Bölcsőde fejlesztése Taktaharkányban
Kedvezményezett:
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe: Bölcsőde fejlesztése Taktaharkányban
Támogatás összege: 173.768.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. december 31.
A projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00097

Projekt bemutatása:
A projekt célja új bölcsődei férőhelyek létesítése Taktaharkányban.

Településünk lakossága a KSH 2021.-i adatbázisa alapján 3.607 fő. A lakosságon belül a 3 éven aluliak létszáma az utóbbi években 100 fő felett alakul (2020/2021: 129 fő). Mindezek (a védőnői statisztikák, illetve igényfelmérések alapján) maximális kapacitás kihasználtságot feltételeznek az új egycsoportszobás bölcsődei egységünknek.
A gyermekek elhelyezését megtestesítő igények mellett további célként fogalmazhatjuk meg a lakosok – különösen a nők - foglalkoztatásának elősegítését az életminőségük javítását, családbarát, munkába állását segítő környezet kialakítását is. A szükséges humán kapacitás településünkön biztosított.

A projekt eredményeként a meglévő óvodánk bővítéseként azzal egy egységet képezve kívánjuk felépíteni új beruházás keretében bölcsődénket, mert a településünkön nem áll rendelkezésre üresen álló, ezen funkció ellátására alkalmassá tehető épület. A tervezett épület paramétereit egy csoportszobás 14 férőhelyes igények alapján készítjük az LTK BMTK2021_04 számú tervének adaptálásával.
A Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde többcélú intézményünk a 3922 Taktaharkány, Megyaszói utca 1/a. (hrsz.: 282/2) alatt működik. Székhelyen megtalálható jelenlegi épület 2 óvodai csoportnak ad helyet. A székhelyünk további fejlesztésének, bővítésének gátat szabott a terület beépíthetősége, mely elérte korlátait. Így a szükségessé vált bölcsődei csoportszoba és kiegészítő helyiségek kialakítása új területek bevonását tette szükségessé. Ennek érdekében a szomszédos telkekből vásároltunk meg területeket. A 282/2 hrsz-ú a fejlesztésnek helyet adó ingatlan az önkormányzatunk tulajdonában van. A Lechner Tudásközpont Kft. mintatervét - egy csoportszobás 14 férőhelyes igények alapján – kívánjuk a helyi viszonyokhoz adaptálni.

A betervezett eszközök a gondozási-nevelési programunkkal összhangban került összeállításra. A potenciális igénybe vevők számát figyelembe véve kívánunk élni az alapfeladatokon túli szolgáltatásokkal, úgymint a játszócsoport, időszakos gyermekcsoport lehetőségének biztosításával.

A fejlesztésünk eredményeként egy új, helyi igényeken alapuló, szakmai előírásokat messzemenőkig figyelembe vevő, új csoportszobát kívánunk életre hívni. A projekt keretében új - a mai igényeket kielégítő, korszerű, energiahatékony - építés valósul meg, melyet többségében természetes anyagokból készült eszköz- ill. informatikai eszközbeszerzés, továbbá külső tér (játszóterület) fejlesztés egészít ki. Megtörténik a teljes körű akadálymentesítés és a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása egyaránt.

A projekt előkészítése során számoltunk a tervezői munkával, valamint az előkészítő tanulmányok munkálataival, a megvalósítás során pedig a folyamatos projektmenedzsmenttel, a beszerzésekhez kötődően a közbeszerzési szakértő és a műszaki ellenőr tevékenységgel.

Helyi szükségleteken alapuló tevékenységeket kívánunk megvalósítani. Betartjuk a projektre vonatkozó esélyegyenlőségi jogszabályokat. A projektünk az integrált megvalósítás kapcsán kapcsolódni kíván az ESZA fejlesztésekhez. A bölcsőde hasznos alapterülete minimum 3 nm gyermekenként. Eszközlistánk az előírások szerint került összeállításra.

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., Lechner Nonprofit Kft. folyamatosan segíti a pályázatunkat és majdani megvalósítását is. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeinken, kommunikációnkban és viselkedésében az esélyegyenlőségi szempontokat maximálisan betartjuk.

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez és a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak. Kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A beruházás költséghatékony módon, reálisan és takarékos költségvetéssel tervezett.

A beruházás az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének, valamint Magyarország Kormányának támogatásával valósul meg.

 


www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató