Főoldal / Hírek


MAJÁLIS
2019. április 26.
A képekre kattintva a plakátok nagyobban is letölthetők!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2019. április 23.
A MÁJUS 1-JEI ÜNNEPHEZ KAPCSOLÓDÓ NYITVATARTÁSI ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND.További részletek letölthetők * JPG

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2019. április 10.
A HÚSVÉTI ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ NYITVATARTÁSI ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND.További részletek letölthetők * JPG

Meghívó
2019. április 10..

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2019. április 15-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf


Hálaadó istentisztelet
2019. április 9.

A Kormány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 47millió forinttal támogatta a református templom felújítását. Ennek kapcsán tartottak hálaadó istentiszteletet 2019. március 31-én. Igét hirdetett Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. Az ige a Zsoltárok könyvéből, a 127. zsoltárból való volt: „Zarándokének. Salamoné. Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.”

Az istentiszteleten szolgált és az ünnepi alkalmat vezette Mészáros István, a Zempléni Református Egyházmegye esperese. Bíró Mirjam énekkel, Bukovenszki Liza verssel szolgált. Fodorné Mészáros Klára lelkipásztor beszámolt a felújítás menetéről, a templom történetéről. Elmondta, hogy a templom 1793-1806 között épült nehéz körülmények között. A közelmúlt felújításai közül kiemelte, hogy 1993-ban egy hétéves felújítási időszak zárult le saját erőből, majd 2001-ben a Kormány 7 millió forintos támogatásával külső felújítás valósult meg. A most lezárult beruházás új tetőt, új nyílászárókat, napelemeket, ülésfűtést, falfestést jelentett, a gyülekezet adományaiból pedig új csillárok készültek a templomba. A templom felújítása mellett a parókián is felújítás történt, új tető, új nyílászáró és padlófelújítás valósult meg 15 millió forintos kormányzati támogatásból. Köszönetet mondott Csomós József püspöknek, hogy az Egyházkerület az utófinanszírozott pályázatra kamatmentes kölcsönt biztosított, megköszönte a kivitelezők munkáját, a Presbitérium segítségét, köszönetet mondott dr. Szemán Ákos polgármesternek, aki elindítója volt a pályázatnak és mindenben segítette a beruházást. A részt vevőket köszöntötte Bajusz János, az egyházmegye gondnoka. A környékbeli települések lelkipásztorai – dr. Szemánné Görög Marianna, Vass-Nógrádi Béla, Nagy Károly, Nagyné Szilágyi Andrea, Mácsiné Varga Gyöngyi, dr. Börzsönyi József, dr. Börzsönyi Józsefné, Czetőné Hegedűs Aranka, Burkus Bernadett – egy-egy igével köszöntötték a gyülekezetet. Koncz Ferenc országgyűlési képviselő gratulált az egyházközségnek és felidézte a 2001. évi felújítást, amikor már képviselőként segíthette a gyülekezetet. Örömét fejezte ki, hogy a munkálatok sikeresen megtörténtek, a kivitelezők jó munkát végeztek. Dr. Szemán Ákos polgármester elmondta, hogy 2016-ban kezdetek gondolkozni arról, hogy a pályázat segítségével felújíthatják a templomot. Akkor még Fodor József megboldogult lelkipásztorral együtt készítették a terveket. A település lakossága nevében, hiszen minden taktaharkányi a sajátjának tekinti a templomot, megköszönte mindenkinek a segítséget, bármit, amit nyújtott a beruházások sikeréért. Megköszönte Fodorné Mészáros Klára lelkipásztor, Nagy Attila gondnok és a presbitertársak munkáját, a gyülekezeti tagok munkáját és türelmét, a kivitelező Molnár Lajos és munkatársai szép munkáját. Megköszönte a Képviselő-testületnek azt, hogy támogatják abban, hogy az egyházakat segíti az Önkormányzat, hiszen ehhez a beruházáshoz is adtak különféle segítséget. Elmondta, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy az Úr Isten indította arra a Kormányt, hogy támogassa az egyházakat és tette alkalmassá őket is, hogy megvalósítsák a felújításokat. Felszólalását azzal zárta, hogy egyedül Istené a dicsőség. A hálaadó alkalom végén Nagy Attila gondnok meghívta a gyülekezetet a Művelődési Házba az Önkormányzat és a Gyülekezet közös fogadására.

A hálaadó istentiszteleten több, mint 160 fő vett részt, meghívott vendégként jelen volt Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és dr. Ináncsi Tünde járási hivatalvezető, valamint a kivitelezésben részt vevő vállalkozók.


Meghívó
2019. április 09.
A képre kattintva a meghívó nagyobban is olvasható!

Meghívó
2019. március 29.

Tisztelt Taktaharkányiak!

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 5-én (pénteken) 17.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom a település lakosságát! További részletek letölthetők *pdf


FELHÍVÁS
2019. március 29.

Legeltetési tilalom és ebzárlat elrendelése További részletek letölthetők *pdf


TÁJÉKOZTATÓ-ÚTRAVALÓ
2019. március 20.
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is olvashatók!

Archívum: 2019|2018|2017|2016|2015|2014


www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

© 2014-2018 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.