Főoldal / Hírek


VÉRADÁS
2020. szeptember 21.Meghívó
2020. szeptember 18.


Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését 2020. szeptember 21-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
a Községháza tanácstermébe összehívom.
Meghívó letölthető.*pdf


AGRÁRCENZUS 2020
2020. szeptember 16.Tájékoztatás
2020. szeptember 08.Tanévkezdési célú települési támogatás
2020. szeptember 02.Tanulmányi ösztöndíj pályázat
2020. szeptember 02..Meghívó
2020. augusztus 30.Meghívó
2020. augusztus 26.


Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel
a Községháza tanácstermébe összehívom.
Meghívó letölthető.*pdf


Augusztus 20. Taktaharkányban
2020. augusztus 21.


Képgaléria

Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére tartott nemzeti ünnepünk alkalmából ökumenikus istentiszteleten gyűltek össze a hívők a református templomban. Igét hirdetett Fodorné Mészáros Klára lelkipásztor, majd Szarvas Péter római katolikus plébános, érdemes esperes mondta el ünnepi gondolatait, majd mindketten megáldották az új kenyeret.

Az igei szolgálat után a Taktaharkányi Községi Kórus szolgálata következett.

Az ökumenikus istentiszteletet a Szent István-szobor koszorúzási ünnepsége követte. A megemlékezőket köszöntötte Dojcsák Barna önkormányzata képviselő, koszorút helyeztek el az Önkormányzat nevében dr. Szemán Ákos polgármester, dr. Béni Gyula jegyző, Dojcsák Barna és Nagy Attiláné képviselők. A koszorúzást követően a Taktaharkány Népdalkör ünnepi műsorát hallgathatták meg a részt vevők. A Népdalkör vezetője: Bárány Zoltán.

Az ünnepség a Művelődési Házban folytatódott. „Mert kell egy ország” címmel ünnepi műsort adtak Domokos László, Dézsenyi Zsófia és Czető Ádám színművészek.

Majd dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte a részt vevőket. Elmondta, hogy a nap egyrészt államalapításunk ünnepe, másrészt pedig hét középületünk energetikai korszerűsítését célzó 220 millió Ft-os pályázatunk befejezését is ünnepeljük és ezáltal használatba vesszük a Művelődési Házat és az új Könyvtárat.

Rögös út vezetett idáig, hiszen az úgynevezett kulturális településrész kialakítását még 2015-ben kezdtük el azzal, hogy megvásároltuk a szemben levő házat és parkolót alakítottunk ki a helyén, 2016-17-ben rendbe tettük a Tájházat, majd 2018-ban szobrot állítottunk településünk egykori lakója, Gárdonyi Géza emlékére miniszteri támogatásból. A kulturális épületek kialakítása pedig most valósulhatott meg. Több irányból kellett pénzügyi forrásokat ide csatornáznunk. Többek között a már említett energetikai pályázat, másrészt a Művelődési Ház esetén a Magyar Falu Program pályázata, a Könyvtár esetén a Nemzeti Kulturális Alap berendezési pályázata és természetesen a közfoglalkoztatási programokat. Ezek mind-mind kormányzati támogatások, amelyek eredményeként ma egy felújított Művelődési Háznak örülhetünk. Újdonság, hogy a mellékhelyiségeket ezen túl a főbejárat mellett keressék, a színpad mögött két zuhanyzóval felszerelt öltözőt, a kisterem mellett pedig egy kis mosogató konyhát alakítottunk ki. A termekben ingyen internet is elérhető. Újak a nyílászárók, a székek és a függönyök. Így az 1938-ban a Hangya Szövetkezet Népházának államsegélyből épült kultúrházunk 2003 után újra a Széchenyi Terv segítségével újulhatott meg.

A Könyvtár épületében helyezték el a könyvtári helyiségeket, olvasótermet, raktárat, mellékhelyiségeket, konyhát és a művelődésszervező irodáját is, így bár mindkét épületet szigeteltük és napelemmel láttuk el, de télen a Művelődési Házat csak temperálni szeretnék és csak rendezvényekre felfűteni. Ez a lépés a kultúrával foglalkozó kollégák együttműködését is elősegíti.

Elmondta, hogy a település első könyvtára 1899-ben alakult meg a mai református gyülekezeti házban, akkori iskolában 21 fő adakozásából. Az induló könyvállomány 66 kötet volt. Ma több, mint 9000 kötettel rendelkezünk és a tudomány széles tárházát hordozza az internet is, mely szintén elérhető a Könyvtár számítógépein egy modern, szép, tágas és világos épületben.

Megköszönte mindenkinek, aki részt vett a munkában. Képviselőtársai támogatását, jegyző úr és a hivatali munkatársaknak a pályázatok gondozását, a kivitelező cég vezetőjének, Molnár Lajosnak és csapatának az igényes munkát, Nyikes Tibor mérnök úrnak a terveket és az önkormányzati dolgozók munkáját. Megköszönte Magyarország Kormányának a jelentős támogatást. Végezetül megköszönte néhai Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úrnak is a támogató közreműködését.

Köszönte a jó Istennek, hogy megadta nekünk azt, hogy így itt lehettek. A zsoltárok könyvéből tudjuk, hogy „Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” Kiemelte, hogy nem felejthetjük el, hogy Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség.

A köszöntő után dr. Fülöp Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkárának ünnepi beszédét hallgathatták meg a jelen levők, aki megemlékezett Szent Istvánról, majd kiemelte, hogy komoly összegből újulhatott meg az 1938-ban épült Művelődési Ház és az 1899-es múltra visszatekintő Könyvtár. A két kulturális épület a későbbiekben koncentráltan, egymáshoz közel nyújtja a kulturális közszolgáltatásokat.

A beszéd után Rontó Rózsa Margaréta pedagógus Pósa Lajos Magyar vagyok című versét szavalta el.

Az ünnepség folytatásaként kitüntetések, elismerések átadása következett.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2020. határozatával Taktaharkány háziorvosi alapellátása keretén belül 45 éven át folytatott tartósan magas színvonalú tevékenységének, valamint Taktaharkány közéletében három évtizeden keresztül végzett áldozatos munkássága elismeréséül díszpolgári címet adományoz dr. Szikszai Elek Sándor úr, az általános orvostan és az üzemorvostan szakorvosa, címzetes főorvos, önkormányzati képviselő, volt alpolgármester részére.

A méltatásban elhangzott, hogy dr. Szikszai Elek Sándor 1948. január 7-én született Tiszalúcon. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban tett érettségi vizsgát. Ezt követően került a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, ahol 1974-ben szerzett általános orvosi diplomát.

Frissdiplomásként, 1974-ben Ragályon dolgozott egy évig körzeti orvosként. 1975. május 1-ével került Taktaharkányba, ahol azóta lát el háziorvosi feladatokat. 1983-ban lett az általános orvostan, 1997-ben az üzemorvostan szakorvosa. Később jogosult lett a címzetes főorvosi cím használatára.

1972-ben kötött házasságot Galkó Vilmával, aki azon túl, hogy 48 éve hűséges házastársa, a háziorvosi rendelőben ellátja a körzeti ápolói és szakasszisztensi feladatokat is. Két gyermekük született, 1974-ben Zsuzsa, majd 1977-ben Hajnalka. 2019 óta egy unokája van, Bence.

Több, mint két évtizeden át volt a Magyar Vöröskereszt helyi elnöke, illetve ügyeletvezető orvos.

1990 óta önkormányzati képviselő Taktaharkányban. 1991 és 1994, 2006 és 2014 között alpolgármesteri megbízatást is betöltött, valamint 1991 decemberétől 1992 júniusáig alpolgármesterként Taktaharkány polgármesteri feladatait is ellátta. Időközben volt bizottsági elnök is. Közéleti szerepvállalásával is igyekszik a polgárokért tenni a nagyközség fejlődésének előmozdítása, a polgárok boldogulásának elősegítése érdekében, emellett támogatja a település civil szervezeteit. 2019-től szociális ügyekért felelős tanácsnok.

Igyekszik a betegekért mindent megtenni. Munkájára a lelkiismeretesség, elkötelezettség jellemző. A továbbképzéséken való részvételek során az új ismeretek megszerzésére törekszik. Taktaharkány és a térség köztiszteletben álló polgára.

Református vallású, keresztyén ember.

Főorvos urat az emberi erőforrások minisztere 2017-ben a Pro Sanitate Díjjal tüntette ki.

A díszpolgári címről szóló oklevelet és egy hollóházi vázát dr. Szemán Ákos polgármester és dr. Béni Gyula jegyző adta át.

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 40 éven keresztül végzett magas színvonalú pedagógusi munkájáért és a Taktaharkány közösségei érdekében végzett közéleti tevékenységéért Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz Nagy Attiláné nyugalmazott tanító részére.

A méltatásban elhangzott, hogy Nagy Attiláné Bukovenszki Katalin 1958. október 7-én született Szerencsen, férjezett, egy gyermeke van.

Általános iskolába Taktaharkányba járt, majd 1977-ben érettségizett a szerencsi Bocskai István Gimnázium gyors- és gépíró tagozatán.

1981-ben szerzett diplomát tanító szakon népművelés–rajz szakkollégiumon a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán.

1999-ben felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens végzettséget szerzett.

2003-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatás-vezetői szakvizsgát tett.

Az előzőeken túl 1992-ben a Tolnai-módszer Heurisztikus olvasás–írástanítás haladó tanfolyamát végezte el, majd 1994-ben sakkoktatói képesítést szerzett.

Pályáját 1977-ben kezdte a Miskolci Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalatnál.

1980 és 2019 között volt a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola tanítója. Tanítói pályáján legtöbbször osztályfőnökként dolgozott, volt a Diákönkormányzat patronáló pedagógusa, 1992-től sakkoktató és a Tolnai-féle program szaktanácsadója. A Tolnai-féle matematika tankönyv szerkesztésében vett részt. Minisztériumi felkérésre egy matematika program elemzési munkájában is közreműködött.

Szaktanácsadóként módszertani előadásokat tartott Budapesten, Miskolcon, Szegeden, Kisterenyén és a felvidéki Nyitrán.

Jótékonysági bálok, nyári táborok szervezője és támogatója volt.

2006-ban zenetanár gyermekével megalakították a Taktaharkány Községi Kórust, melynek oszlopos tagja és támogatója. Rendezvényeik megszervezésében, lebonyolításában és koordinálásában bizonyítja aktivitását.

2016-ban polgármesteri kezdeményezésre a taktaharkányi Tájház felújításának lebonyolítását segítette a Múzeumok Éjszakája rendezvényre.

1994-től egy ciklus kivételével önkormányzati képviselő Taktaharkányban. A 22 év képviselőség alatt volt a Jogi és Ügyrendi Bizottság, majd két cikluson keresztül a Szociális Bizottság elnöke. 2019-től a Költségvetési és Szociális Bizottság elnöke.

A Miniszteri Elismerő Oklevelet dr. Fülöp Péter helyettes államtitkár adta át, virággal gratulált dr. Szemán Ákos polgármester.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2020. határozatával Taktaharkány fogorvosi alapellátásban három éven át folytatott színvonalas munkavégzéséért Elismerő Oklevelet adományoz dr. Spak Miklós a fog- és szájbetegségek szakorvosa, címzetes főorvos részére.

Az oklevelet dr. Szemán Ákos polgármester és dr. Béni Gyula jegyző adta át.

Taktaharkány nagyközség polgármestere tartósan magas színvonalú köztisztviselői munkája és közösségi szerepvállalása elismeréseként Polgármesteri Dicséretben részesíti Filáné Bodó Erzsébetet, a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal főtanácsosát, szociális és gyámügyi ügyintézőjét, csoportvezetőjét.

Az oklevelet dr. Szemán Ákos polgármester adta át, virággal gratulált dr. Béni Gyula jegyző adta át.

Az ünnepség után a Könyvtárban Zágonyiné Szarvas Beatrix, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese egy festményt adott át dr. Szemán Ákos polgármesternek, mely a Könyvtár olvasótermében kerül majd a falra.MEGHÍVÓ
2020. augusztus 14ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
2020. augusztus 18.


Képgaléria

A Zempléni Fesztivál taktaharkányi rendezvényét 2020. augusztus 15-én hallgathatták meg az érdeklődők a felújított Művelődési Ház első rendezvényeként. A fellépő a Budafoki Dohnányi Zenekar fúvósötöse (Villányi Péter – oboa, Sándor Balázs – klarinét, Kotroczó Szabolcs – fagott, Börzsönyi Máté – kürt, Bánki Berta – fuvola) volt, akik ilyen formában Taktaharkányban adtak először hangversenyt Könnyed fúvós kamarazene címmel.

A rendezvény kezdetén dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte a részt vevőket és kiemelte, hogy a Zempléni Fesztiválhoz való újra csatlakozásunk óta ez a negyedik koncert Taktaharkányban, mely a nyugati kapuja a rendezvénysorozatnak. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánt.

A fellépők a következő műveket adták elő:

Wolfgang Amadeus Mozart: F-dúr Andante
Franz Danzi: g-moll fúvósötös
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok
Bartók Béla: Parasztdalok (Kesztler Lőrinc átirata)
Bartók Béla: Román népi táncok (Bánki Berta átirata)

Megtiszteltetés volt a sajtó érdeklődése is, hiszen a helyszínen forgatott a Zemplén Televízió.


ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
2020. augusztus 14Testvér-települési megállapodás
2020. augusztus 12


Képgaléria

2020. július 14-én testvér-települési megállapodást kötött egymással a kárpátaljai Salánk Község Önkormányzata és Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata.

A testvér-települési kapcsolat létesítését és az együttműködés kialakítását – az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva – az a cél vezérli, hogy polgáraink és közösségeink kölcsönösen megismerjék településeink és azok környezeti, természeti és kulturális értékeit, hagyományait.

Szándékunk, hogy a két település polgárai – a fentiek szellemében – ápolják a személyes kapcsolatokat, a települések önkormányzati testületei pedig aktív közreműködésükkel segítsék a kölcsönös megvalósítást.

A megállapodást a polgármesterek, Alyohin Viktor és dr. Szemán Ákos írták alá Taktaharkányban, mellyel megerősítették a Salánkon, 2020. február 26-án aláírt szándéknyilatkozatot. Ezt követően a vendéglátók körülvezették a salánki delegáció tagjait Taktaharkányban.


www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2020 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.