Főoldal / Hírek


Október 23. Taktaharkányban
2020. október 24.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére szervezett koszorúzási megemlékezést az 1956-os emlékműhöz 2020. október 23-én 16.00 órára.

A megemlékezés kezdetén Filáné Bodó Erzsébet Páskándi Géza Nem igaz! című versét mondta el, majd dr. Szemán Ákos polgármester ismertette Kis József Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1956, Sátoraljaújhelyi és Szerencsi járás című történelmi kutatásainak Taktaharkányra vonatkozó részét. Ebből a hallgatóság megtudhatta, hogy 1956. október 27-én Taktaharkányban is felvonulást tartottak, amelyen a település majdnem minden lakója részt vett. A felvonulás a temetőben lévő I. világháborúban elesett hősök sírjának megkoszorúzásával kezdődött, majd a községháza előtti téren megválasztották a munkástanács 29 tagját. A munkástanács üdvözlő táviratot küldött a Nagy Imre-kormánynak. A következő napokban a rend védelmére 20 tagú nemzetőrséget állítottak fel, majd élelmiszergyűjtést szerveztek. November 7-én a munkástanács kifogást emelt az ellen, hogy a Kádár-kormány nem demokratikus, nem a nép választotta. A tanács nem azonosítja magát az újságban föltételezett olyan megállapítással, hogy a forradalmi harcosok nyilas-fasiszta rabló bandák. A szabadságharcosokat nem lehet fasisztáknak nevezni, ezt a tanácsülés visszautasította. December 11-én a tanács termében tartott ülésen ismertették a Kádár-kormány rendelkezéseit, valamint a szovjet csapatok jelenlétét a rend teljes helyreállításáig. Sem az új, sem a régi megválasztott tanácstagok nem ismerték el a Kádár-kormányt, továbbá helytelenítették a szovjet csapatok jelenlétét. 1957-ben többeket letartóztattak, majd el is ítéltek. A polgármester kiemelte, hogy ebből a történetből is megállapítható, hogy a taktaharkányiak a szabadság oldalán álltak.

A megemlékezés végén dr. Szemán Ákos polgármester, Nagy Attiláné és Dojcsák Barna képviselők elhelyezték Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata koszorúját.Lakossági tájékoztató!
2020. október 21.


Meghívó
2020. október 15.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését 2020. október 19-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Művelődési Ház nagy termébe összehívom.
Meghívó letölthető.*pdf


Ünnepi hulladékszállítás
2020. október 15.


Országgyűlési képviselőt választottunk
2020. október 14.
A 2020. október 11-én megtartott időközi választáson Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókerülete dr. Koncz Zsófiát (Fidesz-KDNP) választotta meg országgyűlési képviselővé 17.597 szavazattal, amely 50,87%-nak felel meg. Bíró László (PM-MSZP-DK-Momentum-LMP) 15.875 (45,9%), Tóth Ádám (független) 770 (2,23%), Váradi Gábor (független) 264 (0,76%), Sóváriné Bukta Erika (Demokrata Párt) 83 szavazatot (0,24%) kapott.

A választáson a választókerület választópolgárainak 45,5%-a vett részt.

Taktaharkányban dr. Koncz Zsófia 782 (59,1%), Biró László 493 (37,3%), Tóth Ádám 34 (2,6%), Váradi Gábor 10 (0,8%), Sóváriné Bukta Erika 4 (0,3%) szavazatot kapott. A választáson Taktaharkány választópolgárainak 47,5%-a vett részt.Letették az esküt a szavazatszámláló bizottság tagjai
2020. október 09.

A 2020. október 11-i időközi országgyűlési választás során az 1. szavazókör a Könyvtárban (Béke u. 19.), a 2. szavazókör az Iskolában, a 3. és a 4. szavazókör a Megyaszói utcai óvodában lesz. Szerdán az időközi országgyűlési választásra megválasztott új póttagok és a pártok delegáltjai letették az esküt dr. Szemán Ákos polgármester előtt. Majd dr. Béni Gyula jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője felkészítette a szavazatszámláló bizottságokat a vasárnapi teendőkre.ÚJABB ESZKÖZ ÉRKEZETT
2020. október 09.

A Magyar Falu Program Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című pályázatán 1.200.000 Ft összegű támogatást nyert Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata egy rézsűkasza beszerzésére, mely úgy belterületen, mint külterületen a traktorhoz csatlakoztatva segíteni fogja a fűnyírást, gaztalanítást.TÁJÉKOZTATÓ
2020. október 08.

Tisztelt Taktaharkányiak!

Idén is lehetőség nyílik szociális célú tüzelőanyag szétosztására, mert a Belügyminisztériumtól 8.557.260 Ft-ot nyertünk el 2246 mázsa barnakőszén beszerzésére. Összehasonlításképpen 2019-ben 1732 mázsa barnakőszén állt rendelkezésünkre, melytől idén 514 mázsával oszthatunk szét többet.

A szociális célú tüzelőanyag-támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület a 2020. október 19-i ülésén fogja megalkotni. A pályázatok utána lesznek benyújthatóak.

A Belügyminisztérium másik pályázatán, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen is sikeresen szerepeltünk, így 20.000.000 Ft-ot nyertünk el az Iskola utca és az Alkotmány utca még el nem készült részének aszfaltozására. A munkálatokra tavasszal kerülhet sor.

Dr. Szemán Ákos
polgármesterBURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 2021.
2020. október 06.

TISZTELT TAKTAHARKÁNYI HALLGATÓK/ LEENDŐ HALLGATÓK!!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. .
További részletek letölthetők *pdf

“A” típusú pályázat:letölthető pdf*
“B” típusú pályázat:letölthető pdf*

Helyi Önkormányzatok Napja
2020. október 5.


Képgaléria

2000-ben az Országgyűlés a helyi önkormányzati rendszer létrejöttének tizedik évfordulója tiszteletére szeptember 30-át, az első helyhatósági választások napját a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította. A demokratikus jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles eseményének 30. évfordulóján Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata is szűk megemlékezést szervezett. A Helyi Önkormányzatok Napjára dr. Szemán Ákos polgármester meghívta mindazokat, akik 1990 óta polgármesteri, önkormányzati képviselői, jegyzői tisztséget töltöttek be.

Képviselők voltak 1990-től: Bárány Zoltán (1998–2006), dr. Berzi József (1990–1994), Boros Zoltán (1990–2002, 2003–2006), Bukovenszki János (1994–2002), Demján Zsolt (2002–2010), Dojcsák Barna (2019-től), Fükő Csaba (2010–2019), Jakabné Madarasi Ilona (2006–2010), Juhász István + (1990–1994), Juhász Károly (1990–2002, 2003–2010, közben polgármester: 1992–1994), dr. Kiss Gábor (1990–2003, 2006–2014, 2019-től, közben alpolgármester 2014–2019), id. Kobolák Gábor (1994–1998), Nagy Attiláné (1994–1998, 2002-től), Nemes Dezső (2014-től), Pájer Mihály (1990–1994), Pásztor Lászlóné (1990–1994), Répási Dezsőné (1993–1994), Répási János + (1990–1994, 1998–2005), dr. Sipos Attila (1998–2006), Sipos Sándorné (1990–1994), dr. Szakos Andrásné (2005–2006), id. Szász Elek + (1990–1993, 1994–1998), ifj. Szász Elek (2002–2010), Szász Elekné (1998–2014), Szatmári Gyula + (polgármester: 1990–1992, 1994–1998, képviselő: 1998–2002) Szatmári Melinda (2006–2014), dr. Szemán Ákos (képviselő: 2006–2010, polgármester: 2014-től), Szeretva János (2002–2006), dr. Szikszai Elek Sándor (1990–2003, 2006-tól, közben alpolgármester: 1991–1994, 2006–2014), Tóth Dezső + (1994), Tóth János (1994–1998), Vámosi László (1994–2010, 2014-től, alpolgármester: 2014-től), Varga László (képviselő: 1994–1998, 2014–2019, polgármester: 1998–2014), Vincze József + (2002–2006)

A fentiekből kitűnik, hogy a 30 év alatt 34-en vettek részt választott tisztségviselőként, képviselőként az önkormányzat munkájában, közülük sajnos 6-an már elhunytak.

A rendezvény elején dr. Szemán Ákos polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület 2020. szeptember 21-i ülésén Taktaharkány Nagyközség posztumusz Tiszteletbeli Polgára kitüntetést adományozta néhai országgyűlési képviselőnk, Koncz Ferenc részére Taktaharkány fejlődésének előmozdítása és a polgárok boldogulásának elősegítése, Magyarország erős és sikeres országgá formálása, valamint a nemzeti, keresztény értékek hiteles képviselete érdekében végzett lelkiismeretes, áldozatos munkássága elismeréséül.

Dr. Szemán Ákos ismertette Koncz Ferenc életútját, elmondta, hogy október 2-án lett volna 61 éves, ezért is ezen az alkalmon adják át az elismerést.

A polgármester kiemelte, hogy Koncz Ferenc 1998. évi országgyűlési képviselővé választását követően rendszeresen eljött Taktaharkányba, hogy segítségét felajánlja. Ugyan a megye 11. választókerületének akkor Kupa Mihály volt az egyéni képviselője. Koncz Ferenc megyei listás képviselőként nyert mandátumot, de annak tudatában, hogy kormánypárti képviselőként nagyobb segítségére lehet a térségnek, mint a független Kupa Mihály, vagy mint az ellenzéki, akkor éppen listás képviselő Szabó György, felvállalta a választókerület kormánypárti képviseletét.

2000-ben itt volt, amikor Simicskó István államtitkár átadta a millenniumi zászlót, majd ő avatta fel a taktaharkányi származású szobrászművész, Török Ibolya alkotását a Szent István-szobrot. Segített többek között az iskola eszközök, a táborok anyagi hátterének előteremtésében.

Közreműködött a sportöltöző 2000-2001-ben történt felújításánál és az avatóra elhozta a parlamenti válogatottat is. Segített a református templom 2001-2002-es felújításánál.

2002 márciusában, amikor egy vihar az iskola előző éven felújított tetejét lefújta és az utcára dobta, ő volt az első, aki a helyszínre érkezett és intézkedésére napokon belül az önkormányzat számláján volt a megyei önkormányzat által biztosított vis maior támogatás.

2004-ben a Fidesz országos listáján újra országgyűlési képviselő lett. Ekkortól újra, amiben tudott, segített, bár nyilván ellenzékiként kisebb mozgástere volt, de ha meghívták, a rendezvényekre eljött, ha segítséget kértek tőle, igyekezett helytállni. Az akkor működő nagycsaládos egyesülethez például szívesen jött el és amikor a kézi kaszálást kellett bemutatni, ő vágta a rendet. Ugyanúgy eljött mindig a lövészklub rendezvényeire, hősök napjára és minden másra.

2006-ban újra a szocialisták alakítottak kormányt, Koncz Ferenc nem lett képviselő, de ősszel a Megyei Közgyűlés alelnökévé választották. Ezt a megbízatását is arra használta, hogy segítsen a településeken. A Megyei Önkormányzat gondozásában levő pályázatokon keresztül, vagy személyes lobbijával mindig igyekezett támogatni az itt élőket.

2010-ben egyéni kormánypárti országgyűlési képviselő lett, így már újra könnyebb, de felelősségteljesebb lett a munkája. Ekkortól újra igyekezett minden kormányzati kapcsolatát latba vetni, hogy a települések fejlődése felgyorsuljon pályázatokon keresztül. Ebben az időszakban Szerencs polgármestere is volt, így a város adóssághegyének eltüntetése is komoly idejét vette el, de a választókerület többi településére is igyekezett odafigyelni. Ebben az időszakban indult el Taktaharkányban is a várva várt szennyvízberuházás, vagy az orvosi rendelő felújítása.

2014-től összeférhetetlenné vált az országgyűlési képviselői és a polgármesteri megbízatás, így ő a polgármesterséget választotta.

2018-tól pártja visszahívta az országos politikába, így a választópolgárok bizalmából újra országgyűlési képviselő lett. Taktaharkányban a polgárok 62,1%-a szavazott rá.

Közreműködött a településfejlesztési operatív programos fejlesztések elnyerésében: 7 épület energetikai korszerűsítése, csapadékvíz-elvezető pályázatok, a családsegítő felújítása, hűtőház építése. Szerepe volt abban, hogy a Tankerület az önkormányzat együttműködésével elnyerhesse az iskolafelújításra az összeget. Támogatta a Magyar Falu Program fejlesztéseit: művelődési ház, a két egyház fejlesztései, védőnői szolgálat építése, eszközbeszerzések.

Nagyon sokat jelent Taktaharkánynak is, hogy elkezdődött a taktaközi (Tokaj-Taktaharkány közötti) út felújítása, mely a szívügye volt és néhány éven belül el fogja érni Taktaharkányt is. Szintén sokat jelent Taktaharkánynak is, hogy rövidesen négysávos lesz a 37-es főút. Fontos, hogy megépülhet Szerencsen a szigetelőanyag-gyár.

Ez a lista nem teljes, de látszik, hogy nagy munkát kezdett el Koncz Ferenc, de a gyümölcseit csak részben láthatta, a nagy álmainak megvalósulását már nem láthatja meg.

A kitüntetést Koncz Ferenc lánya, dr. Koncz Zsófia vette át és emlékező gondolatait osztotta meg édesapjáról.

A rendezvény az elmúlt ciklusokra való emlékezéssel folytatódott. Dr. Szemán Ákos ismertette a választási eredményeket, a képviselők neveit, a bizottságok vezetőit. Felszólalt Juhász Károly volt polgármester, volt és jelenlegi képviselők: Dojcsák Barna, Jakabné Madarasi Ilona, Nagy Attiláné, Nemes Dezső, Sipos Sándorné, Szász Elekné, Szatmári Melinda, Vámosi László.

A felszólalók egyetértettek abban, hogy a képviselő-testületek mindegyike azon dolgozott, hogy az adott körülmények között Taktaharkány fejlődését előmozdítsa.


KSH - tájékoztatás
2020. október 2.
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is olvashatók!

HIRDETMÉNYEK
2020. szeptember 25..

NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN
További részletek letölthetők *pdf

Legeltetési tilalom és ebzárlat/ Letölthető.*pdf


VÉRADÁS
2020. szeptember 21.Meghívó
2020. szeptember 18.


Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését 2020. szeptember 21-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
a Községháza tanácstermébe összehívom.
Meghívó letölthető.*pdf


AGRÁRCENZUS 2020
2020. szeptember 16.Tájékoztatás
2020. szeptember 08.Tanévkezdési célú települési támogatás
2020. szeptember 02.Tanulmányi ösztöndíj pályázat
2020. szeptember 02..Meghívó
2020. augusztus 30.Meghívó
2020. augusztus 26.


Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel
a Községháza tanácstermébe összehívom.
Meghívó letölthető.*pdf


Augusztus 20. Taktaharkányban
2020. augusztus 21.


Képgaléria

Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére tartott nemzeti ünnepünk alkalmából ökumenikus istentiszteleten gyűltek össze a hívők a református templomban. Igét hirdetett Fodorné Mészáros Klára lelkipásztor, majd Szarvas Péter római katolikus plébános, érdemes esperes mondta el ünnepi gondolatait, majd mindketten megáldották az új kenyeret.

Az igei szolgálat után a Taktaharkányi Községi Kórus szolgálata következett.

Az ökumenikus istentiszteletet a Szent István-szobor koszorúzási ünnepsége követte. A megemlékezőket köszöntötte Dojcsák Barna önkormányzata képviselő, koszorút helyeztek el az Önkormányzat nevében dr. Szemán Ákos polgármester, dr. Béni Gyula jegyző, Dojcsák Barna és Nagy Attiláné képviselők. A koszorúzást követően a Taktaharkány Népdalkör ünnepi műsorát hallgathatták meg a részt vevők. A Népdalkör vezetője: Bárány Zoltán.

Az ünnepség a Művelődési Házban folytatódott. „Mert kell egy ország” címmel ünnepi műsort adtak Domokos László, Dézsenyi Zsófia és Czető Ádám színművészek.

Majd dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte a részt vevőket. Elmondta, hogy a nap egyrészt államalapításunk ünnepe, másrészt pedig hét középületünk energetikai korszerűsítését célzó 220 millió Ft-os pályázatunk befejezését is ünnepeljük és ezáltal használatba vesszük a Művelődési Házat és az új Könyvtárat.

Rögös út vezetett idáig, hiszen az úgynevezett kulturális településrész kialakítását még 2015-ben kezdtük el azzal, hogy megvásároltuk a szemben levő házat és parkolót alakítottunk ki a helyén, 2016-17-ben rendbe tettük a Tájházat, majd 2018-ban szobrot állítottunk településünk egykori lakója, Gárdonyi Géza emlékére miniszteri támogatásból. A kulturális épületek kialakítása pedig most valósulhatott meg. Több irányból kellett pénzügyi forrásokat ide csatornáznunk. Többek között a már említett energetikai pályázat, másrészt a Művelődési Ház esetén a Magyar Falu Program pályázata, a Könyvtár esetén a Nemzeti Kulturális Alap berendezési pályázata és természetesen a közfoglalkoztatási programokat. Ezek mind-mind kormányzati támogatások, amelyek eredményeként ma egy felújított Művelődési Háznak örülhetünk. Újdonság, hogy a mellékhelyiségeket ezen túl a főbejárat mellett keressék, a színpad mögött két zuhanyzóval felszerelt öltözőt, a kisterem mellett pedig egy kis mosogató konyhát alakítottunk ki. A termekben ingyen internet is elérhető. Újak a nyílászárók, a székek és a függönyök. Így az 1938-ban a Hangya Szövetkezet Népházának államsegélyből épült kultúrházunk 2003 után újra a Széchenyi Terv segítségével újulhatott meg.

A Könyvtár épületében helyezték el a könyvtári helyiségeket, olvasótermet, raktárat, mellékhelyiségeket, konyhát és a művelődésszervező irodáját is, így bár mindkét épületet szigeteltük és napelemmel láttuk el, de télen a Művelődési Házat csak temperálni szeretnék és csak rendezvényekre felfűteni. Ez a lépés a kultúrával foglalkozó kollégák együttműködését is elősegíti.

Elmondta, hogy a település első könyvtára 1899-ben alakult meg a mai református gyülekezeti házban, akkori iskolában 21 fő adakozásából. Az induló könyvállomány 66 kötet volt. Ma több, mint 9000 kötettel rendelkezünk és a tudomány széles tárházát hordozza az internet is, mely szintén elérhető a Könyvtár számítógépein egy modern, szép, tágas és világos épületben.

Megköszönte mindenkinek, aki részt vett a munkában. Képviselőtársai támogatását, jegyző úr és a hivatali munkatársaknak a pályázatok gondozását, a kivitelező cég vezetőjének, Molnár Lajosnak és csapatának az igényes munkát, Nyikes Tibor mérnök úrnak a terveket és az önkormányzati dolgozók munkáját. Megköszönte Magyarország Kormányának a jelentős támogatást. Végezetül megköszönte néhai Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úrnak is a támogató közreműködését.

Köszönte a jó Istennek, hogy megadta nekünk azt, hogy így itt lehettek. A zsoltárok könyvéből tudjuk, hogy „Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” Kiemelte, hogy nem felejthetjük el, hogy Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség.

A köszöntő után dr. Fülöp Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkárának ünnepi beszédét hallgathatták meg a jelen levők, aki megemlékezett Szent Istvánról, majd kiemelte, hogy komoly összegből újulhatott meg az 1938-ban épült Művelődési Ház és az 1899-es múltra visszatekintő Könyvtár. A két kulturális épület a későbbiekben koncentráltan, egymáshoz közel nyújtja a kulturális közszolgáltatásokat.

A beszéd után Rontó Rózsa Margaréta pedagógus Pósa Lajos Magyar vagyok című versét szavalta el.

Az ünnepség folytatásaként kitüntetések, elismerések átadása következett.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2020. határozatával Taktaharkány háziorvosi alapellátása keretén belül 45 éven át folytatott tartósan magas színvonalú tevékenységének, valamint Taktaharkány közéletében három évtizeden keresztül végzett áldozatos munkássága elismeréséül díszpolgári címet adományoz dr. Szikszai Elek Sándor úr, az általános orvostan és az üzemorvostan szakorvosa, címzetes főorvos, önkormányzati képviselő, volt alpolgármester részére.

A méltatásban elhangzott, hogy dr. Szikszai Elek Sándor 1948. január 7-én született Tiszalúcon. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban tett érettségi vizsgát. Ezt követően került a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, ahol 1974-ben szerzett általános orvosi diplomát.

Frissdiplomásként, 1974-ben Ragályon dolgozott egy évig körzeti orvosként. 1975. május 1-ével került Taktaharkányba, ahol azóta lát el háziorvosi feladatokat. 1983-ban lett az általános orvostan, 1997-ben az üzemorvostan szakorvosa. Később jogosult lett a címzetes főorvosi cím használatára.

1972-ben kötött házasságot Galkó Vilmával, aki azon túl, hogy 48 éve hűséges házastársa, a háziorvosi rendelőben ellátja a körzeti ápolói és szakasszisztensi feladatokat is. Két gyermekük született, 1974-ben Zsuzsa, majd 1977-ben Hajnalka. 2019 óta egy unokája van, Bence.

Több, mint két évtizeden át volt a Magyar Vöröskereszt helyi elnöke, illetve ügyeletvezető orvos.

1990 óta önkormányzati képviselő Taktaharkányban. 1991 és 1994, 2006 és 2014 között alpolgármesteri megbízatást is betöltött, valamint 1991 decemberétől 1992 júniusáig alpolgármesterként Taktaharkány polgármesteri feladatait is ellátta. Időközben volt bizottsági elnök is. Közéleti szerepvállalásával is igyekszik a polgárokért tenni a nagyközség fejlődésének előmozdítása, a polgárok boldogulásának elősegítése érdekében, emellett támogatja a település civil szervezeteit. 2019-től szociális ügyekért felelős tanácsnok.

Igyekszik a betegekért mindent megtenni. Munkájára a lelkiismeretesség, elkötelezettség jellemző. A továbbképzéséken való részvételek során az új ismeretek megszerzésére törekszik. Taktaharkány és a térség köztiszteletben álló polgára.

Református vallású, keresztyén ember.

Főorvos urat az emberi erőforrások minisztere 2017-ben a Pro Sanitate Díjjal tüntette ki.

A díszpolgári címről szóló oklevelet és egy hollóházi vázát dr. Szemán Ákos polgármester és dr. Béni Gyula jegyző adta át.

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 40 éven keresztül végzett magas színvonalú pedagógusi munkájáért és a Taktaharkány közösségei érdekében végzett közéleti tevékenységéért Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz Nagy Attiláné nyugalmazott tanító részére.

A méltatásban elhangzott, hogy Nagy Attiláné Bukovenszki Katalin 1958. október 7-én született Szerencsen, férjezett, egy gyermeke van.

Általános iskolába Taktaharkányba járt, majd 1977-ben érettségizett a szerencsi Bocskai István Gimnázium gyors- és gépíró tagozatán.

1981-ben szerzett diplomát tanító szakon népművelés–rajz szakkollégiumon a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán.

1999-ben felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens végzettséget szerzett.

2003-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatás-vezetői szakvizsgát tett.

Az előzőeken túl 1992-ben a Tolnai-módszer Heurisztikus olvasás–írástanítás haladó tanfolyamát végezte el, majd 1994-ben sakkoktatói képesítést szerzett.

Pályáját 1977-ben kezdte a Miskolci Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalatnál.

1980 és 2019 között volt a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola tanítója. Tanítói pályáján legtöbbször osztályfőnökként dolgozott, volt a Diákönkormányzat patronáló pedagógusa, 1992-től sakkoktató és a Tolnai-féle program szaktanácsadója. A Tolnai-féle matematika tankönyv szerkesztésében vett részt. Minisztériumi felkérésre egy matematika program elemzési munkájában is közreműködött.

Szaktanácsadóként módszertani előadásokat tartott Budapesten, Miskolcon, Szegeden, Kisterenyén és a felvidéki Nyitrán.

Jótékonysági bálok, nyári táborok szervezője és támogatója volt.

2006-ban zenetanár gyermekével megalakították a Taktaharkány Községi Kórust, melynek oszlopos tagja és támogatója. Rendezvényeik megszervezésében, lebonyolításában és koordinálásában bizonyítja aktivitását.

2016-ban polgármesteri kezdeményezésre a taktaharkányi Tájház felújításának lebonyolítását segítette a Múzeumok Éjszakája rendezvényre.

1994-től egy ciklus kivételével önkormányzati képviselő Taktaharkányban. A 22 év képviselőség alatt volt a Jogi és Ügyrendi Bizottság, majd két cikluson keresztül a Szociális Bizottság elnöke. 2019-től a Költségvetési és Szociális Bizottság elnöke.

A Miniszteri Elismerő Oklevelet dr. Fülöp Péter helyettes államtitkár adta át, virággal gratulált dr. Szemán Ákos polgármester.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2020. határozatával Taktaharkány fogorvosi alapellátásban három éven át folytatott színvonalas munkavégzéséért Elismerő Oklevelet adományoz dr. Spak Miklós a fog- és szájbetegségek szakorvosa, címzetes főorvos részére.

Az oklevelet dr. Szemán Ákos polgármester és dr. Béni Gyula jegyző adta át.

Taktaharkány nagyközség polgármestere tartósan magas színvonalú köztisztviselői munkája és közösségi szerepvállalása elismeréseként Polgármesteri Dicséretben részesíti Filáné Bodó Erzsébetet, a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal főtanácsosát, szociális és gyámügyi ügyintézőjét, csoportvezetőjét.

Az oklevelet dr. Szemán Ákos polgármester adta át, virággal gratulált dr. Béni Gyula jegyző adta át.

Az ünnepség után a Könyvtárban Zágonyiné Szarvas Beatrix, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese egy festményt adott át dr. Szemán Ákos polgármesternek, mely a Könyvtár olvasótermében kerül majd a falra.MEGHÍVÓ
2020. augusztus 14ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
2020. augusztus 18.


Képgaléria

A Zempléni Fesztivál taktaharkányi rendezvényét 2020. augusztus 15-én hallgathatták meg az érdeklődők a felújított Művelődési Ház első rendezvényeként. A fellépő a Budafoki Dohnányi Zenekar fúvósötöse (Villányi Péter – oboa, Sándor Balázs – klarinét, Kotroczó Szabolcs – fagott, Börzsönyi Máté – kürt, Bánki Berta – fuvola) volt, akik ilyen formában Taktaharkányban adtak először hangversenyt Könnyed fúvós kamarazene címmel.

A rendezvény kezdetén dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte a részt vevőket és kiemelte, hogy a Zempléni Fesztiválhoz való újra csatlakozásunk óta ez a negyedik koncert Taktaharkányban, mely a nyugati kapuja a rendezvénysorozatnak. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánt.

A fellépők a következő műveket adták elő:

Wolfgang Amadeus Mozart: F-dúr Andante
Franz Danzi: g-moll fúvósötös
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok
Bartók Béla: Parasztdalok (Kesztler Lőrinc átirata)
Bartók Béla: Román népi táncok (Bánki Berta átirata)

Megtiszteltetés volt a sajtó érdeklődése is, hiszen a helyszínen forgatott a Zemplén Televízió.


ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
2020. augusztus 14Testvér-települési megállapodás
2020. augusztus 12


Képgaléria

2020. július 14-én testvér-települési megállapodást kötött egymással a kárpátaljai Salánk Község Önkormányzata és Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata.

A testvér-települési kapcsolat létesítését és az együttműködés kialakítását – az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva – az a cél vezérli, hogy polgáraink és közösségeink kölcsönösen megismerjék településeink és azok környezeti, természeti és kulturális értékeit, hagyományait.

Szándékunk, hogy a két település polgárai – a fentiek szellemében – ápolják a személyes kapcsolatokat, a települések önkormányzati testületei pedig aktív közreműködésükkel segítsék a kölcsönös megvalósítást.

A megállapodást a polgármesterek, Alyohin Viktor és dr. Szemán Ákos írták alá Taktaharkányban, mellyel megerősítették a Salánkon, 2020. február 26-án aláírt szándéknyilatkozatot. Ezt követően a vendéglátók körülvezették a salánki delegáció tagjait Taktaharkányban.


www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2020 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.