kívánjuk elérni. Az elsődleges célcsoportunk a köznevelésben résztvevő 7-24 éves gyermekek és tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők, összesen 150 fő. Ezen kívül megszólítjuk az óvodásokat és az iskolás gyermekek szüleit, családját is. A bevont hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és gyermekek aránya az összesen bevont tanulók 30%-át teszik ki, melynek igazolása a nevelési- oktatási intézmény adatszolgáltatása alapján állítható össze.
Együttműködő partnereink:
1. Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola
2. Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda- Bölcsőde
3. Kölcsey Ferenc Középiskola Taktaharkányi Tagintézmény
4. Monoki Kossuth Lajos Általános Iskola
5. Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola
6. Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola
A beiskolázási körzetekben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete nem tér el egymástól, mind nagyon hátrányos szociális, gazdasági, társadalmi környezetben él, ezért nevelő és oktató munka ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül is segítenünk kell a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a jó képességű gyermekek fejlesztését is. Projektünkben a különböző szolgáltatások beépítésekor a gyermekek és a pedagógusok terveit tartottuk szem előtt. A projekt tevékenységei tudatos tervezési folyamat eredményei, melyben a gyermekek igényeit, a helyi és intézményi fejlesztési terveket is szem előtt tartva, a tanári kar és a tankerület elképzelései valósulhatnak meg. A projekt hosszú távon hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenéséhez, elősegíti a köznevelés eredményességét a formális és nem formális tanulási alkalmakkal. A kialakított partnerség hosszú távon is fenntarthatóvá válik, így nem csak az adott időszakban ide járó gyermekek profitálnak a projektből, hanem a későbbi generáció tagjai is!


www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

© 2014-2018 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.