Archívum - 2019
Meghívó
2019. március 14.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2019. március 18-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2019. március 14.

FELHÍVÁS!
2019. március 13.
A képre kattintva a felhívás nagyobban is olvasható!

FELHÍVÁS!
2019. március 13.

A kislétszámú (háztáji) sertésállományok tulajdonosai és felelős állattartói részére a beteg és az elhullott házi sertések bejelentésének kötelezettségéről.
További részletek letölthetők*pdf


Március 15.
2019. március 15.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata nemzeti ünnepünk, az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc kitörésének 171. évfordulója alkalmából 2019. március 14-én tartotta ünnepi megemlékezését.
Az ünnepség elején dr. Szemán Ákos polgármester köszöntötte a jelen lévőket és felkérte Szalay-Bobrovniczky Vincét, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárát ünnepi beszéde elmondására. Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár beszédében méltatta az 1848-as hősöket, megemlítette, hogy 1848-ban Taktaharkány is gyülekező hely volt.
Az államtitkári beszéd után a Taktaharkányi Apáczai Csere János Iskola tanulóinak műsora következett. A gyerekeket Bíró Tímea, Gremsperger Zsoltné és Ördög Melinda pedagógusok készítették fel. A műsorban az 5. a és 5. b osztályos tanulók, valamint az énekkar tagjai vettek részt. Közreműködött Bíró Karina középiskolai tanuló.
Az iskolások műsora után Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kitüntetéseinek átadása következett. Az Önkormányzat nevében a kitüntetéseket dr. Szemán Ákos polgármester és dr. Béni Gyula jegyző adták át. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – 35/2019. (III. 8.) határozatával – a vállalkozásfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés, valamint a település fejlesztése terén Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata részére jelentős számban biztosított segítségnyújtás elismeréséül Pro Communitas Taktaharkány Díjat adományozott Tóth János, a TAKTATRANS Kft. tulajdonos-ügyvezetője részére.
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 36/2019. (III. 8.) határozatával – a közösségteremtő és hagyományőrző tevékenységéért, valamint a helyi kulturális életben évtizedeken keresztül való kiemelkedő közreműködéséért Elismerő Oklevelet adományozott Bárány Zoltánné nyugalmazott óvodapedagógus részére. 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 36/2019. (III. 8.) határozatával – Taktaharkányban a közbiztonság és a közrend fenntartásában több éven át a legaktívabb polgárőrként való közreműködéséért Elismerő Oklevelet adományozott Bodnár Károly, a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet titkára részére. 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 36/2019. (III. 8.) határozatával – a helyi közösségi programok szervezésében és lebonyolításában, valamint a nemzeti kulturális örökségünk részét képező Tájház megóvásáért és fenntartásáért tanúsított kiemelkedő munkájáért Elismerő Oklevelet adományozott Kovácsné Borbély Katalin, a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógusa részére.

Taktaharkány nagyközség polgármestere a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjeként a pénzügyi és vagyongazdálkodási feladatok ellátásában tanúsított kiemelkedő tevékenységéért dicséretben részesítette Petróné Vízkeleti Ágotát, a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal vezető-főtanácsosát, csoportvezetőjét.

Taktaharkány nagyközség polgármestere az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés kegyeleti rendeltetésének érvényesítése, valamint a temető és temetkezési kultúra fejlesztése érdekében tanúsított kiemelkedő tevékenységéért dicséretben részesítette Vajdi Sándor nyugalmazott temetőgondnokot.

A kitüntetések átadása után a Taktaharkányi Községi Kórus műsora következett.

Előadásukban a következő dalok hangzottak fel:

  • Magyarország az én Hazám
  • Charpentier: Preludes
  • Magyar földet magyar szívvel védi a huszár
  • Áldott e föld és áldott szó
  • Kell még egy szó

A kórus vezetője: Nagy Attila ének-zenetanár, karnagy.


Nőnap a Művelődési házban
2019. március 15.

2019. március 8-án szervezte meg Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a települési nőnapot a Művelődési Házban.

A nőnapon dr. Szemán Ákos köszöntötte a megjelent hölgyeket. Elmondta, hogy ez az 5. alkalom, hogy önkormányzati szinten szerveznek nőnapot, hiszen ez a hagyomány 2015-ben indult el.

Taktaharkány férfi lakosai nevében megköszönte azt a szeretetet, törődést, gondoskodást, amelyet a nők tesznek a párjukért, gyerekeikért, unokáikért, családjukért.

A köszöntőt követően Kovács Annamária Szikra Tánciskolájának növendékei, Lipták Lara és  Földvári Noel adták elő táncukat.

A gyerekek tánca után Feke Pál előadóművész műsora következett.

A műsor után minden megjelent hölgynek egy jácinttal kedveskedtek a település férfi vezetői és képviselői.


MEGHÍVÓ
2019. március 08.
A képre kattintva a meghívó nagyobban is olvasható!

TÁJÉKOZTATÓ!
2019. március 07.

A március 15-i ünnephez kapcsolódó nyitvatartási és hulladékszállítási rend.
További részletek letölthetők*pdf


Közgyűlést tartott a Polgárőrség
2019. március 10.

2019. március 9-én ülésezett a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet Közgyűlése. A napirenden a 2018. évi beszámoló, a 2019. évi költségvetés elfogadása és a tisztújítás volt.

Nemes Dezső elnök nőnap alkalmából köszöntötte az egyesület hölgy tagjait, majd a 2018. évi beszámolóban ismertette, hogy az egyesület tagjai több, mint 3200 szolgálati órát teljesítettek 2018-ban, a legaktívabb polgárőr Bodnár Károly volt. Anyagilag is nagyon jó évet zártnak, hiszen 2018-ben 2.000.000 Ft kormányzati támogatást nyertek egy pályázaton, melynek elnyeréséért, valamint azért, hogy az Önkormányzat vállalja a Polgárőrség rezsijét, köszönetet mondott dr. Szemán Ákos polgármesternek, a polgárőr szolgálatokért pedig minden szolgálatot vállaló polgárőrnek. A Közgyűlés a beszámolót és a költségvetést elfogadta.
Az ülésen dr. Szemán Ákos polgármester, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese köszönetet mondott a polgárőröknek azért a szolgálatért, amelyet szabad idejükben vállalnak a település közbiztonságának erősítéséért és a rendezvénybiztosításokért, így a labdarúgó mérkőzések biztosításáért is. Reményét fejezte ki, hogy a pályázati források a későbbiekben is elérhetőek lesznek. Elmondta, hogy megyei szinten az egyik legjobban működő egyesület a taktaharkányi.
Az ülésen dr. Sipos Attila, aki 2018. októbertől a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség szerencsi járási koordinátora ismertette, hogy idén a közterületek biztonságának éve lesz. Emlékezett azokra a kezdeti évekre, amikor együtt vettek részt a Taktaharkányi Polgárőr Szervezet megalakításában, melynek első elnöke Vámosi László, elnökhelyettese ő volt.
A tisztújítást jelölő bizottság előtti jelölés előzte meg. A választás során elnökké Nemes Dezsőt, alelnökké Mátyás Lajost, Fofrovics Mátét, id. Juhász Józsefet és Bukta Róbertet választotta meg a Közgyűlés. Az Elnökség az alakuló ülésén Bodnár Károlyt titkárrá választotta. A tisztségviselők megbízatása 2 évre szól.


MEGHÍVÓ
2019. március 04.
A képre kattintva a meghívó nagyobban is olvasható!

TÁJÉKOZTATÓ!
2019. február 26.


Evangelizációs hét a református egyháznál
2019. március 5.

A Taktaharkányi Református Egyházközség 2019. február 26. és 28. között evangelizációs hétre várt a gyülekezeti házba az érdeklődőket, melynek témája volt: Gyülekezetünk jelene, jövője.

2019. február 26-án (kedden) Mácsiné Varga Gyöngyi tiszalúci lelkipásztor szolgált közöttünk, február 27-én (szerdán) Balázs Pál szerencsi lelkipásztor, február 28-án (csütörtökön) dr. Szemánné Görög Marianna tiszaladányi lelkipásztor.


BMH Munkaerőhiány!
2019. február 28.

A BMH Nonprofit Kft. munkaerőt keres a Bodrogkeresztúri Hulladékkezelő Központba. A munkaerő
igényünk folyamatos.
Az alábbi feladatkörökbe keresünk munkavállalókat:.További részletek letölthetők*pdf


TÁJÉKOZTATÓ!
2019. február 25.

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről.További részletek letölthetők*pdf


MEGHÍVÓ!
2019. február 22.

A Taktaharkányi Református Egyházközség szeretettel meghívja evangelizációs hetére a gyülekezeti házba, melynek témája: Gyülekezetünk jelene, jövője.
Az evangelizációs hét programja:

  • 2019. február 26. (kedd) 17.00, szolgálattevő: Mácsiné Varga Gyöngyi tiszalúci lelkipásztor
  • 2019. február 27. (szerda) 17.00, szolgálattevő: Balázs Pál szerencsi lelkipásztor
  • 2019. február 28. (csütörtök) 17.00, szolgálattevő: dr. Szemánné Görög Marianna tiszaladányi lelkipásztor


Lakossági tájékoztató!
2019. február 21..
Tájékoztatás a házhoz menő zöldhulladék gyűjtéséről ! Letölthető*pdf

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
2019. február 20.

Tisztelt Adózók!
A következő taktaharkányi székhelyű civil szervezetek kérik a tisztelt adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék munkájukat.

A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT Alapítvány
3922 Taktaharkány, Béke u. 40.
Adószám: 19332211-1-05
Actio Catholica Alapítvány
3922 Taktaharkány, Kossuth u. 32.
Adószám: 18659733-1-05
MTTSZ Taktaharkányi Lövészklub
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 7.
Adószám: 18403893-1-05
TAKTAHARKÁNYI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPITVÁNY
3922 Taktaharkány, Vörösmarty u. 7.
Adószám: 18437997-1-05
Taktaharkányi Polgárőr Szervezet
3922 Taktaharkány, Deák u. 18.
Adószám: 18422278-1-05
Taktaharkányi Sportegyesület
3922 Taktaharkány, Sport u. 1.
Adószám: 18401853-1-05

Kérem, hogy adóbevalláskor ne feledkezzenek meg sem a civil szervezetek, sem az egyházak támogatásáról. Talán önmagában nem tűnik soknak néhányszáz, vagy néhányezer forint, amelyet a már befizetett adójából utal át az adóhatóság, de sok kicsi sokra mehet. Önnek csak egy nyilatkozatba kerül.

Dr. Szemán Ákos
polgármester


Meghívó
2019. február 14.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2019. február 18-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf


BENTLAKÁSOS IDŐSEK OTTHONA
2019. február 06.
A képekre kattintva a tájékoztató anyag nagyobban is olvasható!

Lakossági tájékoztató!
2019. január 25.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíj elnyerésére

Kérelmet nyújthatnak be a felsőoktatásban részt vevő, taktaharkányi állandó lakcímmel rendelkező hallgatók.
A támogatási kérelem a Polgármesteri Hivatalban elérhető.
Mellékelni kell:

  • 2018/19. tanév II. félévi hallgatói jogviszony igazolása
  • 2018/19. tanév I. félévi tanulmányi eredmény igazolása (leckekönyv stb.)

Benyújtási határidő: 2019. február 15.
Taktaharkány, 2019. január 25.

Dr. Szemán Ákos
polgármester

Pályázat Letölthető*pdf Kérelem tanulmányi ösztöndíjra word* Kérelem tanulmányi ösztöndíjra *pdf

Meghívó
2019. január 19.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a, valamint Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ai alapján – 2019. január 21-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermébe összehívom.
Napirendi javaslat:. További részletek letölthetők *pdf


Lakossági tájékoztató!
2019. január 18.
Bursa Hungarica Ösztöndíj 2019/2020. tanév I. félévére "A és B típusú" pályázatok támogatottjainak névsora Letölthető*pdf

Lakossági tájékoztató!
2019. január 08.
Tájékoztatás a kidobott fenyőfák gyűjtésére!
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön a BMH Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák gyűjtését
vízkereszt után, 2019. január 7-től február 1-ig a vegyes hulladék gyűjtési napján végzi..
A fenyőfákat oly módon szükséges az edények mellé kihelyezni, hogy a közlekedést, illetve a gyalogos
forgalmat ne akadályozzák. További részletek letölthetők *pdf

Archívum: 2019|2018|2017|2016|2015|2014

www.kormany.hu

www.delzemplen.hu

www.cirada.hu

www.notarmary.hu

© 2014-2018 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.